Internova utvecklar coachande ledare

Internova utvecklar coachande ledare som fokuserar på arbetsglädje, utveckling, självstyrande anställda, ökade prestationer och resultat! Högpresterande ledare kännetecknas av att de når både kort- och långsiktiga mål.

TOPPRESTERA – DEFINITIONInternova utvecklar chefer i ledarskap

Vi presterar på topp när vi har roligt, ser en mening med det vi gör och vill göra bra resultat. Tänk om alla anställda kunde känna det – varje dag!

Företag och organisationer som vill växa och bli mer konkurrenskraftiga behöver kontinuerligt förändras och utvecklas. För att lyckas behöver företag en tydlig ledarskapsstrategi som gör alla förändringsansvariga till kompetenta ledare. Ett ledarskap som utvecklar både företaget och anställda.

Högpresterande coachande ledare driver utveckling och förändringar med hjälp av fem huvudområden:

  1. Leda genom Visionen, Strategier och Värderingarna
  2. Ledarskap med fokus på utveckling och förändring
  3. Mål sätts gemensamt med medarbetarna/projektmedlemmar
  4. Dialog och beslut om utvecklingsbehov för att nå årsmålen
  5. Systematisk utveckling för anställda som säkerställer att mål uppfylls

Tack vare att anställda förstår och delar visionen, är delaktiga och vill agera enligt företagets värderingar, upplever hög arbetsglädje och är målfokuserade kommer de att topprestera. Det blir vinn – vinn för alla!

Internova utvecklar coachande ledare som får anställda att topprestera – för att det är roligt!

För att skapa toppresterare fokuserar Internovas utbildningar på deltagarnas ledarskapskompetens. Med coachande ledarskap sätts utvecklingsmål tillsammans med gruppen/avdelningen och individuellt. Struktur och plan sätts för att lära, träna och utvecklas som en naturlig del i medarbetares arbetsuppgifter. Förändringsledare lär sig driva, utveckla, stödja och följa upp anställdas lärprocess för att stötta dem på vägen mot årsmålen, långsiktiga mål och strategier.

Skapa toppresterare genom förståelse för hur människor lär och utvecklas

Det går inte att ändra på andra människor. Däremot går det att hjälpa dem att hitta sin väg till förändring. För att lyckas krävs specifika metoder och tekniker. Det innebär kunskap om, förståelse för och praktisk träning inom arbetslivspedagogik, samtalsteknik, samtalsklimat och samtalsprocesser. När rätt motivationsnycklar till människors utveckling används kommer allas prestationer förbättras.

Prestationsproblem handlar oftast om ledarstilen – inte om bristande faktakunskaper om arbetsuppgifterna. Med rätt ledarstil som främjar arbetsglädjen, utvecklar anställda och visar en positiv framtidstro kommer allas prestationer att öka.

Internova utvecklar chefer i ledarskap
Starta med en bok om coachande ledarskap

För att hjälpa chefer utveckla ett coachande ledarskap har Ulla Lilliehöök skrivit en bok ”Skapa Toppresterare – Konsten att öka medarbetares prestationer och arbetsglädje genom prestationsorienterat ledarskap”. Boken baseras på forskning och på Ullas mångåriga egna erfarenheter av att vara chef och ledarutvecklare.

Läs mer om vad vi kan hjälpa dig med!

Vill du veta hur du kan bli en Coachande ledare som skapar toppresterare? Läs mer

Vill du veta hur din Effektivitet kan öka din effektivitet med minst 20 %? Läs mer

Vill du veta hur du kan få skräddarsydd kunskap för att smidigare lösa dina problem? Läs mer