Mediesamhället idag innebär stor transparens och det ställer ännu högre krav på företagen och hur de hanterar sina anställda. Minsta lilla felsteg ett företag gör kan snabbt spridas via olika medier och bli känt för allmänheten med flitiga och ofta ovälkomna debatter som följd. Transparensen och den enkla spridningen av information är både en konkurrensfördel med också ett dilemma.

I den senaste undersökningen ”Global Human Capital Trends” av Deloitte framgår det att cheferna tycker att kultur och engagemang är högsta prioritet i företagen. Det är däremot sämre ställt med vad företag gör för att förbättra företagskulturen och hos sina anställda.

87 % av de 3 300 intervjuade cheferna från 106 länder ansåg att företagskultur och engagemang var deras högsta prioritet.

 

22 procent av respondenterna i undersökningen ”Global Human Capital Trends” anser att deras organisation antingen har dåliga program för att mäta och förbättra engagemanget eller inget program alls. Endast 7 procent anser att de är utmärkta på att mäta, driva och förbättra engagemanget.

Anställda är att numera att betrakta som kunder. Företag måste överväga att se dem som frivilliga, inte bara som arbetare.

 

Eftersom arbetsmarknaden är het och ny teknologi har exploderat innebär det att makten har förskjutits från arbetsgivaren till den anställde. Websidor som LinkedIn, Facebook och andra ökar inte bara transparensen om företags arbetsplatser, de gör det mycket enklare för anställda att få mer kunskap om nya tjänster och om olika företagskulturer.

 

Varför är det så svårt att utveckla företagskultur och engagemang i företagen?

 Undersökningen ”Global Human Capital Trends” tar upp följande orsaker:

  •  Ledare saknar förståelse för och modeller för kultur
    Kultur drivs uppifrån och ner i företagen. Ändå kan inte de mest exekutiva ledarna (toppledningen) definiera sin företagskultur och ännu mindre vet de hur de ska göra för att sprida den i företaget.
  • Det nya arbetslivet förändrar vårt sätt att engagera människor
    Arbetslivet runtom i världen är mycket annorlunda och betydligt mer komplext än vad det var för bara några år sedan. Idag arbetar anställda fler timmar och är nästan konstant uppkopplade till sina arbeten genom mobil teknologi. De arbetar i krävande tvärfunktionella team som ofta innebär interagera med nya människor och att hålla en hög arbetstakt. Flexibilitet, handlingsutrymme, utveckling och mobilitet spelar idag en stor roll när man definierar en företagskultur.

Frågor om företagskultur och engagemang bör ytterst drivas genom ledarskap. Företag som forcerar fram aggressiva tillväxtmål och planer, utsätts för ekonomisk stress eller genomför permitteringar märker ofta en stor förändring i kulturen på företaget. Medan de flesta ledare mäts genom sitt verksamhetsresultat måste organisationer även börja hålla ledare ansvariga för att bygga en stark och bestående kultur, lyssna på feedback, värna om engagemang och sörja för att behålla sina team.

 

Vill du läsa mer om företagskultur eller engagemang?

Anställdas energi är en framgångsfaktor

Utveckla företaget genom att skapa ett kreativt arbetsklimat

Hur Google ser på företagskultur och innovation

 

Vill du läsa mer om undersökningen?

Ledarskap hamnade som nummer 2 i undersökningen

 

Tycker du artikeln var intressant? Dela den gärna genom att klicka nedan!