Med högt arbetstempo, många uppgifter med tuffa deadlines, är det nästan omöjligt att skapa tid och energi för att parallellt utvecklas och bli bättre i arbetet. Återkommande problem hinner aldrig lösas en gång för alla och det blir moment 22. Optimisten i dig tänker att om några veckor – då är det mer luft i kalendern och då tror du att du kommer få mer tid. Men det är en illusion.

Kalendern fylls med möten med mera och din dröm om en lugnare framtid bleknar efter hand. Ändå hoppas du att efter semestern blir det säkert bättre, Något du har hoppats på länge, kanske i flera år. En coach kan hjälpa dig att lyckas. Hur det går till och att det lönar sig kommer du få veta i denna blogg.

Av Ulla Lilliehöök Executive Coach, Internova & Co AB  – MAJ 2018

 

Inledning

Det är inte enkelt att ändra på sig själv. Det du vill förändra är kanske vanor du har haft i många många år. Eftersom människan är ett vanedjur krävs det mycket för att lyckas. Förändring kräver disciplin, struktur, planering, tålamod, tid, träning, energi…

Du vill kanske bli effektivare i ditt arbete, men du hinner aldrig ta tag i det. Dilemmat är ju att ju mindre effektivt du arbetar desto, mer tid tar allt du gör. Därför kommer du ha mycket svårt för att bli effektivare på egen hand.

 

Chefen Tomas
En coach hjälper dig hålla fokusChefen Tomas klagade på att han aldrig han med långsiktiga arbetsuppgifter. Hans dagar blev alltid fyllda med många småuppgifter. Chefens strategi var följande: Först vill Tomas bli färdig med alla mindre uppgifter. Sedan skulle han ta tag i de större.

Tomas arbetade väldigt effektivt och ihärdigt för att slutföra de operativa uppgifterna och planerade att kunna arbeta med de större tre dagar senare. Problemet var att det ständigt kom en ström av nya småuppgifter. Chefen behövde hitta ett nytt sätt att hantera både operativa och långsiktiga arbetsuppgifter.

Med hjälp av coachen förstod Tomas att han behövde en ny strategi och genom coachen kom Tomas på hur han kunde göra i stället. Den nya strategin gjorde honom lugnare, mindre stressad och han hittade en balans mellan kort- och långsiktiga arbetsuppgifter. Han var väldigt nöjd med den coachhjälpen han fick.

 

En coach får dig att själv komma på idéer och egna lösningar. Det ger dig en inre motivation som markant ökar chanserna till dina förändringsframgångar.

 

 

8 fördelar med personlig coach för utveckling i arbetet

Trots att du själv vet vad du behöver bli bättre på, men inte ännu lyckats kan en coach göra stor skillnad. Det finns flera anledningar till varför en coach kan hjälpa dig lyckas med din utveckling. Här kommer åtta stycken:

 1. Du får ett stöd från en annan person som fokuserar på dina utvecklingsbehov.
 2. Du får en samtalspartner där du formulerar tankar i ord och dina reflektioner leder till nya spännande upptäckter.
 3. Coachen hjälper dig att reflektera och bena ut de ovanor du har skapat som du vill förändra.
 4. En coach hjälper dig hitta och skapa dina vägar till att konkretisera det du vill utveckla.
 5. En coach ser till att du sätter tydliga mål på det du vill utveckla.
 6. När dina mål är bestämda ser coachen till att du hittar dina vägar för att nå målen.
 7. En coach håller dig fokuserad på rätt saker på din utvecklingsresa.
 8. En coach berättar inte hur du ska göra – en coach hjälper dig att själv komma på hur du ska göra. Det innebär att du stärker din tro på dig själv genom insikten i hur mycket du själv är medveten om.

 

En coach hjälper dig hitta din energi för att lyckas, får dig att tydligt se vägen till dina mål och får dig att enklare agera för att nå dem.

