Varje gång ett företag, en filial, en division eller avdelning har tagit beslut om förändringar och/eller satt övergripande mål börjar den viktiga processen med att verkställa. Det är chefer och medarbetare som ska se till att mål och förändringar genomförs, på ett effektivt sätt och i rätt tid.

Därför är det så viktigt att chefers nyckel är rätt för medarbetarna om företag ska lyckas riktigt bra med önskade förändringar.

11 november 2016 – Av Ulla Lilliehöök – Executive Coach, Internova & Co AB

 

Inledning

Men om chefer är dåliga på att kommunicera mål och förändringar, strukturera målarbetet och leda sina medarbetare mot målen. Hur ska då företagen lyckas och göra önskade succéer i framtiden? Ambitionerna i företaget kan vara mycket höga men lyckas inte cheferna se till att uppsatta mål nås kan konsekvenserna bli katastrofala.

Motivating people and generating a sense of spirit inside a company are essential parts of the CEO’s role. We need to appeal to our employees’ emotions to help create an environment where they can innovate.

Pablo Isla, CEO Inditex (The third Best-Performing CEO in the World)

 

Att vara chef är en komplex uppgift

Varje chef i ett företag behöver kunskap i chefskap och ledarskap. Ofta är chefer duktigare på chefskapet (förvaltning) än på ledarskapet (utveckling).

Chefer som är bra på att leda andra förstår vikten av att visa empati, göra medarbetare engagerade, låta medarbetare själva bestämma hur de ska nå målen och under tiden vara ett stöd när behov uppstår. Samtidigt behöver både chefer och medarbetare konkreta och tydliga mål för att lyckas med förändringsprocesser.

 

Skillnaden mellan chefskap och ledarskap

En chef behöver vara duktig på både chefskap och ledarskap. Chefskap innebär att producera och förvalta det man ska varje dag, varje vecka, varje år. Ledarskap innebär dels att leda sig själv men ännu viktigare att kunna leda sina medarbetare på bästa sätt.

Ledarskap innebär arbetsuppgifter som utvecklar ansvarsområdet och hur man får alla att vilja nå beslutade förändringar och mål. En chef behöver vara bra på både chefskap och ledarskap och agerande beror på aktuell situation. Ju högre position en chef har i ett företag desto mer kompetent i ledarskap.

 

CHEFSKAP – förvaltning LEDARSKAP – utveckling
Planering och budget Skapa vision och strategi
Organisera och bemanna personal Kommunicera och sätta färdriktning
Kontroll och problemlösning Motivera till handling
Ordning och reda Nytänkande, flexibilitet


Ur boken ”Skapa Toppresterare” av Ulla Lilliehöök

 

Chefer som tar för givet slarvar med information till medarbetarna

När chefer är i begrepp att förändra något som har bestämts ”uppifrån” hamnar de ofta i en kommunikationsfälla. Det är lätt att cheferna tar för givet. Cheferna har ofta själva varit med om att ta fram förändringen. De har tänkt på förändringen länge och pratat med varandra om den. Cheferna både förstår varför förändringen behövs och de vill förändra.

När sedan förändringen ska verkställas och det är dags för cheferna att kommunicera den till berörda medarbetare är risken stor att cheferna tar mycket för givet. Cheferna vet så mycket om förändringen och har levt med den så länge att de glömmer att förändringen är helt okänd för medarbetarna. Görs denna kommunikationsprocess på fel sätt kommer cheferna få problem och önskat resultat uteblir.

Ledarskap är den process som innebär att påverka andra till att förstå och vara överens om vilka uppgifter som bör utföras och hur utförandet bör ske.

Gary Yukl ”Ledarskap i organisationer”

 

Bra ledarskap är chefers nyckel till lyckade förändringar

Chefers nyckel till lyckade förändringar är att de behöver ökad förståelse för att de som ska utföra en förändring först måste förstå varför förändringen behövs. Därefter se fördelarna med den och sedan själva få komma på hur de ska göra för att nå förändringsmålet. Chefer som inte har denna ledarskaps-kompetens kommer att stöta på flera hinder under resan till förändringsmålet.

Problemet med de chefer som har problem med sitt ledarskap är att de ofta skyller på sina medarbetare i stället för att inse och ännu mindre erkänna sina brister. Men bristerna går att åtgärda. Genom ökad förståelse för hur bra ledarskap utövas och träning i ledarskap kan chefer bli duktiga förändringsledare och lyckas med att få sina medarbetare engagerade hela vägen till målen.

bloggbild-har-du-rattt-nyckel-till-lyckade-forandringar

 

Sammanfattning – chefers nyckel till lyckade förändringar

Varje gång ett företag, en filial, en division eller en avdelning har tagit beslut om förändringar och/eller satt övergripande mål börjar den viktiga processen att verkställa. Är chefer dåliga på att kommunicera mål och förändringar, strukturera målarbetet och leda sina medarbetare mot målen kan de heller inte nå önskade framgångar i framtiden.

Chefer som har rätt nyckel till förändringar är bra på både chefskap och ledarskap beroende på aktuell situation. Ju högre position chefer har i företagen desto högre kompetens i ledarskap behöver de. Chefskap innebär att producera det man ska varje dag, varje vecka, varje år. Ledarskap är de arbetsuppgifter som utvecklar ansvarsområdet och hur man får alla att vilja nå beslutade förändringar och mål.

Chefers nyckel till förändring innebär att de behöver få ökad förståelse för att de som ska utföra en förändring först måste förstå varför förändringen behövs och se fördelarna med den. Saknar cheferna relevant kompetens i sitt ledarskap kommer de att få problem under förändringsprocessen och de riskerar att inte nå de önskade målen.  

Bra ledarskap är chefers nyckel till lyckade förändringar.

 

Det skulle vara väldigt roligt om du vill dela med dig av dina erfarenheter. Skicka gärna ett mail till mig här!

 

Vill du lära dig mer om förändring och Change Management?

Vi har kostnadsfria webinars, frukostseminarier och utbildning! Klicka här för mer info!

 

Vill du lära dig mer om hur du kan hitta din nyckel till ett ledarskap som passar dig?

ulla-lilliehook-internova

Vi har seminarier och flera utbildningar i ledarskap.

Ett bra sätt att komma igång kan vara att prata om dina utvecklingsbehov helt förutsättningslöst med en coach. Det är kostnadsfritt och utan förpliktelser.
Klicka här för att läsa mer!

 

Tyckte du artikeln var intressant? Då kanske du också vill läsa:

 

Lyckas med förändringar - inför arbetsplatslärande   Sex tips för ökad kvalitet på strategiskt arbete 2 - Internova

fran-curlande-till-coachande-chefledarskap-for-lyckade-forandringar-i-fyra-steg-bloggbild

bloggbild-arbetsgladje-och-ledarskap-forsvann-efter-semestern Bloggbild - Har du rätt ledarskap för 2000 talet