Det är ständigt många beslut som ska tas, problem som ska lösas och deadlines som ska hållas. Därutöver ska arbetet kontinuerligt förbättras och utvecklas. Då är det är svårt att hinna med de dagliga arbetsuppgifterna och det är lätt att skjuta upp tankar och handling gällande sin egen, sina arbetsuppgifter och/eller företagets utveckling. Nästa vecka är det nog lugnare … eller nästa månad… då ska jag fixa, förbättra, utveckla…

För att både hinna med det dagliga, operativa arbetet samt utveckla och planera framåt kan hjälp utifrån göra att du når dina resultat snabbare. Ditt förändringsbehov kan vara att du behöver utveckla dina egna förmågor men även lära dig metoder för att klara av det operativa arbetet parallellt med det långsiktiga och strategiska.

När du arbetar operativt och enbart fokuserar på de löpande arbetsuppgifterna har du ett inifrånperspektiv. En coach hjälper dig skapa ett utifrånperspektiv för att du ska se HUR du arbetar.

 

Från ett inifrån- till ett utifrånperspektiv i ditt arbete

utifranperspektiv-med-en-coachNär det ständigt är ett högt tempo och du håller flera bollar i luften samtidigt, blir du helt uppslukad av dina bollar – det vill säga dina arbetsuppgifter. Då är det lätt att hamna i ett så kallat inifrånperspektiv.

Det innebär att du fastnar i en bubbla där du ständigt jagar tid, försöker hålla deadlines, stressar och sällan tar dig tid att analysera hur du kan utveckla dig och ditt arbete för att få en bättre arbetssituation på sikt.

Med ett inifrånperspektiv till 100 % är risken stor att du aldrig hinner analysera och reflektera över hur du arbetar. Du funderar heller inte i termer som till exempel hur du hanterar dina uppgifter eller kommer på konkreta åtgärder för att effektivisera, arbeta smartare och som ett resultat få återkommande arbetsuppgifter att ta kortare tid. Dessutom saknar du utrymme för att utveckla, förbättra och testa för att få en bättre arbetsvardag i framtiden.

Tänk om du kunde hitta ett sätt som gör att du parallellt med det dagliga arbetet hinner med egna projekt.

 

Tänk om du kunde hitta sätt som gör att du parallellt med ditt dagliga arbete hinner med egna projekt. Metoder som gör ditt arbete smidigare, effektivare och samtidigt skapar bättre resultat. Det kommer att ge dig extra energi i den ibland tunga vardagen.

Ett utifrånperspektiv gör att du kan analysera ditt eget arbete objektivt. Det gör dig medveten om varför du till exempel inte når dina mål, presterar det du vill eller måste arbeta kvällar och helger för att hinna. Då ser du mycket tydligare på både vad och hur du behöver förändra för att nå dina resultat bättre. En coach kan hjälpa dig med att få ett utifrånperspektiv och sedan vara ett stöd i din utvecklingsprocess som leder till bättre resultat.

 

Exempel på utifrånperspektiv!

Som ett exempel var jag tidigare en expert på att ha inifrånperspektiv. Mina arbetsdagar var långa och jag hade 60-65 timmars arbetsveckor. Då förstod jag inte varför arbetet tog så mycket tid. När jag anlitade en extern coach hjälpte han mig till både att få ett utifrånperspektiv och ett strukturerad arbetssätt vilket det gjorde underverk för mig. Jag lyckades komma ner till 45 timmars arbetsvecka, ökade omsättningen med 40 %, startade en ny filial och fick högsta betyg som företagets chef i en medarbetarundersökning,

 

En personlig coach kan vara ett alternativ

Du kan själv skapa återkommande perioder då du analyserar ditt eget arbete, dina arbetsuppgifter, ditt arbetssätt och vilka resultat du gör. Därefter ifrågasätter du vad du vill förändra och förtydligar dina förändringsbehov genom att sätta mål på det du vill förändra.

Om det känns svårt att själv göra en analys med ett utifrånperspektiv kan en kollega, chef eller en personlig coach vara lämplig som hjälp. Ditt val beror på vilka resurser du har inom företaget som du känner förtroende för och som både är lämpliga och tillgängliga.

Om en personlig coach är det bästa alternativet finns det flera tillvägagångssätt. Ett är att du tar kontakt med en certifierad coach som du sedan träffar regelbundet. Vid första mötet kommer ni överens om vilket målet med insatsen är. Därefter kommer ni tillsammans fram till ett upplägg som passar dig bäst (antal möten, hur långa möten och vilken tidsintervall). Coachmöten kan också ske per telefon men det är bra att ni träffas till exempel första och sista gången.

 

8-fordelar-med-personlig-coach-citat-i-bloggen

 

8 fördelar med en personlig coach för bättre resultat

  1. Du kommer snabbare att förbättra dina resultat genom att du får hjälp med att hitta kortaste vägen till dina mål.
  2. Du lär dig se på ditt arbete med ett utifrånperspektiv för att hjälpa dig skapa insikter i och tydlighet om vad du kan förbättra.
  3. Du lär dig att analysera både vad du vill förändra och hur du kan prioritera
  4. Du kommer att lära dig sätta tydliga mål på det du vill förändra samt att bryta ner målen i hanterbara delar – delmål.
  5. I samtalen med coachen tränar du dig på att sätta ord på dina tankar. Den processen tydliggör dina tankar och behov som leder till konkreta förbättringar.
  6. Du kommer att bli mer fokuserad på det du vill förändra vilket innebär att du lyckas bättre.
  7. Du får hjälp med att nå dina mål genom att coachen hjälper dig att själv komma på hur. Det gör dig starkare och säkrare för framtida föränd­rings­behov. Du vet att du kan.
  8. Att förändra tar både tid och energi. En coach hjälper dig komma vidare när du fastnar eller tycker det är tungt. Det ger dig ny energi och extra övertygelse om att du kommer att nå dina mål.

 

Sammanfattning

För att orka och hinna med det dagliga, operativa arbetet samt utveckla och planera framåt kan hjälp av en personlig coach vara det du behöver. Ditt förändringsbehov kan vara att utveckla dina egna förmågor, men även lära dig metoder för att klara av det operativa arbetet parallellt med det långsiktiga och strategiska. Med en personlig coach kommer du öka dina prestationer och därmed skapa bättre resultat.

Det är inte lätt att själv analysera sitt eget arbete, sina arbetsuppgifter, sitt arbetssätt objektivt och därefter utveckla det som leder till bättre resultat. Ofta hamnar man i ett inifrånperspektiv. En coach hjälper dig att få ett utifrånperspektiv. Det gör att du får distans och ser ditt arbete tydligare och mer objektivt. Dessutom lär coachen dig att sätta tydliga mål och handlingsplaner som tar dig till önskade mål. Det leder direkt till konkreta förbättringar och bättre resultat. Både för dig, ditt arbete och för företaget.

 

Det skulle vara väldigt roligt om du vill dela med dig av dina erfarenheter. Skicka gärna ett mail till mig här!

 

Vill du komma i kontakt med en personlig coach?

Klicka här för att läsa mer om du du kan gå tillväga. Första analysen är helt kostnadsfri och utan några förpliktelser.

 

Tyckte du artikeln var intressant? Då kanske du också vill läsa:

Vad gör en coach egentligen

En Hur en coach hjälper dig utvecklas

 

 

 

 

 

 

 

Skillnaden mellan chefskap och ledarskapFartblindhet gör att vi inte ser hur fel vi arbetar