Företag vill att anställda arbetar självständigt, gör rätt saker med hög kvalitet och når uppsatta mål. Det vill även chefer. De vill också ha medarbetare som arbetar självständigt, strukturerat, tar egna initiativ, kommer med smarta idéer och lösningar på problem samt arbetar konstant för att utvecklas och bli ännu bättre på det de gör. Om både företag, chefer och förhoppningsvis även medarbetare vill samma sak, varför är det då inte så i verkligheten?

 

4 april 2016 – Av Ulla Lilliehöök – Executive Coach, Internova & Co AB

 

Många chefers ledarbeteende motverkar sin önskan om självständiga medarbetare

I stället för att pusha medarbetare till ökad självständighet gör många chefer tvärtom. De curlar sina medarbetare. De är väldigt bra på att hjälpa medarbetarna men de gör det på fel sätt. I stället för att hjälpa medarbetarna hitta egna vägar på lösningar serverar cheferna svaren på medarbetarnas frågor på silverfat. Medarbetare som konstant blir serverade lösningar och snabba hjälpinsatser lär sig endast att fortsätta gå till chefen vid minsta problem. Det förfarandet ökar varken tilliten för den egna kompetensen eller förmågan att lösa fler problem själv.

Chefers curlande ledarbeteende motverkar sin önskan om självständiga medarbetare. Idag är det många chefer som, utan att de är medvetna om det, är orsaken till att deras medarbetare arbetar osjälvständigt.

 

Rävsax

Curlande chefer fastnar ofta i rävsaxen

Ju mer chefer serverar lösningar på silverfat till sina medarbetare desto mindre tid får cheferna till sig eget arbete. Mycket av deras tid blir en del av medarbetarnas arbete. Många chefer jag mött genom åren har hamnat i rävsaxen och klagar på sina sena kvällar och många gånger även helgarbete. De flesta har svårt att förstå hur det kan bli så många arbetstimmar varje vecka.

En jämförelse är curlande föräldrar. Ju mer de curlar sina barn desto mindre tid får de till sig själva. Barnen vänjer sig lätt vid silverfatet och risken finns att de inte lär sig bli självständiga och ta ansvar för sig själva och sina egna liv.

Många chefer jag mött genom åren har hamnat i rävsaxen och klagar på sena kvällar och många gånger även helgar­bete för att hinna med sitt arbete

Vanliga chefsbeteenden som hämmar medarbetares självständighet:
  • Medarbetaren går till chefen och ställer frågor av enklare karaktär, chefen svarar per automatik. Medarbetaren fortsätter komma med sina frågor, chefen serverar svar efter svar…
  • Chefen saknar struktur på medarbetarutveckling. Den mesta kommunikationen sker spontant efter hand som problem eller akuta saker uppstår.
  • 99 % av alla frågeställningar som tas upp mellan chef och medarbetare rör medarbetarnas arbetsuppgifter.
  • Akuta saker som inträffar löses direkt och kortsiktigt. Ingen tid finns för förbättring och utveckling.

Chefer behöver lära sig förstå vilka mekanismer som ökar och förbättrar de anställdas självständighet och deras prestationer. Idag är det många chefer som, utan att de är medvetna om det, är orsaken till att de anställda inte arbetar självständigt. Med ökad medvetenhet om sitt beteende ökar möjligheterna att nå önskat resultat.

 

Chefer behöver bli mer coachande och mindre curlande!

Ju mer chefer curlar, kommer inte medarbetarna att öka sin självständighet eller topprestera. De hinner inte eftersom de ständigt arbetar 100 % med sina arbetsuppgifter. Ingen tid läggs på att utveckla och förbättra deras arbetssätt, deras egenskaper, deras beteende eller att lära dem arbeta smartare och mer effektivt.

Hur ska medarbetarna bli bättre om det varken läggs resurser, tid eller struktur på deras utvecklingsprocess? Deras kompetens och arbetssätt de har idag kommer heller inte att bli bättre i morgon om inga insatser görs.

Som chef har du ansvar för ett område och om du skapar effektivare och självständigare medarbetare kommer du få mer tid till att utveckla ditt ansvarsområde. Ni kommer också göra bättre resultat eftersom ni ständigt utvecklar er och blir bättre och bättre.

Ju mindre chefer serverar sina lösningar på silverfat till medarbetarna genom att curla, desto mer tid får cheferna till eget arbete. Ju mer chefer anammar coachande ledarstil kommer de hinna med mer, samtidigt som medarbetarna utvecklas och ökar sina prestationer. Vinn-vinn för medarbetare, chefer och företag.

