Varför känner så få engagemang i sitt arbete?

Engagemang verkar vara en bristvara i många företag. Att människor är oengagerade kan ha många orsaker. Jag kommer att tänka på en lärare i engelska jag hade på gymnasiet. Han var väldigt oengagerad. Han visade det genom att verka ointresserad, passiv och energilös. Hans lektioner var tråkiga och minuterna kröp fram. Tyvärr är många chefer också mycket oengagerade vilket kan få tråkiga konsekvenser för både medarbetare och företags resultat.
 
Endast 32 % av de anställda i USA är engagerade i sitt arbete!
I de årliga undersökningarna […]

Av |december 12, 2016|Change Management, Internova, Ledarskap, Prestation|0 Kommentarer

Öka din effektivitet – visualisera dina arbetsuppgifter

Det är många på arbetet som är stressade och skyndar mellan möten, mailhögar, projekt, resor, kunder, leverantörer. Öka din effektivitet genom att visualisera dina arbetsuppgifter.
Om du skulle bestiga ett berg är vägen till toppen väldigt konkret. Du måste ha både god fysik och bra teknik för att klara det. Dessutom behöver du planera vägen till toppen i detalj. I ditt arbete som tjänsteman, oavsett nivå, i företaget är dina uppgifter mer abstrakta och därmed svårare att ”se”.
Det kan hjälpa dig att du visualiserar dina […]

Av |december 6, 2016|Effektivitet, Internova, Prestation, Time Management|0 Kommentarer

Årliga medarbetarsamtal – på rätt sätt!

Årliga medarbetarsamtal blir verkligen betydelsefulla när de görs på rätt sätt. För att lyckas med att uppnå önskade förändringar behöver alla anställda i företaget förstå och veta hur de ska agera för att nå målen.
Det finns flera viktiga verktyg för förändring – 1) Att arbeta med mål, 2) Årliga medarbetarsamtal, 3) Strukturerade uppföljningssamtal – för att önskad medarbetarutveckling ska lyckas.
Det är därför viktigt att det finns en tydlig koppling mellan företagets mål och varje medarbetares utvecklings- och prestationsmål. Då blir företagets mål och de förändringsbehov som målen […]

Av |november 24, 2016|Internova, Ledarskap, Prestation|0 Kommentarer

Öka medarbetarnas prestationer med minst 20 %! 

Det är många faktorer som påverkar hur medarbetare i ett företag presterar. De flesta av dessa faktorer går att påverka och därför vågar jag påstå att alla medarbetare kan öka sina prestationer!
Därmed inte sagt att det alltid är enkelt. Men med rätt stöd, motivation och medvetenhet om vad som behöver förbättras kan varje chef öka medarbetarnas prestationer med minst 20 %.
Tänk om alla chefer med personalansvar kunde bli bättre på att både förbättra sin egen och sina medarbetares prestationer. Vilken utväxling på befintliga resurser!

Många chefer har ett […]

Av |november 17, 2016|Internova, Ledarskap, Prestation|0 Kommentarer

Skapa en extra timme – varje dag!

Det är den 31/10 och första arbetsdagen sedan vi ställde tillbaka våra klockor till vintertid. Oväntat vaknar jag innan väckarklockan ringer. Inser att det är en halvtimme kvar tills klockan ska ringa. Det brukar aldrig hända – speciellt inte på måndagar.
Då kommer jag på en sak! Det är ju vintertid och varför inte skapa en timme på morgonen genom att gå upp tidigare.

Eftersom det är svårt att bryta vanor är omställning till vintertid ett perfekt tillfälle att skapa en ny vana. Denna första vecka […]

Av |oktober 31, 2016|Effektivitet, Internova, Tiden|0 Kommentarer

8 fördelar med en personlig coach

Det är ständigt många beslut som ska tas, problem som ska lösas och deadlines som ska hållas. Därutöver ska arbetet kontinuerligt förbättras och utvecklas. Då är det är svårt att hinna med de dagliga arbetsuppgifterna och det är lätt att skjuta upp tankar och handling gällande sin egen, sina arbetsuppgifter och/eller företagets utveckling. Nästa vecka är det nog lugnare … eller nästa månad… då ska jag fixa, förbättra, utveckla…
För att både hinna med det dagliga, operativa arbetet samt utveckla och planera framåt kan hjälp utifrån […]

Av |oktober 25, 2016|Coach, Effektivitet, Internova|0 Kommentarer

Change Management – lyckas med förändringar i fyra steg

Förändringar är något som företag kontinuerligt måste förhålla sig till och kunna verkställa för att utvecklas och bli ännu bättre. Därför är det oerhört viktigt att change management görs på rätt sätt.
Problemen med förändringar är att vi människor är vanedjur och att gemene man inte är särskilt förändringsbenägna. Det gör att stora krav ställs på ledningen och cheferna i företagen. De måste själva vara mycket positiva till förändringar. Samtidigt behöver de förståelse för de svårigheter och utmaningar för de som ska genomföra förändringarna. Annars […]

Av |september 30, 2016|Change Management, Effektivitet, Internova, Ledarskap|0 Kommentarer

Effektivare möten – 9+1 tips!

Effektivare möten? Varför verkar det vara så svårt? Vad är det som gör att så många tycker att möten är för många, för långa, för tråkiga, ineffektiva och tidsslukande?
Antagligen för att många upplever att möten är ostrukturerade, fel personer deltar och att det ges dåliga förutsättningar för förberedelser. Många möten saknar syfte och mål och mötesdel­tagarna är ofokuserade och gör annat under tiden.
Att ha ett möte med 8 deltagare i två timmar motsvarar två dagars arbete för en person. Är mötet verkligen värt det?
 
Skapa […]

Av |september 27, 2016|Effektivitet, Internova, Ledarskap|0 Kommentarer

Dela större uppgifter i mindre delar!

Dela större uppgifter i mindre delar genom att skapa miniprojekt. Att arbeta med mål är något som de flesta gör. Ni har säkert ekonomiska mål, kvalitetsmål, miljömål, säljmål, produktionsmål med mera på din arbetsplats. Dessutom har ni säkert flera projekt som pågår.
7 september 2016 – Av Ulla Lilliehöök – Executive Coach, Internova & Co AB

 

Vad du möjligtvis inte gör är att hantera lämpliga arbetsuppgifter som om de vore projekt fast i miniformat. Uppgifter du själv bestämmer över och som med hjälp av mål, struktur och […]

Av |september 7, 2016|Effektivitet, Internova, Prestation|0 Kommentarer

Har du rätt ledarskap för 2000-talet?

Är du chefen som fokuserar på arbetsuppgifter eller relationer, är introvert eller extrovert, förespråkar stabilitet eller förändring?
Det är en komplex uppgift att nå alla mål, förbättra ansvarsområdet och ständigt göra bra resultat. För att verkligen lyckas är du ständigt beroende av dina medarbetares prestationer. Har du inte dem med dig på din resultatjakt kommer ni heller inte att lyckas. Du är beroende av att de toppresterar och hur de lyckas beror på din ledarstil.

 

Din ledarstil påverkar medarbetares prestationer. Utvecklar du din ledarstil som fokuserar på […]

Av |september 1, 2016|Internova, Ledarskap|0 Kommentarer

Inspiration, kunskap och gratis tips!

Lyckas bättre med mer kunskap! Utvecklas i ditt arbete och som människa.

 

Prenumerera på Internovas nyhetsbrev!

Kommer cirka en gång i månaden. Vi lämnar aldrig ut e-postadresser till 3:e part.