Är du chefen som fokuserar på arbetsuppgifter eller relationer, är introvert eller extrovert, förespråkar stabilitet eller förändring?

Det är en komplex uppgift att nå alla mål, förbättra ansvarsområdet och ständigt göra bra resultat. För att verkligen lyckas är du ständigt beroende av dina medarbetares prestationer. Har du inte dem med dig på din resultatjakt kommer ni heller inte att lyckas. Du är beroende av att de toppresterar och hur de lyckas beror på din ledarstil.

 

Din ledarstil påverkar medarbetares prestationer. Utvecklar du din ledarstil som fokuserar på medarbetarutveckling genom stöd, medarbetaransvar och kontinuerliga utvecklingssamtal kommer dina medarbetares prestationer att öka. Inte för att de måste utan för att de vill.

 

Din ledarstil påverkar dina medarbetares prestationer. Så länge ditt ledarskap går ut på att serva dina medarbetare när de kommer med sina frågor, behöver din hjälp eller har sena leveranser som du får fixa i sista stund kommer du aldrig hinna med att utveckla dina medarbetare. Du har fullt upp med att släcka bränder, agera akutläkare och rycka in med konstgjord andning.

 

De bästa cheferna är de som ständigt utvecklar sig själva

För att åstadkomma bättre och bättre resultat krävs att du ständigt är uppmärksam på din ledarstil och hur du agerar för att både du och dina medarbetare ökar era pres­ta­tioner. Eftersom tempot ofta är högt är det oerhört viktigt att du får varje medarbe­tare att vilja ta ansvar, agera och utvecklas. Det är din roll som chef att hantera dina medarbetare oavsett om de är introverta, uppgiftsoriente­rade, extroverta, förändringsbenägna eller relationsorienterade.

Hur du lyckas beror på dig, det vill säga din ledarstil. Den har stor betydelse för både dig och dina medarbetares resultat. Ju bättre du är på att leda och utveckla andra desto mer och bättre kommer alla att prestera. Inte för att de måste (blir endast för syns skull) utan för att de själva vill och genom rätt ledarstil kan du få dem att förbättra sina prestationer.

 

Genom att följa upp de årliga utvecklingssamtalen med regelbundna individuella medarbetarsamtal under året kommer dina medarbetare öka sina prestationer markant.

 

Rätt ledarskap för 2000-talet

Rätt ledarskap för 2000-talet är istället att sluta servera din tid och kunskap på silverfat och istället börja utveckla dina medarbetare för att komma tillrätta med till exempel oönskade beteenden, leveransproblem, kvalitetsbrister eller relationsproblem.

För att lyckas med att öka dina medarbetares prestationer är det viktigt att du hjälper dina medarbetare. Din roll är att agera processledare för deras utveckling. Inte genom att säga hur de ska göra utan genom att hjälpa dem framåt i utvecklingsprocessen.

Rätt ledarskap med Internovas medarbetarutvecklinsprocess

Fig. Internovas Process för Prestationsutveckling – IPP5

Exempel

En medarbetare är ofta försenad med sin leverans av den månatliga rapporten (problem). Du funderar vad du kan göra åt problemet. Hur kan du hjälpa Lisa att bli bättre på att leverera rapporterna i tid (åtgärd). Du bokar ett möte med Lisa (förändra) för att ge Lisa feedback om att leveransen är ett problem. Lisa får ansvaret att själv komma på hur hon kan göra för att lösa problemet.

Ni har en dialog där Lisa är huvudpersonen och du låter henne först bli medveten om problemet. Nästa steg är att be Lisa berätta hur hon ser på problemet. T ex vilka idéer hon har på lösningar, vilket mål och vilken deadline hon kan sätta för att lösa problemet inför framtiden. I förändringsfasen är det viktigt att du får Lisa att känna eget ansvar för hur hon ska lösa problemet. Däremot är du tydlig med att du är ett stöd under hennes utvecklingsprocess.

Beroende på hur Lisa är som person kan ni behöva flera möten. Förändring är en process som behöver tid.  Den som ska förändra invanda mönster behöver träna på sina nya önskade beteenden. Som chef är din roll att visa intresse och att du tror på Lisas förmåga att komma framåt i sin utvecklingsprocess (stödja).

 

Svenska chefer behöver utveckla ett prestationsorienterat ledarskap för att nå bättre framgång.

Ennovas årliga EEI-undersökning (European Employee Index) 2013

 

Sammanfattning

Var mer uppmärksam på att hjälpa dina medarbetare hitta sin väg till att kontinuerligt öka sina prestationer. Vi har alla beteenden som stör prestationerna och varje chef kan bli bättre på att utveckla medarbetare. Tänk om chefer och medarbetare utvecklar de beteenden som leder till att alla blir effektivare, levererar snabbare, ökar kvaliteten och förbättrar relationerna – då kommer resultatet att förbättras markant.

Vägen dit är inte att arbeta fler timmar utan istället arbeta smartare på arbetstid. Det är rätt ledarskap för 2000-talet.

 

Det skulle vara väldigt roligt om du vill dela med dig av dina erfarenheter hur du gör för att få rätt ledarskap för 2000-talet. Skicka gärna ett mail till mig här

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig utveckla ett prestationsorienterat ledarskap? Klicka här

 

Tyckte du artikeln var intressant? Då kanske du också vill läsa:

Curlande chef

Från Curlande till Coachande chef!

 

Blick mot framtiden - Internova

 

Ledarskap –  en avgörande faktor för succé

 

Rätt ledarskap sparar din tid och ökar resultatet - web

Vill du som chef få mer tid och öka resultatet?