 

 

Coachens kompetenser

En coach har kunskap om vad människan behöver för att utvecklas och förändras. Det kanske du också har, men de flesta vet inte hur de ska gå tillväga för att lämna oönskade vanor och skapa nya som är bättre. Att utveckla sig själv kräver tålamod, energi och tid. En coach hjälper dig hitta energin för att lyckas, motivationen för att vilja, får dig att tydligt se hur du kan förändra, och får dig att berätta när du vill genomföra dem. Det gör att du kommer lyckas med din utveckling, trots samma arbetsbelastning som tidigare.

Kompetenser hos en coach

 1. En coach vet vad som krävs för att lyckas med förändringar
 2. En coach hjälper dig att ha rätt fokus
 3. En coach ser till att du är hittar lösningar på eventuella hinder
 4. Coachens mål är att du når dina mål med hänsyn till ditt sammanhang

 

1 En coach vet vad som krävs för att lyckas med förändringar

När det gäller personlig utveckling är coachens kunskap om hur förändringsprocesser fungerar mycket viktigt för resultatet. En coach hjälper dig att tydliggöra vad du vill förändra, får dig att sätta tydliga mål och datum för när det ska vara genomfört. Fördelarna blir att det du önskar förändra någon gång i framtiden blir tydligt och konkret. Du skapar din förändringskarta som stakar ut vart du vill komma och hur du ska ta dig dit.

Det är enkelt att själv tänka att du t ex vill öka kvaliteten på dina månadsrapporter. Men hur kan du göra det? När kan du göra det? De frågorna är inte alltid så enkla att besvara. Upplever man ett problem med någonting är det enkelt att se sig själv göra fantastiska rapporter. Men! Att förbättra dem i verklighet kräver handling, tydlighet, disciplin, kunskap och träning. Det är inte så enkelt att åstadkomma på egen hand.

 

2 En coach hjälper dig att ha rätt fokus

En coach hjälper dig ha rätt bollar i luftenEftersom du säkert har många arbetsbollar i luften samtidigt är det mycket lätt att gå vilse i bollhavet och tappa mycket av dina förändringsambitioner på vägen. Ju mer stress en människa känner i sitt arbete, desto sämre fungerar hennes hjärna. Den är väldigt bra på att glömma uppgifter trots att de anses viktiga.

Hjärnan är ständigt inkopplad på autopilot, vilket innebär att vi omedvetet gör och beter oss som vi alltid har gjort. För att förändra oss måste vi lämna invanda rutiner och programmera nya (t ex från X till Y). Autopiloten är mycket bra på att göra allt som är en rutin låt oss kalla den ”X”. För att bli av med ”X” måste du hjärnan medvetandegöras. När målet ”Y” är uppnått och du har utvecklat en ny önskad vana kan du godkänna att hjärnans kopplar in autopiloten igen. Då har du omprogrammerat hjärnans autopilot till rutinen Y. Din hjärna behöver inte längre medvetet arbeta hårt för att förändra från X till Y. Y är numera autopilotens rutin.

En coach ser till att du är medveten och har rätt fokus på dina förändringsprocesser, väljer aktiviteter som tar dig till utvecklingsmålen, samtidigt du hinner arbeta med ordinarie arbetsuppgifter.

 

3 En coach ser till att du hittar lösningar på eventuella hinder

När du tänker på något du vill förändra känns det som tidigare nämnts väldigt bra. Det är när du börjar förändringsresan som mycket kan hända. Din coach hjälper dig att upptäcka hinder som kan uppstå på vägen och får dig att i förväg komma på lösningar om hindren skulle inträffa.

En coach hjälper dig se hindren i förvägNär en människa är i en förändringsprocess och stöter på hinder är risken stor att hon 1) skjuter upp processen
till senare, 2) tappar energi och processen stannar eller 3) att hindret känns omöjligt att forcera.

