Executives har minst tre utmaningar som är viktiga för att företag och organisationer ska kunna utvecklas och växa. En mycket viktig del beror på vilken kompetensnivå som cheferna (executives) i toppen besitter. Här presenteras vilka executives tre utmaningar är.

17 februari 2021 – Av Ulla Lilliehöök – Executive Coach, Internova & Co

En hög position innebär stort ansvar och att topprestera genom att göra rätt saker. Det ställer höga krav på att executives har både hög och adekvat kompetens för att ständigt prestera på topp. Vad är då rätt fokus för executives? Några av deras viktigaste uppgifter är att ha en stark framtidstro för företaget, en helhetssyn samt ett ledarskap som innebär att de behöver vara förändringsexperter för både företag och människor.

Dessa tre utmaningar; framtidstro, helhetssyn och ledarskap gör att det många gånger är en tuff utmaning för executives att prestera på den toppnivå som de bör. Läs mer om vad utmaningarna innebär.

När företag ses som ett tåg alla anställda vill följa med på, kommer de också prestera sitt yttersta för att företaget ska gå som tåget.

 

Framtidstro, Helhetssyn och Ledarskap – EXECUTIVES TRE UTMANINGAR

1 – FRAMTIDSTRO

Om ledningen i ett företag inte själva tror på företagets framtid – vem ska då göra det? Ledningen har ett stort ansvar för att visa en tydlig färdriktning om vart företaget är på väg. Det är med en tydlig och väl kommunicerad vision som ledning och andra nyckelpersoner visualiserar företagets strategier och färdriktning.

Ju högre position en chef har desto viktigare att hen synliggör sin framtidstro för företaget. Det innebär att kontinuerligt kommunicera en positiv och samtidigt realistisk framtidsbild. Till exempel via vision, mission, strategier och mål. Existerar inte en tydligt kommunicerad framtidstro från ledningen saknas den snart i hela företaget. Konsekvenserna blir sämre prestationer och lägre motivation. En negativ framtidstro kan snabbt bli verklighet.

Executives tre utmaningar - lol

När företag går som tåget …

Låt oss se ledning och nyckelpersoner i företaget som loket i ett tåg. Varje vagn är direktkopplad till loket och de vagnansvariga är de chefer som är ledningens närmaste medarbetare. Om inte de vagnansvariga vill vara med kopplar de loss sin vagn och hittar antingen ett annat lok eller bygger om sin vagn till ett eget lok. Därför måste executives förstå vikten av att få alla att vilja vara med på tåget.

Genom att skapa och förmedla den framtidstro som alla tror på och vill vara med på skapas hög tillit till ledningen som kör tåget.

Executives (lokets) ansvar är i första hand att tydliggöra och förmedla framtiden för sina närmaste medarbetare (närmaste vagns vagnansvarige). Vision och strategier måste vara tillräckligt tydliga och konkreta för de vagnansvariga så att de i sin tur kan förmedla samma framtidstro vidare till nästa vagns medarbetare – nästa ”nivå” i organisationen.

De vagnansvariga kommunicerar och förtydligar hur vision och strategier påverkar medarbetares arbetsvardag. För att få alla anställda med på företagståget behöver de svar på frågorna: Vart är företaget på väg, varför (syftet) och vad innebär det för mig och mitt arbete? Vill jag arbeta kvar? Tror jag på företagets framtid?

I många ledningsgrupper är cheferna endast uppdaterade på sitt ansvarsområde. Konsekvenserna av strategiska beslut kan bli förödande.

I många ledningsgrupper är cheferna endast uppdaterade på sitt ansvarsområde. Konsekvenserna av strategiska beslut kan bli förödande.

2 – HELHETSSYN

En annan viktig kompetens för executives är att ha en helhetssyn. Att se, förstå och arbeta långsiktigt (strategiskt) för eget ansvarsområde, företaget som helhet och parallellt bevaka omvärlden. Med relevant fördelning mellan strategiska och taktiska arbetsuppgifter ökar executives framförhållning. Med en helhetssyn ökar de sin medvetenhet på företagets utvecklings- och förändringsbehov. De beslut som tas får högre kvalitet med bättre resultat.

Utmaningen med helhetssyn är att skapa ett extremt effektivt arbetssätt för strategiskt arbete. Tid behöver fördelas på lämpligt sätt mellan eget ansvarsområde, löpande uppdatering av hela ledningens ansvarsområden samt omvärldsbevakning.

