FAQs

Hem/FAQs/
3 09, 2013

Skapa toppresterare

Av |september 3, 2013||0 kommentarer

Som chef är det lätt att hamna i den operativa fällan. Arbetsdagarna går åt till att hjälpa medarbetare och hantera akuta saker. För att hinna med eget arbete blir det ofta kvälls- och helgarbete. Det behöver inte vara så! Med ett prestationsinriktat ledarskap kommer du och dina medarbetares insatser förbättra mer än du tror är möjligt. Genom ökat ansvar, delaktighet och engagemang kommer era prestationer att utvecklas avsevärt. Välj mellan Personlig Ledarutveckling eller Öppen Ledarutveckling i grupp.

3 09, 2013

Mera tid

Av |september 3, 2013||0 kommentarer

Ofta är arbetstempot högt och mycket ska presteras, men du kan göra en hel del själv för att hantera detta. Du kommer lära dig att planera och prioritera rätt, och hur du kan minska eventuell övertid. Genom att få ökad struktur på din tid och dina åtaganden, kommer du därmed att bli både lugnare och mindre stressad.

3 09, 2013

Nå era mål

Av |september 3, 2013||0 kommentarer

Många chefer sätter själv årsmål för sitt ansvarsområde (avdelning, region, företag). Om dina närmaste medarbetare är delaktiga från framtagning av målen, går även implementeringsfasen av målen mycket smidigare. Engagemanget ökar, motivation att nå målen säkerställs och vi-känslan förstärks. Under utbildningen arbetar du konkret med ditt ansvarsområde och de mål ni ska ta fram. Du och dina medarbetare arbetar samtidigt som ni utvecklas – Learning by doing. Utbildningens genomförande sker enligt överenskommelse.

3 09, 2013

Roligare på jobbet

Av |september 3, 2013||0 kommentarer

”Tänk om jag hade ett annat jobb eller andra kolleger”. Ibland kanske du tänker så, men tänk i stället om du kunde ändra din egen inställning till jobbet och kollegorna. Det går! Med hjälp av ökad kunskap och praktisk träning kan du lära dig att tänka och agera annorlunda. Du kommer snabbt att märka en positiv förändring till det roligare på din arbetsplats.

Till toppen