Oavsett anledningen till dina hinder kan de stoppa förändringsprocessen. Det innebär att även slutdatum för förändringens genomförande skjuts upp eller ännu värre försvinner bort ur medvetandet – förändringen uteblir.

En coach ser till att du hittar dina lösningar
Därför är det viktigt att din coach får dig att hitta lösningar till varje hinder du ser kan uppstå på vägen. Hinder tar som sagt energi, medan lösningar ger dig energi. För varje hinder som uppstår är chanserna stora att du smidigare och snabbare kan fortsätta din utvecklingsresa tack vare dina lösningar på vad du gör i stället. Varje rött ljus som du stöter på, kan snabbt slå om till grönt och du kommer framåt.

 

4 Coachens mål är att du når dina mål med hänsyn till ditt sammanhang

Dina mål är också coachens mål. Målen beror på ditt sammanhang det vill säga hur upplägget med personlig coach ser ut. I de fall jag anlitas som coach är det företaget som är så kallad sponsor. Företaget står för kostnaderna för samarbetet med coachen. Då är det viktigt att dina arbetsrelaterade mål är förankrade hos din närmaste chef så alla tre (du, din chef och coachen) parterna är överens om vad coachuppläggets mål är.

Utöver de förankrade målen kan coach och den som coachas komma överens om andra mål som mer är personligt riktat till den coachade än vad det är till företaget. Vad som sägs mellan coach och klient (den som blir coachad) är strikt konfidentiellt och följer den överenskommelse som upprättas inför ett coachuppdrag.

Däremot kommer klientens chef och annan utsedd ansvarig person (sponsor) vara mottagare för de utvärderingar som görs, där det framgår bland annat vilka resultat som uppnåtts och vilka lärdomarna är. När coachens uppdrag är avslutat är det viktigt att den som blivit coachad fortsätter sin utvecklingsresa och utvärderingen är ett bra underlag för att komma fram till vad nästa steg bör vara.

 

Coaching focuses on future possibilities, not past mistakes! Whitmore

 

Vad kan en coach hjälpa dig att utveckla?

Vilken coach är bästEftersom en coach är specialist på hur människor, lär, utvecklas och vad de behöver för att lyckas har inte områdena om vad du vill utveckla så extremt stor betydelse. Undantag för ökad specialistkompetens där du behöver faktakunskaper i ett ämne.

Däremot behöver du vara eller bli medveten om vad du behöver förändra/utveckla. Dessutom är det viktigt att inte välja för många utvecklingsområden samtidigt. Det är bättre och roligare för dig om du hittar 2-3 områden du vill utveckla och nå dem än att välja för många och misslyckas. Du och din chef har kanske något ni har diskuterat på ert årliga utvecklingssamtal.

Är du chef kan en så kallad 360-graders analys göras. Det innebär att du, dina medarbetare, dina kolleger och din chef svarar på frågor om hur du är. Bra att analysera med jämna mellanrum för att dels se vad som behöver utvecklas, dels bli medveten om hur andra uppfattar dig som chef, kollega, medarbetare.

 

Tre huvudområden inom utveckling i arbetet och exempel på vad de innehåller:

 • Ditt eget arbete (fokus på rätt saker, fördelning av kort- och långsiktiga arbetsuppgifter, uppföljning, prioritera rätt, leverera i tid, ökad måluppfyllelse, leda och utveckla medarbetare)
 • Dina egenskaper (självkänsla, motivation, proaktiv, civilkurage, attityd, kroppsspråk, beteenden, effektiv)
 • Dina färdigheter (planering, struktur, mötesteknik, presentationsteknik, emotionell intelligens, kommunikation, konflikthantering, stresshantering, social kompetens)

 

Några exempel på utvecklingsbehov:

Balans mellan arbete och fri tid, Balans mellan kort- och långsiktiga arbetsuppgifter, Leverera i tid, Bättre på att följa upp och ge feedback, Mer koll på interna och externa intressenter (stake holder analys)

