För att lyckas med att öka medarbetares prestationer behöver chefer både ha en positiv attityd till medarbetares förmåga och kunskap om vuxnas lärande.

Coachande ledarskap är lämpligt att använda i sammanhanget, men vad är det egentligen? Utförd på rätt sätt är det en perfekt metod för att kontinuerligt utveckla medarbetare. Målet är att öka deras prestationer utan att öka antal arbetstimmar.

24 februari 2022 – Av Ulla Lilliehöök – Executive Coach, Internova & Co

Är du chefen som tror gott om dina medarbetare och är övertygad om att de kan öka sina prestationer? Eller är du chefen som ger dina medarbetare skulden för att avdelningen går dåligt och att stämningen är urusel? Problemet är att båda synsätten stämmer med verkligheten. Tror du gott om medarbetarna kommer ni också att lyckas. Anser du att det är medarbetarnas fel att ni inte lyckas kommer ni också att misslyckas.

Chefens attityd är avgörande för medarbetares prestationer

Din inställning (attityd) till dina medarbetare har mycket stor påverkan för ert resultat. För att vara bra chef och ledare måste du tro på dina medarbetare. Som fotbollstränaren som tror på sina spelare och läraren tror på sina elever. Undersökningar visar att attityden hos tränare, lärare och chefer har direkt påverkan på spelarnas, elevernas och medarbetarnas prestationer. När de inte är motiverade att topprestera blir också resultatet därefter.

Exempel

Du är chef och ansvarig för 30 personer. Medarbetarna är inte särskilt motiverade. Deras genomsnittliga prestationsnivå ligger på 50 procent av deras egentliga kapacitet. Det innebär i praktiken att dina 30 medarbetare tillsammans effektivt presterar som 15 medarbetare. Men din personalkostnad är fortfarande för 30 medarbetare. Inte konstigt att ert resultat blir dåligt.

Tänk om du kunde utveckla en ledarstil där dina medarbetare toppresterade och alla var motiverade till att öka sin prestation. Oavsett vilken ledarstil du har idag kan den utvecklas och bli mer coachande. Du kommer här att få mer insikt i vad coachande ledarskap innebär men först lite mer om prestation.

Coachingens grund är att hjälpa andra hitta sitt sätt att utvecklas för att nå målen.

Prestation

Alla som arbetar i ett företag ska prestera för att nå önskat resultat. För att öka anställdas prestationer behövs kontinuerlig utveckling av lärande, arbetssätt, egenskaper och kompetens. Även attityder och värderingar påverkar allas prestationer och därigenom resultatet. Alla kan öka sin prestation – inte genom att arbeta fler timmar utan arbeta effektivare på arbetstid. Men det tar också tid att förändras. Därför är det viktigt att anställda får stöd i förändringsprocessen. När människor ska förändra invanda mönster behövs tålamod, tid, envishet och stöd på vägen.

Prestationsmål

För att göra prestationsförväntningar tydliga kan prestationsmål sättas i samband med det årliga utvecklingssamtalet. Däremot räcker inte ett årligt samtal. Mellan de årliga utvecklingssamtalen krävs en strukturerad utvecklingsprocess. Regelbundna (månatliga) möten mellan chef och medarbetare för att stödja medarbetare i deras utvecklingsprocess som tar dem framåt mot prestationsmålen.

För att medarbetare ska lyckas med sina prestationsmål behöver chefer ökad kompetens och utvecklings­metoder. Coachande ledarskap utförd på rätt sätt är en mycket lämplig metod. Den kommer avsevärt att förbättra alla medarbetares prestationsmål samt företagsmålen.

Vad coachande ledarskap är och inte är

Coachingens grund är att hjälpa andra hitta sitt sätt att utvecklas och nå mål. Här finns en vanlig fallgrop. Risken är att du utgår från dig själv med ditt perspektiv, din förståelse och dina lösningar. Det är tvärt emot vad coaching är. När du coachar någon är det den personen som är i fokus för utveckling och lärande. Det är hens perspektiv, förståelse och lösning – ingen annans. Som nybörjare på coaching blir perspektivbytet en stor utmaning. Däremot är målet alltid att lösa det/de problem som du som chef upplever är befintliga hinder i arbetet, nya arbetsuppgifter eller medarbetarens bristande prestationer (kvalitet, hålla deadlines, effektivitet med mera).

Ju mer du coachar dina medarbetare på rätt sätt, desto bättre kommer de att prestera. Vinn-vinn för dig, dina medarbetare och företaget.

Metoden coaching har använts i många år inom näringslivet. Problemet med coaching är att syftet feltolkats och därmed missbrukats. Det har lett till att coaching i vissa sammanhang fått en negativ klang. Här kommer några vanliga förutfattade meningar om vad coaching inte är och en kortfattad förklaring till vad coaching är. Här innebär coaching en metod för chefer som vill utveckla sina medarbetare – coachande ledarskap.

