Ledarskap och prestationskultur

Det enda konstanta i företag är förändring. För att prestera på topp måste företag idag skapa utrymme för utveckling, lärande och nytänkande som en naturlig del i arbetet. Internova främjar företags utvecklings- och förändringsbehov genom att utveckla chefer i ett ledarskap som skapar toppresterande medarbetare.

tre cirklar - förändringsbeteendeFör att bättre rustat för 2000-talet behöver företag skapa prestationskultur för bättre ledarskap. Ett ledarskap som styrs mot visionen, strategierna, främjar arbetsglädjen samt har högt målfokus genom att kontinuerligt utveckla medarbetarnas prestationer.

De senaste decenniernas ökade globala konkurrens har gjort att kontinuerligt lärande i arbetet, ständig utveckling och nytänkande har blivit förutsättningar för att organisationers tillväxt och överlevnad. För att lyckas behöver chefers kompetens inom lärande och förändring ökat markant.

Prestationskultur präglas av självgående medarbetare som har hög arbetsglädje och starkt målfokus. Det innebär att det krävs ett ledarskap med fokus på värderingar, strategier, utvecklingsprocesser, relations- och förändringsbeteenden, målorienterat arbetssätt samt prestationer.

 

Klicka här för att få veta mer om hur du kan utveckla ditt ledarskap

 

 

Bra ledarskap gör enorm skillnad. Både för medarbetarna och för företagets resultat. Ändå prioriteras inte utveckling av ledarskapet i tillräckligt stor utsträckning på svenska arbetsplatser. Det går ut över chefer, medarbetare och i slutänden över hela företaget. Därför bör en genomgripande förändring ske så att ett större fokus kan läggas på ledarskapsutveckling.

Global Employee & Leadership Index - Ennovas årliga undersökning 2016

 

Ledarskapsutveckling som främjar organisationsförändring!

Ulla Lilliehöök, Executive Coach Internova & Co AB

Ulla Lilliehöök Executive Coach & Författare

Chefer är ytterst ansvariga för att företaget ska nå alla uppsatta mål och strategier. Därför har de också ansvar för att planera, driva, implementera och följa upp för att nå uppsatta mål. Det räcker inte att cheferna toppresterar. För att företagen ska lyckas på sikt måste alla anställda prestera på topp dag ut och dag in. Problemet är att cheferna ofta är överhopade av sina egen agenda (egna arbetsuppgifter) och missar därför det viktigaste – att stödja, coacha sina medarbetare till toppnivå varje dag. Tänk om cheferna använder bättre verktyg som utvecklar medarbetarna så alla toppresterar – då kan företagen verkligen lycka med sina förändringar, nå över målen och göra succé.

 

Patrik Nyholm, Director of Sourcing på Partnertech har utvecklat sitt ledarskap med Internova.  Läs här om fördelarna för både honom och företaget:

Vi har skapat en mer självgående organisation, där medarbetarna vet sina roller och utvecklings­möj­ligheter. Allt behöver inte längre gå via mig. Jag vågar släppa kon­trollen över detaljer och får mera tid till utvecklingsarbete och att träffa kunder. 

Ulla (Lilliehöök) har kommit med nya infalls­vinklar, där vi inte har fastnat i detaljer. Hennes energi och fö­r­må­ga att driva på har starkt bidragit till att vi lyckats genomföra för­änd­­ringarna.”

Patrik Nyholm, f d Director of Sourcing, PartnerTech AB – Ladda ner hela kundreferensen här

 

Internova & Co AB hjälper chefer att utveckla ett ledarskap med fokus på förändrings- och relationsbeteenden för att öka varje medarbetares prestation. Att prestera på topp är något som ständigt måste uppmuntras och många chefer inser inte vikten av att kontinuerligt utveckla sina medarbetare. Chefer som utvecklar sitt ledarskap prioriterar tid för att stödja, ge feedback, strukturera och utveckla sina medarbetare. Det tjänar både cheferna, medarbetarna och företaget på.

Ladd ner Internovas företagspresentation om att lyckas med förändring och utveckling!

Här kan du få veta mer om hur vi kan hjälpa dig skapa bättre ledarskap och resultat

 

FrukosSeminarium med Internovatseminarier för Chefer – Helsingborg, Göteborg, Malmö och Stockholm!

Klicka ovan för aktuella datum i respektive stad!

Kom enkelt igång! Få inspiration och lär dig mer om prestationskultur för bättre ledarskap! Anmäl dig till något av våra frukostseminarier!

Fyra fristående frukostseminarier om ledarskap som ger dig nya insikter i hur du kan få dina medarbetare att topprestera. Alla seminarierna genomförs på svenska (hm… skånska) av Ulla Lilliehöök

1) Time Management, 2) Become a Great Leader, 3) Change Management, 4) Develop People

På frukostseminariet kan du köpa boken “Skapa Toppresterare” av Ulla Lilliehöök eller beställa den här

 

Internovas vision

Utveckla chefer till högpresterande ledare med en prestationskultur där alla toppresterar. Inte för att de måste utan för att de vill.

Utbildning i ett ledarskap som skapar toppresterare! Läs mer här

Utbildning i time management och öka din effektivitet med minst 20 %! Läs mer här

Utbildning i att öka arbetsglädjen på jobbet! Läs mer här

Utbildning i change management med en metod som engagerar alla! Läs mer här

Internova utvecklar chefer i prestationskultur för bättre ledarskap och resultat. Tillsammans skapar vi den prestationskultur som passar ert företag och som både ökar prestationerna och arbetsglädjen. Vi utbildar inom målorienterat arbetssätt (Nå era mål), prestationsorienterat ledarskap (Skapa toppresterare), arbeta effektivare (Time Management) samt ökad arbetsglädje (Roligare på jobbet). I alla våra utbildningar sätts utvecklingsmål – och vi garanterar resultat.