Ulla Lilliehöök

 

Coachande ledarstil

Pekar på viktiga ingredienser

 

En chef med coachande ledarstil lägger ansvaret för medarbetarens arbetsuppgifter hos medarbetaren själv. Det är de som ska vara experter på sina arbetsuppgifter – inte du.

Ju mer du curlar desto fler frågor får du. Din tid går åt till att svara på allas frågor. Du blir ständigt störd och får inte gjort så mycket själv.

 

Sluta ge svar per automatik

Se medarbetarna som ansvariga för sitt arbete och sina arbetsuppgifter. Sluta svara automatiskt på frågor du får. Människan är ett vanedjur och vi gör mycket av slentrian. Medarbetarnas vana är att fråga när de fastnar. Som chef är du lika van vid att medarbetarna frågar vilket gör att du svarar dem automatiskt. Många av frågorna vet säkert medarbetarna egentligen svaren på, men de har precis som du hamnat i fråga-svara-fällan. Detta vanliga beteende tar onödigt mycket tid, både för chefer och för medarbetare.

Exempel: Stefan har 20 medarbetare som ofta ställer frågor. Medarbetarnas tid går åt till att fråga Stefan och Stefans tid går åt till att svara på deras frågor. Både medarbetarna och Stefan måste vara tillgängliga för varandra. Stefan hinner aldrig med sina arbetsuppgifter på  dagtid och är tvungen att arbeta både kvällar och helger. Tid för bland annat förbättringsåtgärder, långsiktigt arbete och omvärldsbevakning, som Stefan också ska hinna med, skjuts ständigt upp.

 

Ställ motfrågor per automatik

shutterstock_65916631

Ställ motfrågor för att få veta medarbetarens kunskap och hur hen resonerar i aktuell fråga. Ställ frågor som: Vad har du själv för idé? Hur ser du på problemet? Genom olika öppna frågor får du veta hur mycket medarbetaren vet och om hen själv har ett svar eller en lösning på sin fråga. Ofta har medarbetarna egna svar men de går till chefen för att få bekräftelse på att de tänker rätt. När medarbetare svarar och du som chef tycker att deras lösningar är bra, kommer de att lita mer och mer på sin egen förmåga och öka sin självständighet.

 

Se skillnaderna mellan curlande och coachande ledarstil i diagrammet nedan.

Curlande vs Coachande chefs tidsfördelning på arbetsuppgifter - DiagramDiagrammet visar skillnaderna mellan en coachande och en curlande ledarstil avseende chefens tidsåtgång i procent (x-axel) fördelat på generella arbetsuppgifter (y-axel). 40 % av en curlande chefs tid går åt till: Medarbetare ”stör”. En coachande chef har endast 10 % av sin tid på ”Medarbetare stör” och mer tid på ”Medarbetarutveckling” (25 %) och ”Förbättringsprojekt” (20 %). Den curlande chefen hinner inte på normal arbetstid med de tre översta arbetsuppgifterna i diagrammet (Egen utveckling, Omvärldsbevakning eller Strategiska arbetsuppgifter).

 

 

”Jag gick från 65 till 45 timmars arbetsvecka, ökade omsättningen med 40 % och fick högsta betyg av medarbetarna.” Ulla Lilliehöök tidigare regionchef på LärData

 

Jag har själv gjort resan från curlande till coachande chef och när jag använde en coachande ledarstil minskade mina arbetstimmar från 65 timmar till 45 timmar per vecka. Andra positiva effekter blev ökad omsättning med 40 %, ny filial och jag fick högsta betyg från medarbetarna i en extern chefsundersökning.

Lycka till med din resa från curlande till coachande chef!

 

Omslag_boktryck_125x125Vill du lära dig mer om en coachande ledarstil?

Klicka här eller på bilden bredvid för att få mer information om boken och hur du kan beställa den.

 

 

Hör gärna av dig om dina erfarenheter! Maila mig här!

Tyckte du artikeln var intressant? Då kanske du också vill läsa:

Vill du som chef få mer tid och öka resultatet?

Chefer gör inte vad de tror att de gör!

Ledarskapet anses högprioriterat av chefer men företagen misslyckas!

Mitt råd är att inte ge råd – använd coaching!

Ledarskap – en avgörande faktor för succé!

4 tips på hur du kan bli bättre på ledarskap