Delaktighet och inflytande är lågt – chefer behöver hantera förändringar bättre

Delaktighet och inflytande är lågt – chefer behöver hantera förändringar bättre