Arbeta effektivare på dagtid, Hantera konflikter konstruktivt, Skapa bättre relationer, Skapa effektivare möten, Mer fokus på utveckling och förändring av ansvarsområdet, Bli en bättre ledare

 

Viktigt att tänka på när du anlitar en personlig coach

Beroende på inom vilket område du vill utveckla är det viktigt att anlita rätt coach. Aktuell coach behöver kunskap om de ämnen som du vill bli bättre på. I de fall du inte har en aning om hur du kan gå tillväga för att t ex skriva bättre rapporter kan coachen om det är lämpligt agera konsult/lärare i aktuellt ämne. Den input du får, ge dig idéer på vad du vill göra för att öka kvaliteten på rapporterna.

 

International Coach Federation - logotype
Det finns många coacher och det är en stor bransch inom många områden. Därför är det viktigt att hitta coacher med hög kvalitet och kompetens. En av de stora organisationer som arbetar för att öka coachkvaliteten är International Coach Federation  (ICF).

 

På ICF kan coacher certifiera sig genom att gå utbildning i coaching samt skaffa x antal coachtimmar där de coachat för att få egen erfarenhet. Det finns tre certifieringsnivåer: ACC (Associated Certified Coach), PCC (Professional Certified Coach och MCC (Master Certified Coach). MCC är högsta nivån och ju högre upp desto större krav på kompetens och coacherfarenhet för att bli certifierad.

För att säkerställa min egen coachkompetens är jag certifierad PCC. Denna logotype är personlig och får endast användas av certifierade coacher.

 

Enligt ICF är coaching följande:

Coaching är en pågående relation som fokuserar på att klienten agerar för att genomföra visioner, mål och önskningar. Coaching använder en process av frågetekniker och personliga upptäckter för att bygga upp klientens nivå av medvetenhet och ansvar samt att det tillhandahåller klienten med struktur, support och feedback. Coaching processen hjälper klienten både att definiera och nå yrkesmässiga och personliga mål fortare och med större lätthet än det annars skulle vara möjligt.

 

Det lönar sig att anlita en coach!

Det är skillnad på att gå en individuell utbildning eller utbildning i grupp där hänsyn måste tas till gruppens befintliga kompetensnivå och utvecklingsbehov. Det finns både för- och nackdelar med båda varianterna men vi går inte in på dem här. Stora fördelen med en personlig coach är att uppmärksamheten riktas till dig och dina behöv. Det blir visserligen mer kostsamt i utbildningspengar per deltagare. Det bör i stället ses som en investering som snabbt blir lönsam tack vare de resultat som förändringarna åstadkommer.

Här kommer ett exempel på hur kostnaden för att anlita en coach blir mycket lönsamt för företaget. Det var när jag själv var regionchef i datorbranschen och anlitade en extern coach.

Utvecklingsbehovet
De föregående två åren hade kontoret växt snabbt och många anställdes på kort tid. Ju fler jag fick ansvar för desto mer ökade min arbetstid. Till slut låg den på 65 timmar i snitt per vecka. De kändes inte alls roligt att lägga så mycket tid på arbetet så den vill jag minska och samtidigt få mer tid till utveckling och förändring av verksamheten.

Resultatet
Resultatet blev att jag minskade min arbetstid från 65 timmar/vecka till 45. Jag ökade både omsättning och lönsamhet samt öppnade en ny filial inom regionen. I en extern undersökning utsågs jag till den bästa chefen i företaget.

 

Hur kunde resultatet bli så bra?

När jag arbetade så många timmar per vecka berodde det på att jag var extremt händelsestyrd. Dörren till mitt kontor var ständigt öppen vilket innebar att mina medarbetare kom med sina frågor som jag glatt svarade på. Jag var tillgänglig på dagtid och fick ägna egna arbetsuppgifter på övertid.

