Frukostseminarier för chefer

Malmö, Göteborg och Stockholm

INFORMATION OCH ANMÄLAN!

Ulla har utvecklat chefer och företag sedan 2000. Hon kommer att berätta om forskning, ge exempel på hur andra gjort samt ge konkreta tips inom respektive område. Till höger fyller du i din anmälan.

Hjärtligt Välkommen!

NÄR? Se aktuella datum till höger
VAR? Malmö, Göteborg och Stockholm
TID? Klockan 08.00-09.30
KOSTNAD? 350 kr + moms

Seminarierna hålls på svenska!

Läs mer om frukostseminarierna här! 

TIME MANAGEMENT – TID FÖR LEDARSKAP

Ägnar du minst tid till dina viktigaste arbetsuppgifter? Saknar du en bra balans mellan förvaltning (management) och utveckling (ledarskap)?

Risken är stor att du har fastnat i förvaltningsfällan och hinner inte med att utveckla vare sig ditt ansvarsområde eller dina medarbetare. Det blir moment 22.

I frukostseminariet TIME MANAGEMENT kommer du få veta vad du kan göra för att skapa en bättre balans mellan management och ledarskap samt hur du kan göra för att hinna med båda.

Under seminariet får du veta vad forskning kommit fram till och konkreta tips på vad du kan göra för att få mer tid till ditt ledarskap och öka din effektivitet på dagtid.

Frukostseminarier för chefer! Välkommen med din anmälan!

FRÅN CURLANDE CHEF TILL COACHANDE LEDARE

För att bli en bra ledare är det viktigt att få alla att vilja gå åt samma håll. Då kan ni tillsammans skapa fantastiska resultat.

Som chef har din ledarstil stor betydelse. Det är tyvärr vanligt med curlande ledarstil idag och det skapar inga självstyrande medarbetare. För att hinna utveckla ditt ansvarsområde behöver du involvera dina medarbetare. Det ökar engagemanget och tillsammans gör ni bättre resultat.

Under seminariet får du veta vad forskning kommit fram till, exempel på hur andra gjort samt konkreta tips på vad som utgör en coachande ledare och som dina medarbetare vill följa. Du får fem konkreta tips på vad som fungerar!

Frukostseminarier för chefer! Välkommen med din anmälan!

Målstyrt arbetssätt och Systematisk Målstyrning

Förändring och utveckling av företag sker genom att alla arbetar optimalt, samt ständigt vässar sina prestationer. Idag verkar många tro att ju mer de gör flera saker samtidigt, desto mer hinner de. Tvärtom! De blir ännu mer ineffektiva.

Med fungerande systematisk målstyrning, finns struktur för målframtagning, uppföljning och utvärdering. Alla blir effektivare och presterar mer utan att känna negativ stress. Det gör att både arbetsglädje och prestationerna ökar. Fördelar för företaget, chefer och anställda.

Under seminariet får du veta konsekvenserna med händelsestyrt arbetssätt, exempel på hur andra gjort, samt konkreta tips på vad företag och anställda kan göra för att arbeta målstyrt.

Frukostseminarier för chefer! Välkommen med din anmälan!

DEVELOP PEOPLE – UTVECKLA DE SOM SKA FÖRÄNDRA…

Företag på tjugohundratalet måste få ut mer av sina anställda för att över huvud taget kunna överleva i en allt mer hårdnande konkurrens. Det behöver inte betyda att de anställda måste arbeta hårdare, men att de måste ta mer aktivt ansvar för sitt eget beteende, utveckla och dela med sig information om sina arbeten samt använda delegering för att skapa varaktiga förändringar.

Men! Vem ska se till att företagen lyckas med alla förändringar? Jo, alla anställda på företagen! Då gäller det att utveckla dem på rätt sätt!

Under seminariet får du veta vad forskning kommit fram till, exempel på hur andra gjort samt konkreta tips på vad du kan göra för att utveckla självgående medarbetare som vill förbättra sina prestationer och lyckas med förändringarna.

Frukostseminarier för chefer! Välkommen med din anmälan!

Ulla Lilliehöök

Seminarieledare är Ulla Lilliehöök

Anmäl dig här!

Fakturering sker i samband med anmälan. Seminarierna kostar 350 kr per styck och person. Moms tillkommer. Anmälan senast två veckor före aktuellt seminarium. Anmälan är bindande, no show avgift 250 kr. Alla seminarier genomförs centralt i respektive stad. Exakt plats meddelas senast 1 vecka före seminariet. OBS! Anmäler du dig till fler än tre seminarier får du 10 % rabatt. Är ni flera från samma företag? Hör av er för mängdrabatt.

Har du frågor eller önskemål?

Genom att tacka ja, får du cirka två gånger i månaden artiklar, erbjudanden och information om hur du kan bli en bättre chef och ledare.

Var god vänta...