Som chef är det lätt att hamna i den operativa fällan. Arbetsdagarna går åt till att hjälpa medarbetare och hantera akuta saker. För att hinna med eget arbete blir det ofta kvälls- och helgarbete. Det behöver inte vara så! Med ett prestationsinriktat ledarskap kommer du och dina medarbetares insatser förbättra mer än du tror är möjligt. Genom ökat ansvar, delaktighet och engagemang kommer era prestationer att utvecklas avsevärt. Välj mellan Personlig Ledarutveckling eller Öppen Ledarutveckling i grupp.