Företag måste utvecklas för att överleva och de företag som lyckas på den globala marknaden reagerar i tid, har en snabb och flexibel produktionsutveckling. Samtidig klarar de av att omgruppera interna och externa resurser. Ju mer idéer som poppar upp, tas tillvara och utvecklas, desto större chans för företagen att lyckas. Samtidigt måste produktionen fungera och kunna leverera parallellt med innovationerna. De företag som klarar av att hantera båda på ett bra sätt kommer också att bli vinnarna.

”Medarbetarna är viktigare än kunderna!” Richard Branson, Virgin Group

Tänk att kunna frigöra mer av den innovationskraft som finns i varje människa och få dem att vilja göra det. Att utveckla människors förmågor och nå fantastiska framgångar tillsammans. För att lyckas gäller ett ledarskap som främjar utveckling av högpresterande individer och väl fungerande team. Chefer som förmedlar visioner och strategier men lämnar valet av hur medarbetare ska göra till medarbetarna själva.

 ”Om du känner passion för något tror jag det aktiverar mer kreativitet. Det är något du gör för att du gillar det snarare än för att det är din arbetsuppgift. Passionen driver verkligen på innovationer.”  Medarbetare på Google  ur ”Googlemodellen” av Annika Steiber

Ju mer frihet under ansvar, desto större utvecklingsintresse hos medarbetarna. När en medarbetare har tillräckliga kunskaper i arbetet för att vara självgående är det nog få som vill bli detaljstyrda av sin chef. För att lyckas med medarbetares vilja, mod och intresse i att öka användningen av sin kreativitet har företagets klimat och därmed rådande kultur stort inflytande. Medarbetare känner och vet vad som är ok eller inte ok i företaget. Kulturen kan vara en demotiverande eller motiverande drivkraft för innovationer.

Googles två primära mål

  1. Organisera all information i världen så att den blir tillgänglig och kan användas av alla
  2. Bygga upp världens bästa företag att arbeta i

Googles mål nummer två, är speciellt intressant i sammanhanget med en företagskultur och innovation som ska främja utveckling. Om ett företags huvudmål är att vara världens bästa företag att arbeta i kommer det märkas i företagskulturen. Google anser också att just företagskulturen tillsammans med medarbetarna är viktigast för kontinuerlig innovation.

Chief Cultural Officer – CCO
Att beskriva företagets kultur och värdeord på en hemsida är en sak men en helt annan att få dem fungera i vardagen. För att lyckas med att skapa en önskad företagskultur krävs flera insatser. Att ledning och chefer pratar om det räcker inte – de måste leva som de lär. För att visa hur betydelsefull företagskulturen är och säkerställa att den både upprätthålls, efterlevs och till viss mån anpassas efter lokala skillnader på Googles alla kontor Google en anställd Chief Cultural Officer – CCO.

Skapa världens bästa arbetsplats
Vad kan du göra för att det ska bli bättre på din arbetsplats? Hur kan företagskulturen bli ännu bättre? Premierar de nytänkande och innovationer?Vet du företagets värderingar? Om inte är kan det vara ett första steg att ta reda på vilka de är. Är du chef är det viktigt att du med jämna mellanrum pratar om värderingarna och att ni kontinuerligt för en dialog om vad de innebär för er i vardagen med konkreta exempel. Ju mer ni lyfter upp värderingarna på agendan desto mer kommer de få ett positivt inflytande i alla medarbetares vardag.