Ledarskap och prestationskultur

Det enda konstanta i företag är förändring. För att prestera på topp måste företag idag skapa utrymme för utveckling, lärande och nytänkande som en naturlig del i det dagliga arbetet. Internova främjar företags utvecklings- och förändringsbehov genom att utveckla chefer i ett ledarskap som skapar toppresterande medarbetare.

tre cirklar - förändringsbeteendeFör att bättre rustat för framtiden behöver företag skapa prestationskultur för bättre ledarskap. Ett ledarskap som styrs mot visionen, strategierna, främjar arbetsglädjen samt har högt målfokus genom att kontinuerligt utveckla medarbetarnas prestationer.

De senaste decenniernas ökade globala konkurrens har gjort att kontinuerligt lärande i arbetet, ständig utveckling och nytänkande har blivit förutsättningar för att organisationers tillväxt och överlevnad. För att lyckas behöver chefers kompetens inom lärande och förändring ökat markant.

Prestationskultur präglas av självgående medarbetare som har hög arbetsglädje och starkt målfokus. Det innebär att det krävs ett ledarskap med fokus på värderingar, strategier, utvecklingsprocesser, relations- och förändringsbeteenden, målorienterat arbetssätt samt prestationer.

 

Klicka här för att få veta mer om hur du kan utveckla ditt ledarskap

 

Ulla Lilliehöök, Executive Coach

Ledarskapsutveckling som främjar organisationsförändring!

Chefer är ytterst ansvariga för att företaget ska nå alla uppsatta mål och strategier. Därför har de också ansvar för att planera, driva, förändra, implementera och följa upp för att nå uppsatta mål. Det räcker inte att cheferna toppresterar. För att företagen ska lyckas på sikt måste alla anställda prestera på topp dag ut och dag in.

Problemet är att cheferna ofta överhopas av dagliga arbetsuppgifter och missar därför det viktigaste – att stödja, coacha sina medarbetare för topprestationer varje dag. Vi utbildar chefer och förändringsledare i  verktyg som systematiskt utvecklar anställda så att alla toppresterar. Det gör att företag lyckas med sina förändringar, uppnår målen och gör succé.

 

Vad tycker våra kunder?

Vi har skapat en mer självgående organisation, där medarbetarna vet sina roller och utvecklings­möj­ligheter. Allt behöver inte längre gå via mig. Jag vågar släppa kon­trollen över detaljer och får mera tid till utvecklingsarbete och att träffa kunder. 

Ulla (Lilliehöök) har kommit med nya infalls­vinklar, där vi inte har fastnat i detaljer. Hennes energi och fö­r­må­ga att driva på har starkt bidragit till att vi lyckats genomföra för­änd­­ringarna.”

Patrik Nyholm, f d Director of Sourcing, PartnerTech AB – Ladda ner hela kundreferensen här

Här får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig skapa bättre ledarskap och resultat

 

 

Internovas vision

Utveckla förändringsansvariga till högpresterande coachande ledare med en prestationskultur där alla toppresterar. Inte för att de måste utan för att de vill.

 

MER INFORMATION OM VÅRA UTBILDNINGAR HITTAR DU HÄR!

Utbildning i ett ledarskap som skapar toppresterare! Läs mer här

Utbildning i time management och öka din effektivitet med minst 20 %! Läs mer här

Utbildning i att öka arbetsglädjen på jobbet! Läs mer här