Har du låg energi presterar du sämre och det kan yttra sig på många sätt. Lägre arbetstempo för att du är trött, sämre kvalitet för att du är ofokuserad, försämrad prestation för att du är oengagerad. Därför är energinivån en viktig faktor eftersom den alltid påverkar – både positivt och negativt. Är du också chef är det ännu viktigare att du verkar för att din energi hålls på en hög nivå.

Vad som är en mycket intressant framgångsfaktor för att högprestera år efter år är anställdas energinivå. Här kan företag göra insatser som verkligen blir vinn/vinn för både företag och anställda.

Som chef ansvarar du för många människor och har du hög energinivå orkar du mer, vill mer och klarar även motgångar bättre. Du har också kraften att hjälpa dina medarbetare öka sina energinivåer för att de ska prestera ännu bättre. Eller som Tony Swartz (The Energy Project) så klokt säger:

 “The better people’s needs are met, the more healthy, happy, engaged, productive, and loyal they become. Take care of them, and they’ll take care of business.”

En studie (The Quality of Life @ Work där 20 000 anställda, i 12 länder deltog) kom fram till att människor har fyra kärnbehov för att få energi. I arbetet har de följande betydelse:

Fysisk energi                             Vila och att förnya (sova, dagsvila, träning och näring)

Emotionell energi                      Bry sig om och bli uppskattad

Mental energi                            Ha rätt att sätta gränser och kunna fokusera

Andlig energi                             Hitta mening och syfte med arbetet

 

Endast 7 % anser att deras företag fyller alla fyra kärnbehoven

Cirkeldiagram om fyra energier

   ”Att betala människors tid (lön) är ingen garanti att få deras energi, engagemang, fokus eller passion.”

Forskning visar att det inte räcker med att ha engagerade anställda för att få bäst resultat. I Towers Watsons studie fann man att de som både hade viljan och de fyra kärnbehoven hade nästan dubblerat sina marginaler jämfört med de företag som endast hade engagerade anställda.

För att öka anställdas prestation behöver företag fokusera mer på människors kärnbehov. När företag supportrar anställdas kärnbehov ger det ökat engagemang, positivare energi, mer lojalilet och bättre arbetstillfredsställelse.

Tänk om företag satsade på att öka energinivåerna hos anställda – vilken prestationsökning det skulle bli.