  • Coaching är inte att berätta för medarbetaren hur hen ska göra! Coaching är att sätta förändringsmålet tillsammans med medarbetaren. Medarbetaren kommer själv på hur målet ska nås
  • Coaching är inte att ge en massa tips! Coaching är att medarbetaren i första hand själv kommer på hur hen ska göra
  • Coaching är inte att visa hur du själv gör! Coaching är att medarbetaren visar hur hen vill göra
  • Coaching är inte att berätta för medarbetaren om hens styrkor och svagheter! Coaching innebär att ställa frågor som gör att medarbetaren berättar om sina styrkor och svagheter
  • Coaching är inte att säga åt medarbetaren vad hen ska göra! Coaching innebär att få medarbetaren att berätta hur hen vill göra

Vad coachande ledarskap innebär

Coaching innebär att få andra att själv göra upptäckter i hur de kan förändra sitt beteende för att utvecklas. Lösningen på medarbetarens dilemma/problem/utmaning ska komma från medarbetaren själv – inifrån. Som coachande chef är det din uppgift att driva processen framåt och lotsa medarbetaren. Steg ett är att ta reda på fakta om din medarbetare är medveten om aktuellt problem. Så länge någon inte är medveten om ett problem kan du heller inte förvänta dig någon förbättring.

Målet är att få medarbetaren att själv reflektera och få insikt i vad medarbetarens nuvarande beteende orsakar för problem. Det vill säga att få medarbetaren att själv förstå vad de negativa konsekvenserna blir av hens beteende.

När en medarbetare själv kommer på hur hen kan göra för att lösa sitt problem (beteende, attityd, arbetssätt) blir hen entusiastisk över sin nya insikt och därmed väldigt motiverad till att lösa problemet. Samma positiva känsla uppstår inte när någon bestämmer exakt hur hen ska göra eller ger massor av tips.

Det spelar ingen roll om medarbetaren gör exakt likadant som något av dina tips visar hen eller exakt samma sak som chefen tidigare har sagt. Det som en person själv kommer på (eller tror att det är hen själv som kommit på), är den starkaste motivationen. Det är denna inre motivation som chefer ska ha som mål när de coachar sina medarbetare.

Coaching syftar till att avlägsna både de yttre och de inre hindren för att nå ett mål.

John Whitmore ”Coaching för bättre resultat”

Hur vill du att din chef utvecklar dig?

Om du utgår från dig själv ett tag. Vad tycker du om när din chef eller andra överöser dig med tips på hur du kan göra i stället. Eller när din chef berättar exakt hur du ska göra en uppgift. Blir du supermotiverad? Nej, jag tänkte väl det. Alla tycker att de har de bästa lösningarna men det är absolut inte samma sak som att mottagaren tycker det. För den som inte själv har problemet X finns det hur många lösningar som helst. Men den med problemet X behöver själv komma på (med hjälp av coaching) hur hen ska lösa problemet. Hade hen haft en lösning hade det heller inte funnits något problem.

När du vill coacha en medarbetare försök sätt dig själv i samma situation. Hur skulle du velat att din chef gör när hen utvecklar dig?

Coaching kan användas i många sammanhang

När du är bra på coaching är det en fantastisk metod att använda i flera sammanhang. Tänk när du lyckas mycket bättre i samtal med din chef och dina medarbetare. Men även i samtal med din familj, dina vänner och andra du möter.

Sammanfattning

Coachingens grund är att hjälpa andra hitta sitt sätt att utvecklas. Men det finns en vanlig fallgrop – om du utgår från dig själv med ditt perspektiv, din förståelse och dina lösningar. Det är tvärt emot vad coaching är. När du coachar någon är det den personens perspektiv, förståelse och lösningar som ska ha all fokus.

Perspektivbytet är en stor utmaning. Det finns två huvudmål när du utövar coachande ledarskap med dina medarbetare.

  • Se till att tillsammans med medarbetaren lösa de problem som du som chef upplever är befintliga hinder i arbetet – nya arbetsuppgifter eller medarbetarens bristande prestationer (kvalitet, hålla deadlines, effektivitet med mera).
  • Få medarbetaren att själv förstå vad de negativa konsekvenserna blir av hens beteende och själv komma fram till en lösning. Det som en person själv kommer på är den starkaste motivationen.

Det skulle vara väldigt roligt om du vill dela med dig av dina erfarenheter. Skicka gärna ett mail till mig här!

Vill du lära dig mer om coachande ledarskap?

Tyckte du artikeln var intressant? Då kanske du också vill läsa

8 fördelar med personlig coach - internovaVad gör en coach egentligen?

Från curlande till coachande chef

Executives tre utmaningar