När jag sedan utvecklade min förmåga att arbeta målorienterat och bli mer strukturerad på dagtid fick jag mycket mer gjort. Jag planerade regelbundna möten med mina medarbetare och började coacha dem i stället för att ge dem alla svar. De arbetade mer självständigt och jag fick mer tid med utveckling och förändringsarbete.

Coachupplägget innebar 8 coachmöten á 1,5 timme under cirka 10 månader. Kostnaden för coachen betalades flera gånger om, tack vare att företagets omsättning och lönsamhet ökade mer än tidigare. Bonus för mig som chef var att jag fick balans mellan arbete och fritid.

 

 

Hur ett upplägg kan se ut

Det är viktigt att upplägget får tillräckligt med tid i veckor-månader för att nå de mål du vill. Du bör tänka på att ju större ditt gap är mellan ditt nuläge och ditt önskade läge är, desto längre tid tar det att nå dina mål. Ett coachupplägg behöver en process där ni har flera coachmöten. Minst tre gånger och max kanske 12.

Många av de coachupplägg jag genomfört har pågått i 8-12 månader och 1,5 timme varje gång. Det är mellan coachmötena som du får tillfälle att testa, träna och få erfarenhet av de du vill förändra och det brukar vara lagom med 3-4 veckor mellan coachmötena. Men! Vi är alla olika och det som gäller för dig fungerar inte för en annan. Inför ett upplägg förs en dialog med det som är lämpligast i sammanhanget.

Sedan kan coachmötena ske genom möten IRL (In Real Life) eller på distans (telefon eller webmöten). Det fungerar bra vilket som men det beror helt på vad den som blir coachad föredrar. Viktigt är dock att man träffas IRL i början samt vi några tillfällen under uppdragets gång.

 

Coaching processen hjälper klienten både att definiera och nå yrkesmässiga och personliga mål fortare och med större lätthet än det annars skulle vara möjligt.

Utdrag ur International Coach Federation om vad coaching innebär.

 

Sammanfattning

Det är inte enkelt att ändra på sig själv. Det du vill förändra är kanske vanor du har haft i många många år. Eftersom människan är ett vanedjur krävs det mycket för att lyckas. Förändring kräver disciplin, struktur, planering, tålamod, tid, träning, energi…

8 fördelar med personlig coach för utveckling i arbetet

Trots att du själv vet vad du behöver bli bättre på, men inte ännu lyckats kan en coach göra stor skillnad. Det finns flera anledningar till varför en coach kan hjälpa dig lyckas med din utveckling. Här är åtta:

 1. Du får ett stöd från en annan person som fokuserar på dina utvecklingsbehov.
 2. Du får en samtalspartner där du formulerar tankar i ord och dina reflektioner leder till nya spännande upptäckter.
 3. Coachen hjälper dig att reflektera och bena ut de ovanor du har skapat som du vill förändra.
 4. En coach hjälper dig hitta och skapa dina vägar till att konkretisera det du vill utveckla.
 5. En coach ser till att du sätter tydliga mål på det du vill utveckla.
 6. När dina mål är bestämda ser coachen till att du hittar dina vägar för att nå målen.
 7. En coach håller dig fokuserad på rätt saker på din utvecklingsresa.
 8. En coach berättar inte hur du ska göra – en coach hjälper dig att själv komma på hur du ska göra. Det innebär att du stärker din tro på dig själv genom insikten i hur mycket du själv är medveten om.

 

Coachens kompetenser

En coach har kunskap om vad människan behöver för att utvecklas och förändras. Det kanske du också har, men de flesta vet inte hur de ska gå tillväga för att lämna oönskade vanor och skapa nya som är bättre. Att utveckla sig själv kräver tålamod, energi och tid. En coach hjälper dig hitta energin för att lyckas, motivationen för att vilja, får dig att tydligt se hur du kan förändra, och får dig att berätta när du vill genomföra dem. Det gör att du kommer lyckas med din utveckling, trots samma arbetsbelastning som tidigare.

