Prestation

Öka dina och medarbetares prestationer

Det finns en hel del du som chef kan göra för att öka dina och medarbetares prestationer. En återkommande uppgift för chefer är de årliga utvecklingssamtalen. Många chefer tycker det är bra när årets utvecklingssamtal äntligen är avklarade. Anledningen är att de inte ser nyttan.
Så länge samtalen inte följs upp på ett konstruktivt sätt uteblir också den stora nyttan. När uppföljning sker på rätt sätt gagnar det cheferna, medarbetarna och företaget. Både dina och dina medarbetares prestationer kommer att öka.
19 januari 2017 – Av Ulla Lilliehöök – Executive […]

Av |januari 19, 2017|Ledarskap, Prestation|0 Kommentarer

Varför känner så få engagemang i sitt arbete?

Engagemang verkar vara en bristvara i många företag. Att människor är oengagerade kan ha många orsaker. Jag kommer att tänka på en lärare i engelska jag hade på gymnasiet. Han var väldigt oengagerad. Han visade det genom att verka ointresserad, passiv och energilös. Hans lektioner var tråkiga och minuterna kröp fram. Tyvärr är många chefer också mycket oengagerade vilket kan få tråkiga konsekvenser för både medarbetare och företags resultat.
 
Endast 32 % av de anställda i USA är engagerade i sitt arbete!
I de årliga undersökningarna […]

Av |december 12, 2016|Ledarskap, Prestation|0 Kommentarer

Öka medarbetarnas prestationer med minst 20 %! 

Det är många faktorer som påverkar hur medarbetare i ett företag presterar. De flesta av dessa faktorer går att påverka och därför vågar jag påstå att alla medarbetare kan öka sina prestationer!
Därmed inte sagt att det alltid är enkelt. Men med rätt stöd, motivation och medvetenhet om vad som behöver förbättras kan varje chef öka medarbetarnas prestationer med minst 20 %.
Tänk om alla chefer med personalansvar kunde bli bättre på att både förbättra sin egen och sina medarbetares prestationer. Vilken utväxling på befintliga resurser!

Många chefer har ett […]

Av |november 17, 2016|Ledarskap, Prestation|0 Kommentarer

Mitt råd är att inte ge råd – använd coaching!

När någon till exempel på jobbet kommer med ett problem blir mitt råd att inte ge råd. Hos personen med problem svarar du förmodligen med att antingen ge en lösning eller ett råd på hur personen kan göra. Det är något du gör automatiskt. Ibland är det bättre att avvakta med dina idéer eller råd. Mitt råd är att inte ge råd – använd coaching!
Anledningen är att de råd och idéer du ger oftast baseras utifrån dig själv, dina erfarenheter och din personlighet. Det är mer värdefullt att hjälpa personen själv hitta […]

Av |oktober 19, 2015|Internova, Ledarskap, Prestation|0 Kommentarer

Fem tips på Time Management i din vardag!

Arbeta smartare på färre timmar och du får mer gjort!
Att vara effektiv är att göra rätt saker vid rätt tillfälle och att klara sina deadlines. Men räcker det? Nej, inte riktigt. För att lyckas ännu bättre med din time management är det viktigt att planera, sätta tydliga mål, dela upp målen i mindre delar och arbeta mer fokuserat. Då minskar riskerna med att arbeta kvällar och helger. Ibland är det extra mycket som ska hinnas med och då kanske det är bättre att bestämma en […]

Av |september 4, 2015|Effektivitet, Internova, Prestation, Tiden|0 Kommentarer

Rätt ledarskap minskar dina arbetstimmar

Var har du din näsa, över eller under vattenytan? Känns det som att du bara trampar vatten och aldrig hinner planera, utveckla och förändra? Lugn – det finns räddning. Istället för att ha näsan under vattenytan lär vi dig flyga över vattnet!

Genom att du får kunskap i hur du kan leda dig själv får du därigenom tid att leda och utveckla dina medarbetare. När de ökar sina prestationer kan du delegera mer och du får mer tid över till att utveckla och förbättra ditt ansvarsområde.
Trots […]

Av |augusti 25, 2015|Effektivitet, Internova, Ledarskap, Prestation|0 Kommentarer

Gör rätt saker – varje dag! Bli effektiv!

Gör du listor varje morgon på vad du ska göra under dagen? Risken är stor att när du kollar mailen är din fina planering som bortblåst. Många akuta åtaganden har ”dykt upp”. Faktum är att mail är ingen arbetsuppgift. Det är en av många kommunikationskanaler (planerade möten, spontanmöten, telefon, internet m m). Däremot får inkommande mail högsta prioritet för ofta.
Att vara ostörd ibland är bra, men det hjälper inte om du inte är disciplinerad och gör rätt saker.
Att stänga dörren (läs vara ostörd) är […]

Av |maj 18, 2015|Effektivitet, Internova, Prestation, Tiden|0 Kommentarer

Rätt ledarskap ökar prestationer och resultat

Tänk om du som chef hade en metod som får dina medarbetare att utveckla sig själva och prestera ännu bättre. Om du som chef är processledare för medarbetarutvecklingen och dina medarbetare är ansvariga för sina utvecklingsmål kommer ni nå fantastiska resultat. Ni har säkert mycket som ni kan bli ännu bättre på. Det gagnar både er och företaget.
 

Ett konkret exempel på vad som kan hända vid försenad leverans från medarbetaren Stefan:

Det är extremt stressigt nu. Styrelsen ska ha möte i morgon och jag ska delta i några […]

Av |april 24, 2015|Internova, Ledarskap, Prestation|0 Kommentarer

4 konkreta tips på att nå dina arbetsmål!

Redan ett nytt år. Alltid lika förvånande! Dags att skriva nya mål och planer!
Tänker du ofta på att det finns en del du vill förändra? Har du problem med att nå de arbetsmål du vill? Då kan det vara dags att hitta vägar som gör att du lyckas. Annars går åren och du kanske blir mer och mer frustrerad varje år över att saker inte blev som du ville eller aldrig blev av. Att bestämma målen är ofta rätt lätt. Det svåra är att […]

Av |januari 12, 2015|Effektivitet, Internova, Prestation, Tiden|0 Kommentarer

Var vaksam på roliga och trevliga tidstjuvar!

Tänk vad många tidstjuvar det finns och så trevliga de kan vara. Tidstjuvar innebär något eller någon som spontant stör din tid under arbetet. Det kan vara du själv som gör ”fel” saker (inte det du har planerat) eller andra som kallar på din uppmärksamhet. Ju fler tidstjuvar du har under en dag, desto större risk att du inte får gjort det du hade planerat för dagen.

Många tidstjuvar är utanför din kontroll, men de du kan påverka kan göra underverk för ditt arbete och din […]

Av |januari 9, 2015|Effektivitet, Internova, Prestation, Tiden|0 Kommentarer

Inspiration, kunskap och gratis tips!

Lyckas bättre med mer kunskap! Utvecklas i ditt arbete och som människa.

 

Prenumerera på Internovas nyhetsbrev!

Kommer cirka var 6:e vecka. Vi lämnar aldrig ut e-postadresser till 3:e part.