Många chefer sätter själv årsmål för sitt ansvarsområde (avdelning, region, företag). Om dina närmaste medarbetare är delaktiga från framtagning av målen, går även implementeringsfasen av målen mycket smidigare. Engagemanget ökar, motivation att nå målen säkerställs och vi-känslan förstärks. Under utbildningen arbetar du konkret med ditt ansvarsområde och de mål ni ska ta fram. Du och dina medarbetare arbetar samtidigt som ni utvecklas – Learning by doing. Utbildningens genomförande sker enligt överenskommelse.