Sätt målen tillsammans

Genom att sätta mål och delmål tillsammans med de som ska se till att målen nås skapas stor motivation och resultatet blir mycket bättre.