Utbildning i Change Management & Ledarskap!

Skräddarsydd utbildning med en strukturerad metod för förändring och utveckling.
Ökar medarbetares engagemang, arbetsglädje och ger bättre resultat!

 

att-komma-pa-ideer-tillsammans-internovaAtt lyckas med förändringar är viktigt för nå önskade mål och skapa en bättre framtid. För att förändringar ska bli verklighet behövs struktur (management) ett ledarskap (leadership) som gör medarbetare engagerade i tidigt skede.

Internovas utbildning lär chefer och medarbetare en metod för förändringar där ni arbetar samtidigt som ni lär. Allas engagemang kommer att vara stort, motivationen att nå målen säkerställs och era prestationer kommer öka. Efter utbildningen har ni en strukturerad metod för ert framtida förändringsarbete.

 

Under utbildningen arbetar du/ni konkret med att strukturera och planera önskade förändringar. Internovas metod för framtagning av mål heter IMMA® –  Metoden är uppdelad i fyra steg: 1) Nuläge, 2) Önskat läge, 3) Vägen dit, 4) Uppföljning.

imma-2016

Du och dina medarbetare lär er en strukturerad metod för framtagning av utvecklingsplan som kan användas i många sammanhang. Under utbildningen kommer du och dina medarbetare göra er egen utvecklingsplan och samtidigt lär ni er IMMA®!

Learning by working. Utbildningen genomförs på plats hos er. Antingen utbildas era chefer i metoden IMMA eller utbildning för chef och medarbetare tillsammans.

Kostnadsfritt webinarium! Hur strukturerad metod kan hjälpa ert förändringsarbete!

Klicka här för datum och anmälan

Kostnadsfritt webinar - CHANGE MANAGEMENT & LEDARSKAP

Här anmäler du dig till vårt kostnadsfria webinar i Change Management. Anmälan behövs senast två veckor före aktuellt datum. Cirka en vecka innan webinariet får du alla uppgifter du behöver för inloggning m m. Välkommen med din anmälan!

Anmälan senast två veckor före aktuellt datum. När du har anmält dig kommer du få en bekräftelse. Cirka en vecka före webinariet får du all information du behöver för inloggning m m. Alla webinars genomförs mellan 11.30-12.00

En säkerhetsåtgärd för att förhindra datorintrång

CAPTCHA

Har du frågor eller önskemål?

Genom att tacka ja, blir du gratis medlem i vår kunddatabas och kommer löpande få våra nyhetsbrev med intressanta bloggar, artiklar, erbjudanden och information via e-post. Vi lämnar aldrig ut dina kontaktuppgifter till någon annan part.

Var god vänta...

Intresseanmälan

Var och när?

Tid: Enligt överenskommelse Omfattning: Enligt överenskommelse Plats: Enligt överenskommelser Pris: Enligt offert

Intresseanmälan

Vill du veta mer om Internovas utbildningar?

Klicka här!

Vad kan vi hjälpa dig att utveckla?

Fyll i det du är intresserad av. Vi återkommer till dig inom 2-3 arbetsdagar.

Det går att välja i flera områden!

Något mer du vill tillägga så fyll i mer ovan! All information behandlas konfidentiellt!

Var god vänta...

Du lär dig en metod för framtagning och av utvecklingsplaner som:

 • Kan användas regelbundet årsvis, halvårsvis eller oftare
 • Sparar tid
 • Ökar vi-känslan – alla är med i samma båt inför start
 • Förenklar förändringsprocesser genom målorienterat arbetssätt
 • Sparar tid att genomföra målen
 • Gör medarbetare mer självgående
 • Förenklar att följa upp målen
 • Involverar och engagerar alla

Vad säger tidigare deltagare?

“Den stora fördelen med utbildningen i målorienterat arbetssätt är den karta (verksamhetsplan) vi nu har som blivit överskådlig och lätt att arbeta med – för alla. Utbild­ningen har gjort att ledningsgruppen blivit tydligare i kommunikationen med anställda, alla har nu en medvetenhet om vad som krävs för att vi ska komma dit. Nästa gång vi ska sätta årsmålen kommer vi definitivt att använda denna målprocess.”
Lotta Andersson VD, , HTH Köksforum Malmö

En utbildning för dig som

Vill hitta en strukturerad och effektiv målprocess som fungerar år efter år.
Om du känner igen dig i nedanstående beskrivning är detta en utbildning för dig!

 • Tänker ”Oj, är det budgetdags igen? Hur ska jag hinna sätta våra mål?
 • Vi måste bli bättre, effektivare, hitta nya marknader – varför förstår inte medarbetarna det?
 • Behöver tjata på medarbetarna så de når målen och därmed önskade förändringar
 • Använder budgeten som mål
 • Sätter målen själv och undrar varför medarbetarna inte är mer engagerade
 • Vill ha konstruktiva dialoger med medarbetarna och tillsammans hitta lösningar
 • Saknar en tydlighet i det dagliga arbetet där alla prioriterar rätt
 • Vill ha en tydlig utvecklingsplan som regelbundet kan följas upp och justeras vid behov

 

Nedanstående tjänster kan ingå:

För undersökning av utvecklingsbehovet hos deltagare kan en förstudie föras i form av en kartläggning som omfattar nuläges- och behovsanalys. När förstudien är gjord fastställs utvecklingsmål. Att utvecklas mot målen är högsta prioritet under utbildningens genomförande. Efter utbildningen görs en utvärdering för att klargöra hur utvecklingsmålen uppnåtts. Förstudien innehåller följande:

 1. E-enkät som deltagare fyller i samt deltagares direktrapporterande medarbetare (minst 4, max 10 personer).
 2. E-enkäter sammanställs och analyseras
 3. Webbmöte med deltagare om resultaten, samt beslut om ledarutvecklingsmål för deltagare
 4. Chef (deltagaren) informerar sina utvecklingsmål till medarbetare
 5. När utbildningen är genomförd skickas ny e-enkät till chef och medarbetare för utvärdering av utvecklingsmålen
Under utbildningstiden kan du behöva fråga eller diskutera om det vi behandlat under träffarna. Du har möjlighet att få stöd av din Coach via telefon eller mail. Under uppdragets genomförande ingår 1 timmes hjälp per deltagare via telefon eller mail.
Regelbundna mail skickas till deltagarna under utbildningstiden. Syftet är att hjälpa dem prioritera att testa sina nya kunskaper i arbetet. Att lära är både ”färskvara” och en process som tar tid. Används inte det nya kommer det försvinna efter hand. Ju mer deltagare praktiserar sitt lärande i vardagen, desto mer nytta gör den i deras arbete
 • Metod för förändringar – Internovas Metod för Målorineterat Arbetssätt – IMMA®
 • Utbildningsmaterial med verktyg och metoder för IMMA®. Dels använder deltagarna materialet under utbildningen, dels kan materialet användas inför varje ny målprocess.

Anmäl ditt intresse
helt 
förutsättningslöst!

Klicka här!


 

Våra kunder