Kreativt arbestklimat storVill du gynna förnyelse och innovation? Vill du öka produktiviteten och konkurrens­kraften? Vill du höja medarbetarnas engagemang och arbetsglädje? Skapa ett kreativt arbetsklimat!

I vårt kunskapssamhälle är det viktigt att ta vara på och utveckla den kunskap som finns hos alla i företaget. Det innebär att framtidens överlevare är de företag som både fokuserar på att producera efterfrågade produkter/tjänster idag och samtidigt vara kreativa för att utveckla och skapa nytt för framtida lönsamhet och överlevnad. Idag tillåter många företag dagens produktion ta för stor del av arbetet. Det finns alltid mail att läsa, leveranser att fixa, kvalitet att följa upp eller möten man ”måste” delta i. Det ständiga bruset av dagliga åtaganden gör att vi inte hinner se framtiden, ännu mindre sätta av tid för den. Fokus ligger oftast på aktuell dag eller veckan framför oss.

80 % av cheferna sa att innovation är avgörande för att företag ska överleva. 4 % konstaterade att de gjorde någonting åt det.

Källa: An Innovator’s Toolkit av John Ceserami www.trainingjournal.com

 

Arbetsklimat omfattar de beteenden, attityder och känslo­stäm­ningar som karaktäriserar situationer på arbetsplatsen. Med ett kreativt arbetsklimat kan fokus öka för alla att tänka i nya banor, förbättra det som finns och utveckla nytt. Det finns ett samband mellan kreativitet och produk­tivitet. Kreativt arbetsklimat bidrar också till medarbetarnas arbetsglädje och mentala hälsa.

För att alla ska kunna bidra till ökad kreativitet och innovation behövs en stor kraft. Den kraften är alla anställda. Släpper företaget loss den rätta kreativa kraften skapas dynamik, idéer kläcks och kreativiteten flödar. Den stora kraften kan skapas genom att utveckla arbetsklimatet till att bli kreativt, öppet och tillåtande. I början behövs uppmuntran och stöd samt viss struktur, men efter ett tag drivs den av sig själv tack vare allas entusiasm. Det kreativa arbetsklimatet ”sätter sig i väggarna”.

“Kreativitet handlar inte om att chansa. Kreativitet handlar om att försäkra sig om framgång.”

”Boxen – Kreativitet som skapar bättre affärer” av Micael Dahlén

 

Sambandet arbetsklimat och ledarstil

Det är många faktorer som påverkar arbetsklimatet. Exempel är organisations­struktur, resurser, ledarskap, personalpolitik och företagskultur. Av dessa har ledarskapet och ledarstilen en avgörande betydelse. I en studie av nio produkt­avdelningar i ett industri­före­tag kunde variationen mellan avdelningarna till 65 % förklaras av chefernas ledarstil.

För att du som chef ska skapa ett arbetsklimat som främjar kreativitet och innovation måste rätt klimat råda. Alla behöver känna att det är viktigt och att företaget välkomnar idéer, tankar och förslag. Det behövs kontinuerliga kreativa forum som träffas och lyfter idéer. För att nå så bra resultat som möjligt krävs olika kompetens och erfarenheter. Då är det viktigt att träffa andra avdelningar, företag, experter med annan kom­petens än vad ni har. Det viktiga är att ni kommer igång med kreativitetspro­cesserna i det dagliga arbetet. På sikt kan de bli en naturlig del av arbetet.

Ett första steg för att komma igång med kreativitetsprocesser kan vara att få veta hur du och dina medarbetare ser på ert arbetsklimat i dagsläget. Internova har en metod som mäter hur stagnerat eller kreativt ert klimat är. Hur ser du och medarbetarna på ert arbetsklimat idag och vilket arbetsklimat vill ni ha och behöver i framtiden?