Företagskultur

Ledarskapet anses högprioriterat av chefer men företagen misslyckas!

Varför misslyckas företagen med ledarskapet?
De senaste tre åren har ledarskap varit en av de mest angelägna utmaningar som globala organisationer stått inför. 86 procent av personer i chefsbefattningar har satt ledarskap som högprioriterat. Trots det är det få företag som lyckas med att förbättra och utveckla ledarskapet. Anledningarna är flera: företag behandlar ledarskapet sporadiskt, de misslyckas med att skapa långsiktiga investeringar i ledarskap som till exempel prioriterad VD-nivå samt att de flesta företag väljer bort tillräckliga investeringar inom området.
86 % har satt ledarskap som […]

Av |november 12, 2015|Företagskultur, Internova, Ledarskap|0 Kommentarer

Företagskultur och engagemang anses viktigast i ny undersökning

Mediesamhället idag innebär stor transparens och det ställer ännu högre krav på företagen och hur de hanterar sina anställda. Minsta lilla felsteg ett företag gör kan snabbt spridas via olika medier och bli känt för allmänheten med flitiga och ofta ovälkomna debatter som följd. Transparensen och den enkla spridningen av information är både en konkurrensfördel med också ett dilemma.

I den senaste undersökningen ”Global Human Capital Trends” av Deloitte framgår det att cheferna tycker att kultur och engagemang är högsta prioritet i företagen. Det är […]

Av |november 11, 2015|Företagskultur, Internova, Ledarskap|0 Kommentarer

Anställdas energi är en framgångsfaktor

Har du låg energi presterar du sämre och det kan yttra sig på många sätt. Lägre arbetstempo för att du är trött, sämre kvalitet för att du är ofokuserad, försämrad prestation för att du är oengagerad. Därför är energinivån en viktig faktor eftersom den alltid påverkar – både positivt och negativt. Är du också chef är det ännu viktigare att du verkar för att din energi hålls på en hög nivå.
Vad som är en mycket intressant framgångsfaktor för att högprestera år efter år är anställdas […]

Av |februari 9, 2015|Arbetsglädje, Företagskultur, Internova, Ledarskap|0 Kommentarer

Inspiration, kunskap och gratis tips!

Lyckas bättre med mer kunskap! Utvecklas i ditt arbete och som människa.

 

Prenumerera på Internovas nyhetsbrev!

Kommer cirka var 6:e vecka. Vi lämnar aldrig ut e-postadresser till 3:e part.