 • En coach vet vad som krävs för att lyckas med förändringar
 • En coach hjälper dig att ha rätt fokus
 • En coach ser till att du hittar lösningar på eventuella hinder
 • Coachens mål är att du når dina mål med hänsyn till ditt sammanhang

 

Vad kan en coach hjälpa dig att utveckla?

Eftersom en coach är specialist på hur människor, lär, utvecklas och vad de behöver för att lyckas har inte områdena om vad du vill utveckla så extremt stor betydelse. Undantag för ökad specialistkompetens där du behöver faktakunskaper i ett ämne. Däremot behöver du vara eller bli medveten om vad du behöver förändra/utveckla. Dessutom är det viktigt att inte välja för många utvecklingsområden samtidigt.

Tre huvudområden inom utveckling i arbetet och exempel på vad de innehåller:

 • Ditt eget arbete (fokus på rätt saker, fördelning av kort- och långsiktiga arbetsuppgifter, uppföljning, prioritera rätt, leverera i tid, ökad måluppfyllelse, leda och utveckla medarbetare)
 • Dina egenskaper (självkänsla, motivation, proaktiv, civilkurage, attityd, kroppsspråk, beteenden, effektiv)
 • Dina färdigheter (planering, struktur, mötesteknik, presentationsteknik, emotionell intelligens, kommunikation, konflikthantering, stresshantering, social kompetens)

 

Viktigt att tänka på när du anlitar en personlig coach

Beroende på inom vilket område du vill utveckla är det viktigt att anlita rätt coach. Även om inte coachen behöver branscherfarenhet behöver coachen viss kunskap om de ämnen som du vill bli bättre på.

Det finns många coacher och det är en stor bransch inom många områden. Därför är det viktigt att hitta coacher med hög kvalitet och kompetens. En av de stora organisationer som arbetar för att öka coachkvaliteten är International Coach Federation  (ICF). Det finns tre certifieringsnivåer: ACC (Associated Certified Coach), PCC (Professional Certified Coach och MCC (Master Certified Coach). MCC är högsta nivån och ju högre upp desto större krav på kompetens och coacherfarenhet för att bli certifierad.

 

Hur ett upplägg kan se ut
Det är skillnad på att gå en individuell utbildning eller utbildning i grupp där hänsyn måste tas till gruppens befintliga kompetensnivå och utvecklingsbehov. Det finns både för- och nackdelar med båda varianterna men vi går inte in på dem här. Stora fördelen med en personlig coach är att uppmärksamheten riktas till dig och dina behov. Det blir visserligen mer kostsamt i utbildningspengar per deltagare. Det bör i stället ses som en investering som snabbt blir lönsam genom de resultat som förändringarna åstadkommer.

 

Det lönar sig att anlita en coach!
Det är skillnad på att gå en individuell utbildning eller utbildning i grupp där hänsyn måste tas till gruppens befintliga kompetensnivå och utvecklingsbehov. Det finns både för- och nackdelar med båda varianterna men vi går inte in på dem här. Stora fördelen med en personlig coach är att uppmärksamheten riktas till dig och dina behöv. Det blir visserligen mer kostsamt i utbildningspengar per deltagare. Det bör i stället ses som en investering som snabbt blir lönsam tack vare de resultat som förändringarna åstadkommer.

 

Det skulle vara väldigt roligt om du vill dela med dig av dina erfarenheter.

Skicka gärna ett mail till mig här!

 

 

Vill veta mer om att anlita en coach?

Maila mig så boka vi ett helt förutsättningslöst telefonmöte – Klicka här för att maila

 

Tyckte du artikeln var intressant? Då kanske du också vill läsa:

8 fördelar med en personlig coach - internova

Motivation som gäller för dagens arbeten

 

 

 

 

 

 

Coachande ledarskap ökar medarbetares prestationerVad gör en coach egentligen?