Internovas kundreferens - Lantmännen SSC - Uppdrag Skapa Toppresterare - Ledningsgruppen