Lärande i arbetet

Hur du kan använda hjärnan bättre i arbetet

Med ökad kunskap om hjärnan kan vi använda hjärnan bättre i arbetet. Hur vi använder vår hjärna har stor betydelse för vad vi åstadkommer. Ju mer du förstår hur hjärnan fungerar och använder den på rätt sätt, desto mer nytta kommer både du och andra att få av dina utvecklade ”hjärnresurser”.
Därför är hjärnan huvudämnet i denna artikel. När du blir mer medveten om vilken enorm kapacitet hjärnan har kommer du också att kunna utöka användningen av hjärna i arbetet m m. Du kommer att läsa […]

Av |mars 3, 2017|Lärande i arbetet|0 Kommentarer

4 tips på hur du kan bli bättre på ledarskap

Företags konstanta behov av förändring och utveckling gör att alla anställda ständigt måste arbeta smartare och öka sina prestationer. Att kontinuerligt och ansvarsfullt förbättra ledarskapet som leder till utveckling av medarbetare behöver bli en naturlig del i alla chefers vardag.

Läs vidare och ta del av fyra tips på hur du som chef kan få mer tid för ditt viktiga ledarskap.

1 Strukturera dig och ditt arbete för att skapa tid för ledarskap

Så länge du som chef fortsätter att arbeta ostrukturerat och släcker bränder kommer du varken […]

Av |september 16, 2015|Effektivitet, Internova, Lärande i arbetet, Ledarskap|0 Kommentarer

Skapa konkurrensfördelar – lär cheferna utveckla medarbetare kontinuerligt

I en allt mer hårdnande konkurrens måste företag hitta nya metoder för att stanna kvar på sin marknad eller hitta nya. De senaste åren verkar det som om många företag har klarat sig genom att anställda arbetar mer och mer. Det kan få förödande konsekvenser med stress och långa sjukskrivningar som följd. Många företag har dragit ner på kostnader och de som prioriteras brukar vara kostnader för utbildning och utveckling.
Företag som vill lyckas ännu bättre i framtiden kan införa åtgärder som inte behöver kosta […]

Av |september 10, 2014|Internova, Lärande i arbetet, Ledarskap|0 Kommentarer

Hur du får en Kick Off eller ett Viktigt Möte att bli en succé!

När du som chef står inför planering av en Kick Off eller ett Viktigt Möte med din personal finns det flera tillvägagångssätt. Det vanligaste är att chefen planerar hela mötet genom att fundera på vad som ska tas upp, hur budskapet ska presenteras m m och därefter skickar en inbjudan med agenda till medarbetarna/deltagarna.

Risken med att själv planera hela sammankomsten är att du inte får det gensvar du önskar i form av högmotiverade medarbetare som gör det du har tänkt ut. Varför blir det […]

Av |juli 25, 2014|Internova, Lärande i arbetet, Ledarskap|0 Kommentarer

15 minuter per dag för egen utveckling – kan göra stor skillnad

Det enda som är konstant är förändring och därför gäller det att ständigt utvecklas för att vässa den egna kunskapen för att lättare förutse förändringar, hitta nya vägar, driva förändring på effektivare sätt, implementera och följa upp. Oavsett om du är chef med personalansvar eller medarbetare utan personalansvar är det viktigt att skapa möjligheter för utveckling, lärande och träning på det nya. Har du personalansvar är det ännu viktigare att du föregår med gott exempel.

Nytt år nya utvecklingsmöjligheter
Kanske dags att börja fundera på hur […]

Av |december 3, 2013|Effektivitet, Internova, Lärande i arbetet|0 Kommentarer

Utveckling som skapar resultat

När människor vill utvecklas och förändras är det viktigt att lärandet blir en upplevelse som ger positiv energi och en känsla av att det går. Eftersom det tar tid att lära nytt, lära om och lära av (sluta med oönskade beteenden mm) rekommenderar vi att utbildningen sker under en längre period. En bestående önskad förändring blir inte särskilt långvarig vid 1-3 dagars utbildning. Om utbildningstiden däremot portioneras ut, t ex på 6 träffar á 1,5 timme, varvat med gruppträffar under cirka 6-12 månader kan […]

Av |augusti 7, 2013|Lärande i arbetet|0 Kommentarer

Det går att lära gamla hundar sitta!

Forskningen anser att det är relativt enkelt att tillföra ny kunskap både i vuxen ålder och även när man blir äldre. Många undersökningar visar att människan kan förkovra sig livet ut (Moxnes m fl). Paul Moxnes är professor i organisationspsykologi vid Handelshögskolan BI i Sandvika, Norge. 

Problemet med vuxenlärande är dock att det ofta är svårt att skapa tillräcklig förståelse så att kunskapen blir till praktisk nytta, samt att frigöra tid för träning. Att till exempel läsa en bok eller att gå på en kurs […]

Av |juni 27, 2013|Lärande i arbetet|0 Kommentarer

Inspiration, kunskap och gratis tips!

Lyckas bättre med mer kunskap! Utvecklas i ditt arbete och som människa.

 

Prenumerera på Internovas nyhetsbrev!

Kommer cirka en gång i månaden. Vi lämnar aldrig ut e-postadresser till 3:e part.