Struktur

Sex tips för ökad kvalitet på strategiskt arbete!

Så länge chefer fastnar i de dagliga arbetsupp­gifter­na är risken stor att de mer långsiktiga uppgifterna blir lidande. Det finns aldrig tid för dem. Men! Det går att förbättra arbetssättet genom att arbeta annorlunda.
 
Från mikro- till makroperspektiv
Om du ständigt prioriterar de dagliga arbetsuppgifterna innebär det att du ägnar all tid och kanske även övertid på att få dem gjorda. Du blir nöjd när du bockar av arbetsuppgift efter arbetsuppgift, men det du hinner med är endast de som är mest akuta och kortsiktiga, det […]

Av |augusti 8, 2016|Effektivitet, Internova, Struktur|0 Kommentarer

4 tips på att hantera dina mail smartare!

Att kommunicera via mail är fortfarande väldigt populärt – det är enkelt, snabbt och effektivt! Åtminstone när det gäller att skriva och skicka dem! Problemet är att hantera alla inkommande mail. Vi behöver sätta av tid för mailhantering och skapa en struktur för att enkelt kunna sortera ut vilka mail som är akuta och behöver snabb återkoppling respektive vilka som kan vänta.
Det finns en risk för att vi ständigt kollar om vi fått mail och att vi åtgärdar mailen direkt. Konsekvensen blir att mycket […]

Av |augusti 3, 2016|Effektivitet, Internova, Struktur|0 Kommentarer

För lite fokus på arbetet gör dig tröttare.

Hur bra är du på att behålla fokus i ditt arbete? Idag finns det enormt mycket spännande att ta del av. Internet, sociala medier, kolleger, kunder, deadlines, chefen, medarbetare… Det finns hur mycket som helst som både vill ha och behöver ha vår uppmärksamhet.
Konsekvensen blir att vi inte får gjort det vi är anställda för att göra. Och vår bristande förmåga att kunna fokusera på en sak i taget gör oss också tröttare. Kanske undrar du när du går hem för dagen; Vad har jag egentligen […]

Av |januari 25, 2016|Effektivitet, Internova, Prestation, Struktur|0 Kommentarer

8 tips på bättre struktur i arbetet!

Varje minut på arbetet kan det hända mycket. Det finns många störmoment och de värsta är de som tar mycket tid och samtidigt är väldigt trevliga. Exempel på störmoment: arbetsuppgifter, deadlines, möten, kolleger och chefer som vill ha din uppmärksamhet. Arbetar du i ett kontorslandskap finns det ännu fler exempel. Har du för mycket som stör dig så du inte får gjort det du ska så ökar din stress.
 

Ju mer strukturerad du blir, desto lättare blir det att säga nej till saker som inte är […]

Av |januari 12, 2016|Effektivitet, Internova, Struktur|0 Kommentarer

Inspiration, kunskap och gratis tips!

Lyckas bättre med mer kunskap! Utvecklas i ditt arbete och som människa.

 

Prenumerera på Internovas nyhetsbrev!

Kommer cirka en gång i månaden. Vi lämnar aldrig ut e-postadresser till 3:e part.