Utbildningar för ledare

Hem/Utbildningar för ledare
3 09, 2013

Skapa toppresterare

Av |september 3, 2013||0 kommentarer

Som chef är det lätt att hamna i den operativa fällan. Arbetsdagarna går åt till att hjälpa medarbetare och hantera akuta saker. För att hinna med eget arbete blir det ofta kvälls- och helgarbete. Det behöver inte vara så! Med ett prestationsinriktat ledarskap kommer du och dina medarbetares insatser förbättra mer än du tror är möjligt. Genom ökat ansvar, delaktighet och engagemang kommer era prestationer att utvecklas avsevärt. Välj mellan Personlig Ledarutveckling eller Öppen Ledarutveckling i grupp.

3 09, 2013

Nå era mål

Av |september 3, 2013||0 kommentarer

Många chefer sätter själv årsmål för sitt ansvarsområde (avdelning, region, företag). Om dina närmaste medarbetare är delaktiga från framtagning av målen, går även implementeringsfasen av målen mycket smidigare. Engagemanget ökar, motivation att nå målen säkerställs och vi-känslan förstärks. Under utbildningen arbetar du konkret med ditt ansvarsområde och de mål ni ska ta fram. Du och dina medarbetare arbetar samtidigt som ni utvecklas – Learning by doing. Utbildningens genomförande sker enligt överenskommelse.

Till toppen