Internova utvecklar chefer i coachande ledarskap

Ledarskapets dilemma!

Chefer har ofta en tuff agenda! Chefer ska hinna med sina egna arbetsuppgifter men också vara tillgängliga för sina chefer, kolleger och medarbetare. Dilemmat är att chefer fastnar i förvaltningsfällan (chefskapet). Konsekvensen blir att de inte får tid till ledarskapet – att utveckla och förändra – varken sitt ansvarsområde eller sina medarbetare. Det blir moment 22!

 

Från vanlig chef till högpresterande coachande ledare!

TOPPRESTERA – DEFINITIONInternova utvecklar chefer i ledarskap

Vi presterar på topp när vi har roligt, ser en mening med det vi gör och vill åstadkomma bra resultat. Tänk om alla chefer och medarbetare kunde känna det – varje dag!

Företag och organisationer som vill växa och bli mer konkurrenskraftiga behöver kontinuerligt förändras och utvecklas. För att lyckas behöver företag en tydlig ledarskapsstrategi som gör chefer till kompetenta ledare. Ett ledarskap som utveckla både företag och anställda.

Internova utvecklar chefer i coachande ledarskap som fokuserar på arbetsglädje, utveckling, självstyrande medarbetare bättre prestationer och resultat! Högpresterande ledare kännetecknas av att de når både kort- och långsiktiga mål.

Högpresterande coachande ledare driver utveckling och förändringar med hjälp av fem huvudområden:

  1. Leda genom Visionen, Strategier och Värderingarna
  2. Ledarskap med fokus på utveckling och förändring
  3. Mål sätts gemensamt med medarbetarna
  4. Dialog och beslut om utvecklingsbehov för att nå årsmålen
  5. Systematisk medarbetarutveckling för att säkerställa måluppfyllelse med coaching som huvudsaklig utvecklingsmetod

 

Tack vare att anställda förstår och delar visionen, är delaktiga och vill agera enligt företagets värderingar, upplever hög arbetsglädje och är målfokuserade kommer de att topprestera. Det blir vinn – vinn för alla!

 

Internova utvecklar chefer i coachande ledarskap som får medarbetare att topprestera för att det är roligt!

För att skapa toppresterare fokuserar Internovas utbildningar på chefernas ledarskapskompetens. Ett coachande ledarskap där utvecklingsmål sätts tillsammans med medarbetare. Struktur och plan sätts för att lära, träna och utvecklas som en naturlig del i medarbetares arbetsuppgifter. Chefer lär sig driva, utveckla, stödja och följa upp medarbetares lärprocess för att stötta dem på vägen mot årsmålen, långsiktiga mål och strategier. 

Utveckla andras prestationer genom ökad förståelse för hur människor lär och utvecklas

Det går inte att ändra på andra människor. Däremot går det att hjälpa dem att hitta sin väg till förändring. För att lyckas krävs specifika metoder och tekniker. Det innebär kunskap om, förståelse för och praktisk träning inom arbetslivspedagogik, samtalsteknik, samtalsklimat och samtalsprocesser. När rätt motivationsnycklar till människors utveckling används kommer allas prestationer förbättras. Prestationsproblem handlar oftast inte om bristande faktakunskaper om arbetsuppgifterna. Det har till mycket stor del med ledarstilen att göra. Med rätt ledarskap som med hjälp av coachande ledarstil, visar tillit, främjar arbetsglädjen, har en positiv framtidstro kommer allas prestationer att öka.

Ladda ner pdf “Ledarskap som förändrar och utvecklar”

Frukostseminarier för chefer i Malmö, Lund och Göteborg

 

 Klicka här för att få veta mer om hur du kan utveckla ett coachande ledarskap

Internova utvecklar chefer i ledarskap
Börja med din egen ledarutveckling! Starta med en bok om coachande ledarskap

För att hjälpa chefer utveckla sitt ledarskap har Ulla Lilliehöök skrivit en bok “Skapa Toppresterare – Konsten att öka medarbetares prestationer och arbetsglädje genom prestationsorienterat ledarskap”. Boken baseras på forskning och på Ullas mångåriga egna erfarenheter av att vara chef och ledarutvecklare.

 

Här kan du läsa mer om vad vi kan hjälpa dig med!

  • Vill du veta hur du kan Utveckla chefer till högpresterande coachande ledare? Läs mer här
  • Vill du veta hur din Effektivitet kan öka din effektivitet med minst 20 %? Läs mer här
  • Vill du veta hur Arbetsglädjen kan öka på jobbet? Läs mer här
  • Vill du veta mer om Change Management med en målprocess där chef engagerade medarbetare från start? Läs mer här