Ledarutveckling i
Helsingborg, Malmö och Göteborg

Frukostseminarier i ledarutveckling, fyra fristående delar

drake

Hjärtligt Välkommen!
NÄR? Se aktuella datum till höger
TID? Klockan 08.00-09.30

KOSTNAD? 395 kr + moms

Seminariet hålls på svenska!

Läs mer om ledarutveckling och frukostseminarierna här! 

TIME MANAGEMENT – DEN OPERATIVA FÄLLAN

Det långsiktiga arbetet knackar inte på dörren, skickar inte 50 e-post om dagen eller ropar på chefens uppmärksamhet. Det prioriteras ofta längst ner och skapar dåliga samvetet.

Företag och organisationer behöver öka sin kompetens i hur de kan skapa lämplig balans mellan operativt och strategiskt arbete. Som chef behöver du skapa struktur för att hinna med alla åtaganden – på dagtid.

Så länge du fastnar i den operativa fällan kommer du aldrig hinna med det långsiktiga arbetet, utveckla ditt ansvarsområde eller öka medarbetares prestationer.

Under seminariet får du veta vad forskning kommit fram till, exempel på hur andra gjort samt konkreta tips på vad du kan göra för att komma ur din operativa fälla.

BECOME A GREAT LEADER – KONSTEN ATT LEDA MÄNNISKOR

Forskning under 1990-talet visar att beteenden som kännetecknar ett effektivt ledarskap kan delas in i tre områden: uppgifts-, relations-, och förändringsorienterat beteende. Många chefer har idag obalans mellan dessa tre områden där uppgiftsorienterat tar för stor del på bekostnad av de andra.

För att bli en bra ledare är det viktigt att få alla att vilja gå åt samma håll. Då kan ni tillsammans skapa fantastiska resultat. Därför är visionen, värderingar och strategier mycket bra verktyg som vägvisare. Om de används, är uttalade, förstådda och accepterade av medarbetarna.

Som chef har din attityd och beteende stor betydelse. De blir normen vad som är ok för dina medarbetare. Därför är det viktigt att ha bra attityd och lämpligt beteende i alla situationer. För att bli en bra ledare behöver du också visa att du tror på dina medarbetare. Precis som tränaren tror att fotbollslaget vinner matchen.

Under seminariet får du veta vad forskning kommit fram till, exempel på hur andra gjort samt konkreta tips på vad som utgör en bra ledare och som dina medarbetare vill följa.

CHANGE MANAGEMENT – FÖRÄNDRA OCH UTVECKLA FÖRETAG

Det enda som är konstant är förändring. Företag måste ständigt förändras och vässas för att kunna utvecklas, bli lönsamma och nå framgång.

Om inte företagen ständigt utvecklas och har koll på trender, omvärlden och forskning inom sin bransch är risken stor att bli omkörd av andra eller nya aktörer. I förändrings- och utvecklingsarbetet har ledning och cheferna ett stort ansvar. Det är de som ska ta fram långsiktiga förändringar och sedan se till att alla arbetar mot samma mål.

Under seminariet får du veta vad forskning kommit fram till, exempel på hur andra gjort samt konkreta tips på vad du kan göra för att lyckas med förändringar.

DEVELOP PEOPLE – UTVECKLA DE SOM SKA FÖRÄNDRA…

Företag på tjugohundratalet måste få ut mer av sina anställda för att över huvud taget kunna överleva i en allt mer hårdnande konkurrens. Det behöver inte betyda att de anställda måste arbeta hårdare, men att de måste ta mer aktivt ansvar för sitt eget beteende, utveckla och dela med sig information om sina arbeten samt använda delegering för att skapa varaktiga förändringar.

Men! Vem ska se till att företagen lyckas med alla förändringar? Jo, alla anställda på företagen! Då gäller det att utveckla dem på rätt sätt!

Under seminariet får du veta vad forskning kommit fram till, exempel på hur andra gjort samt konkreta tips på vad du kan göra för att utveckla självgående medarbetare som vill förbättra sina prestationer och lyckas med förändringarna.

UllaProfilbild

Seminarieledare är Ulla Lilliehöök

Ulla har utvecklat chefer och företag sedan 2000. Hon kommer berätta om forskning, ge exempel på hur andra gjort samt ge konkreta tips på respektive område inom ledarutveckling. Nedan kan du fylla du i din intresseanmälan.

Intresseanmälan

Fyll i vilka tillfällen du är intresserad av att gå så hör vi av oss snarast med detaljer. Alla seminarierna hålls på svenska!

Har du frågor eller önskemål?

Genom att tacka ja, blir du medlem i vår utskickslista och du kommer löpande få intressanta artiklar, erbjudanden och information via våra digitala e-post utskick.

Var god vänta...