för att lyckas med förändring behövs träning i vardagen