Varför är struktur i arbetet så viktigt? För att det hjälper dig att arbeta effektivare och därmed få mer gjort. Arbetar du strukturerat kan du antingen minska din övertid eller skapa bättre resultat utan att öka din arbetstid. Med bra och genomtänkt struktur får du möjlighet att välja.

Själv strävar jag ständigt efter att göra mer på kortare tid. Därför försöker jag hela tiden komma på smarta lösningar på hur jag kan arbeta mer effektivt. Belöning – färre arbetstimmar och ändå uppnå målen.

Oavsett om ditt naturliga jag är strukturerat eller ostrukturerat kan du med hjälp av träning och fokus bli bättre.

Läs igenom och låt fördelarna som beskrivs nedan motivera dig till att arbeta med mer och bättre struktur – du kommer att upptäcka att det är värt mödan.

 

8 FÖRDELAR MED BRA STRUKTUR I ARBETET!

1. Planering av arbetsuppgifter går automatiskt
Återkommande möten med dig själv med syftet att få överblick på vad som ska göras och kontinuerlig planering med hänsyn till dina resurser.

2. Ökad disciplin
Med tydlig egen planering om vad som ska göras, när det ska göras samt hur lång tid det får ta blir du mer disciplinerad. Bra disciplin innebär också planering av att ta pauser med jämna mellanrum.

3. Bättre på att prioritera rätt
Genom att sätta egna mål och deadlines samt upprätta en plan för hur, vad och när saker ska göras blir det lättare för dig att prioritera rätt varje dag.

4. Sluta ditt arbete i tid – varje dag
Ju tydligare du blir med allt du gör och att du gör rätt saker varje dag samt har luft i din kalender för akuta händelser är chanserna mycket större att du kan sluta arbetsdagen i tid.

5. Ökad översikt
Planera eget arbete med hjälp av egna vecko-, månads- och kvartalsmöten. Skapa strukturerade återkommande möten tillsammans med andra för att få en bra översikt på ditt eget och andras arbete.

6. Mer fokus
Genom att du har planer, tydliga prioriteringar, mål och deadlines är det lättare att fokusera på det som är viktigast och prestera ännu bättre resultat.

7. Bättre framförhållning
Genom ökad översikt får du bättre framförhållning och medvetenhet om det som är på gång. Tack vare att du ser saker långt i förväg kan du också planera åtgärder i god tid.

8. Mindre händelsestyrd
Eftersom du har bättre koll på din egen tid tack vare din struktur blir du också mindre händelsestyrd. Du vet vad du planerat att göra och när något akut inträffar har du lättare att både prioritera om och avsätta tillräcklig tid för att lösa det nytillkomna.

 

Tyckte du artikeln var intressant? Då kanske du vill läsa:

8 tips på bättre struktur i arbetet!

Möten – från tidstjuvar till tidsvinster

Fokus på en sak i taget gör dig effektivare

10 tips för mer tid!

Vill du sprida artikeln till andra? Välj plattform nedan!