För att lyckas behövs ett systematiserat arbetssätt för att löpande få övergripande information om varje del i företagets ledning (avdelning, division, affärsområden). Dessutom behöver tid avsättas för analys och fördjupning (utan att fastna i detaljer). Parallellt med intern informationshantering bör ständig bevakning ske av relevant omvärld. Till exempel branschnyheter, konkurrenter, forskning och myndighetsbeslut som kan påverka företaget.

Ett bra ledarskap innebär kontinuerlig utveckling och förändring av anställdas arbetrssätt. En duktig ledare får med sig folket. Inte för att de måste utan för att de vill.

3 – LEDARSKAP

Förenklat innebär chefskap (management) förvaltning och ledarskap utveckling. För att nå företagsmål och strategier behöver executives vara förändringsexperter på företagsutveckling och kunskap om hur människor lär och utvecklas i arbetet. Ledarskap är därmed framtidsinriktat. Många executives har större kompetens på förvaltning eftersom det dels härstammar från industrialismen, dels för att det är mer konkret.

Förvaltning är viktigt eftersom det innebär att övervaka, följa upp och fixa dagliga problem. Dilemmat med (förvaltning) chefskapet är att det tillåts ta för mycket av chefers tid på bekostnad av ledarskapet. Ledarskapet och kompetensen som förändringsexpert måste ges högre prioritet ju högre position en chef har.

Executives generellt är duktiga på förvaltning och på att bestämma företagsmål. Däremot saknar de ofta kompetens i hur de ska leda och driva anställda mot målen. Risken är att ledarstilen blir auktoritär eller curlande. I stället behövs ett prestationsorienterat ledarskap som gör anställda 100 % motiverade att nå företagsmålen. Executives behöver lära sig ett ledarskap där alla anställda toppresterar. Inte för att de måste utan för att de vill.

När executives blir bättre på prestationsorienterat ledarskap kommer de att fokusera mer på att utveckla sina närmaste medarbetare. Ju bättre deras medarbetare presterar, desto mindre operativt blir executives arbete. Då kan de systematisera arbetet för ett kontinuerligt helhetsseende. Därmed ökar också chanserna markant att den framtidstro som executives förmedlar blir så positiv som de önskar. Vinn-vinn för både företag och anställda.

En god ledare tar människor dit de vill. En stor ledare tar människor, inte nödvändigtvis dit de vill, utan dit de behöver.

Rosalynn Carter

Sammanfattning – Executives tre utmaningar

Företag och organisationer kan utvecklas och växa eller utvecklas och falla beroende på vilken kompetensnivå som cheferna (executives) i toppen besitter. En hög position på ett företag innebär stort ansvar och att topprestera genom att göra rätt saker. Executives behöver ha både hög och adekvat kompetens för att ständigt prestera på topp. Vad är då rätt fokus?

Executives har många utmaningar och tre av dem är FRAMTIDSTRO, HELHETSSYN och LEDARSKAP.

1 FRAMTIDSTRO – Ju högre position en chef har desto viktigare att hen synliggör en framtidstro för företaget. Det innebär att kontinuerligt kommunicera en positiv och samtidigt realistisk framtidsbild. Till exempel via vision, mission, strategier och mål. Existerar inte en tydligt kommunicerad framtidstro från ledningen saknas den snart i hela företaget. En negativ framtidstro kan snabbt bli verklighet.

2 HELHETSSYN – Att se, förstå och arbeta långsiktigt (strategiskt) för eget ansvarsområde, företaget som helhet och parallellt bevaka omvärlden. En relevant fördelning mellan strategiska och taktiska arbetsuppgifter och med en helhetssyn ökar executives sin medvetenhet på företagets utvecklings- och förändringsbehov. Beslut som tas blir väl underbyggda och kvaliteten ökar.

3 LEDARSKAP – Förenklat innebär chefskap (management) förvaltning och ledarskap utveckling. Executives generellt är duktiga på förvaltning och på att bestämma företagsmål. Däremot saknar de ofta kompetens i hur de ska leda och driva anställda mot målen. Executives som har ett prestationsorienterat ledarskap har mer tid åt att utveckla sina närmaste medarbetare. Ju bättre deras medarbetare presterar desto mindre operativt blir executives arbete. Alla anställda toppresterar. Inte för att de måste utan för att de vill.

Det skulle vara väldigt roligt om du vill dela med dig av dina erfarenheter. Skicka gärna ett mail till mig här!

Vill du lära dig mer om …

Tyckte du artikeln var intressant? Då kanske du också vill läsa: