Utbildning i Change Management!

En strukturerad metod för ständiga förändringar som ökar motivation, arbetsglädje och ger bättre resultat!

 

att-komma-pa-ideer-tillsammans-internovaAtt lyckas med förändringar är viktigt för en bättre framtid. För att förändringar ska bli verkliga behövs ett strukturerat arbetssätt för ständiga förbättringar och ett ledarskap som engagerar medarbetarna redan från början.

Med hjälp av Internovas metod för förändringar skapa utvecklingsplaner där medarbetare blir delaktiga i tidigt skede. Engagemanget ökar, motivation att nå målen säkerställs och prestationerna ökar.

 

Under utbildningen arbetar du/ni konkret med att strukturera önskade förändringar. Internovas metod för förändringar heter IMMA® – Internovas Metod för Målorienterat Arbetssätt. Metoden omfattar fyra delprocesser: 1) Nuläge, 2) Önskat läge, 3) Vägen dit, 4) Uppföljning.

imma-2016

Du och dina medarbetare lär er en metod för förändringar som kan användas i alla sammanhang. Under utbildningen kommer du och dina medarbetare arbeta samtidigt som ni lär er metoden! Learning by working. Utbildningen genomförs på plats hos er. Antingen utbildning för era chefer eller utbildning för chef tillsammans med medarbetarna.

Kostnadsfritt webinarium om Change Management!

Klicka här för datum och anmälan

Kostnadsfritt webinar - Information om utbildningen Change Management

Här anmäler du dig till vårt kostnadsfria webinar om utbildningen Change Management. Anmälan senast två veckor före aktuellt datum. En vecka innan webinariet får du alla uppgifter du behöver för inloggning m m. Välkommen med din anmälan!

När du har anmält dig kommer du få en bekräftelse. Senast en vecka före webinariet får du all information du behöver för inloggning m m. Alla webinars genomförs mellan 11.30-12.00

Har du frågor eller önskemål?

Genom att tacka ja, blir du medlem i vår utskickslista och du kommer löpande få intressanta artiklar, erbjudanden och information via våra e-post utskick.

Var god vänta...

Intresseanmälan

Var och när?

Tid: Enligt överenskommelse Omfattning: Enligt överenskommelse Plats: Enligt överenskommelser Pris: Enligt offert

Intresseanmälan

Vill du veta mer om Internovas utbildningar?

Klicka här för att fylla i det du vill veta mer om!

Vad vill du veta om Internova?

Fyll i det du är intresserad av. Vi återkommer till dig inom 2-3 arbetsdagar.

Det går att välja i flera områden!

Något mer du vill tillägga så fyll i mer ovan! All information behandlas konfidentiellt!

Var god vänta...

Du får en metod för Change Management som:

 • Kan användas från år till år
 • Sparar tid
 • Bättre förståelse för hur förändringar implementeras smidigare
 • Ökar vi-känslan
 • Förenklar förändringsprocesser genom målorienterat arbetssätt
 • Sparar tid att genomföra målen
 • Förenklar att följa upp målen
 • Involverar och engagerar alla

Vad säger tidigare deltagare?

“Den stora fördelen med utbildningen i målorienterat arbetssätt är den karta (verksamhetsplan) vi nu har som blivit överskådlig och lätt att arbeta med – för alla. Utbild­ningen har gjort att ledningsgruppen blivit tydligare i kommunikationen med anställda, alla har nu en medvetenhet om vad som krävs för att vi ska komma dit. Nästa gång vi ska sätta årsmålen kommer vi definitivt att använda denna målprocess.”
Lotta Andersson VD, , HTH Köksforum Malmö

En utbildning för dig som

Vill hitta en smidig och effektiv metod för förändringar som fungerar år efter år.
Om du känner igen dig i nedanstående beskrivning är detta en utbildning för dig!

 • Tänker ”Oj, är det budgetdags igen? Hur ska jag hinna sätta våra årsmål?
 • Vi måste bli bättre, effektivare, hitta nya marknader – varför förstår inte medarbetarna det?
 • Ofta sätter årsmålen genom att titta på tidigare års mål och höftar till sifforna lite.
 • Behöver tjata på medarbetarna så de når målen och därmed önskade förändringar
 • Vill få ökat engagemang från medarbetarna
 • Vill ha konstruktiva dialoger med medarbetarna om förändrigsbehoven
 • Vill hitta en metod som gör förändringsprocesser mycket smidigare

Allt detta ingår:

För undersökning av utvecklingsbehovet hos deltagare kan en förstudie föras i form av en kartläggning som omfattar nuläges- och behovsanalys. När förstudien är gjord fastställs utvecklingsmål. Att utvecklas mot målen är högsta prioritet under utbildningens genomförande. Efter utbildningen görs en utvärdering för att klargöra hur utvecklingsmålen uppnåtts. Förstudien innehåller följande:

 1. E-enkät som deltagare fyller i samt deltagares direktrapporterande medarbetare (minst 4, max 10 personer).
 2. E-enkäter sammanställs och analyseras
 3. Webbmöte med deltagare om resultaten, samt beslut om ledarutvecklingsmål för deltagare
 4. Chef (deltagaren) informerar sina utvecklingsmål till medarbetare
 5. När utbildningen är genomförd skickas ny e-enkät till chef och medarbetare för utvärdering av utvecklingsmålen
Under utbildningstiden kan du behöva fråga eller diskutera om det vi behandlat under träffarna. Du har möjlighet att få stöd av din Coach via telefon eller mail. Under uppdragets genomförande ingår 1 timmes hjälp per deltagare via telefon eller mail.
Regelbundna mail skickas till deltagarna under utbildningstiden. Syftet är att hjälpa dem prioritera att testa sina nya kunskaper i arbetet. Att lära är både ”färskvara” och en process som tar tid. Används inte det nya kommer det försvinna efter hand. Ju mer deltagare praktiserar sitt lärande i vardagen, desto mer nytta gör den i deras arbete
 • Metod för förändringar – Internovas Metod för Målorineterat Arbetssätt – IMMA®
 • Utbildningsmaterial med verktyg och metoder för IMMA®. Dels använder deltagarna materialet under utbildningen, dels kan materialet användas inför varje ny målprocess.

Anmäl dig nu

Kom igång med målarbetet redan idag!

Anmäl dig nu

Våra kunder

Kundloggor