Företags konstanta behov av förändring och utveckling gör att alla anställda ständigt måste arbeta smartare och öka sina prestationer. Att kontinuerligt och ansvarsfullt förbättra ledarskapet som leder till utveckling av medarbetare behöver bli en naturlig del i alla chefers vardag.

Läs vidare och ta del av fyra tips på hur du som chef kan få mer tid för ditt viktiga ledarskap.

1 Strukturera dig och ditt arbete för att skapa tid för ledarskap

Så länge du som chef fortsätter att arbeta ostrukturerat och släcker bränder kommer du varken att hinna eller orka utveckla dina medarbetare. Det blir ett moment 22. Du släcker bränder som dina medarbetare och andra orsakat och ni hinner aldrig förebygga eller utveckla för att minska de akuta situationer som uppstår. Du kommer inte hinna med ledarskapet så länge du enbart släcker bränder.

Klicka här om du vill få mer tips på egen struktur: ”5 tips på Time Management i din vardag”

2 Fokusera ditt ledarskap på medarbetarnas utvecklingsbehov i första hand

Så länge du som chef mest fokuserar på allt som ska göras kommer medarbetarna varken att prestera mer eller bättre. Det är medarbetarna som ska utföra arbetet så snabbt, bra och smidigt som möjligt. När arbetet ständigt förändras och mer arbete tillkommer gäller det att ständigt förbättra medarbetarnas kompetens och effektivitet. När de utvecklas kommer prestationerna att öka och alla uppgifter blir bättre, snabbare och smidigare i framtiden. Uppgifterna kan aldrig bli bättre utförda än summan av medarbetarnas gemensamma kompetens, förmåga, personlighet och attityd. Resultatet beror till stor del på din kvalitet i ditt ledarskap.

3 Att skapa toppresterande medarbetare är chefens ansvar

Att utveckla dina medarbetare handlar inte i första hand om kurser eller utbildningar. Dina medarbetares behov av prestationsökning är heller inte ett HR-ansvar. Du är anställd och ansvarig för ett område och dess resultat. Genom att höja medarbetarnas prestationer kommer resultaten att förbättras. Alla kan bli bättre på vad de gör bara de får vägledning, uppmuntran, feedback, stöd, kunskap och praktisk träning på det nya.

Hjälp dina medarbetare att hitta sin väg
till prestationsökning – det tjänar alla på!

4 Skapa en mötesstruktur för individuella möten med dina medarbetare

För att hinna med utveckling av dina medarbetare underlättar det om du bestämmer dig för hur ofta du vill träffa dem och vilka dagar och tider som passar bäst. Beroende på hur många medarbetare du har är det viktigt att skapa en rimlig struktur. Tanken är att det är samma medarbetare som du har årliga utvecklingssamtal med som du ska planera återkommande möten med. Beroende på hur självgående dina medarbetare är och vilka behov de har av prestationsökningar bestämmer ni tillsammans hur ofta ni ska träffas. Ett lämpligt intervall kan vara en timme per månad.

Vill du lära dig mer om hur du kan utveckla dina medarbetare till toppresterare?

1 Klicka här för att anmäla dig till en timmes kostnadsfritt webinar om hur du kan Skapa Toppresterare®
2 Klicka här för att få mer information om boken ”Skapa toppresterare” av Ulla Lilliehöök
3 Klicka här för att få mer information om Internovas distansutbildning i Time Management

Tyckte du bloggen var intressant?

Dela den gärna på sociala medier genom att välja plattform nedan!