Hur kan du få mer energi genom din själ och dina värderingar? Själen handlar om vem du egentligen är och vad du vill med ditt liv. I fyra fristående artiklar kan du lära mer om vad som påverkar din energi och vad du kan göra för att öka din energinivå. Detta är artikel fyra och du kommer läsa hur din energi ökar när du lever enligt dina värderingar – din själ.

9 juni 2017 – Av Ulla Lilliehöök – Executive Coach, Internova & Co AB

 

 

Inledning

Människan har fyra basbehov som påverkar hennes energi. Kropp, Känslor, Sinne och Själ. Ju bättre dessa fyra basbehov tillgodoses, desto mer energi får vi. Den stora fördelen med de fyra basbehoven är att du kan påverka dem, vilket får positiv eller negativ effekt på din energinivå.

Du kommer här få en inblick i vad det fjärde basbehovet innebär för din energi – själen. Hur din själ påverkar ditt liv. Ju mindre du lyssnar på din själ och bejakar din grundsyn (värderingar) om vad som är ett meningsfullt liv för dig, desto större risk för energiläckage. När du ökar din kunskap om själens behov kan du bejaka det som berikar dig. Du kan också upptäcka vad som dränerar din energi och komma underfund med vad du behöver för att få mer energi.

 

Med ökad förståelse om vem du egentligen är och vad du vill, ökar chanserna att må ännu bättre och få mer energi.

Din energinivå

För att påverka din energinivå behöver du veta hur människors energier fungerar. Dessutom behöver du inse vad dina energibehov är. Vad det är som ger dig hög energinivå och vad som gör att din energinivå sjunker? Det kan dels vara interna faktorer (dina fyra basbehov för energi), dels externa faktorer (människor, miljöer, arbetet). En viktig start för människan att få mer energi är att börja med de egna basbehoven.

Den första artikelserien om mer ENERGI handlade om KROPPEN och Hälsa. Den tog upp vikten av avkoppling och att ta hänsyn till kroppens behov av återhämtning. Andra artikeln handlade om KÄNSLOR och Emotionell medvetenhet. Tredje artikeln handlade om SINNEN och vikten av att fokusera.

Vill du läsa någon av de andra artiklarna om energi klickar du på de fetmarkerade orden. De finns även i slutet av denna artikel.

 

Nu är det dags för det fjärde basbehovet i artikelserien om energi – själen och värderingar.

 

 

Flera studier visar att när våra grundläggande behov är tillgodosedda har pengar liten eller ingen påverkan alls på vår lycka. Schwartz/Gomes

 

Din själ kan ingen ta ifrån dig

Själen är grunden i vår existens. Det handlar om vem vi är och varför vi är här. Vad som ger vårt liv mening. Ju mer du lever i samklang med ett meningsfullt liv, desto mer energi får du. Det är märkligt att något så viktigt som vår själ får så lite uppmärksamhet i våra liv.

Allt som existerar utanför dig – det som inte är du kan – hemska tanke – tas ifrån dig. Du kan bli av med ditt arbete, ditt boende eller få sämre hälsa. Men! Ingen kan ta ifrån dig din själ, dina tankar eller dina känslor utan ditt tillstånd. Att veta vem du är, dina grundbehov, dina värderingar utgör en kraftfull källa till energi.

Många studier visar att de som lever enligt sin övertygelse om vad som är viktigast för dem är också mer engagerade, motiverade, energiska och tillfreds med livet. Ju mer tillfreds vi är, desto stabilare är vår övertygelse. Den gör oss starkare och samtidigt gör oss bättre rustade för att hantera motgångar och klara livets utmaningar.

 

 

Man tror sig veta vad andra tänker, vill och behöver. Kanske dags att rannsaka sig själv först. Vem är jag egentligen och vad vill jag?

Vem är du egentligen?

Det är nog inte så enkelt att svara på den frågan som du tror. Spontana svaret blir ofta mest en massa fakta som ditt namn, familjesituation, yrke, boende…. osv. Men det säger ju egentligen inte så mycket om dig som människa och individ. Det blir mer en sammanfattning av hur ditt liv ser ut just nu.

För att få högre energinivå i är det bra att emellanåt reflektera över hur vi lever vårt liv. Ju större gap det är mellan livet vi lever och livet vi skulle vilja ha, desto större risk är att livsenergin känns låg. Det måste inte betyda stora förändringar för att du ska få mer energi. Om det skulle behövas, är det viktigt att låta dem få ta tid. Gapet har förmodligen uppstått under många, många år. Då gäller det att tillåta långsam och planera för långsiktig förändring.

Oavsett vad du får för egna tankar om hur du vill leva ditt liv kan en liten varning vara på plats. Tanken är inte att du ska känna dig stressad av hinna med mer av allt du borde göra. Tanken är att istället hitta vad du innerst inne själv vill och behöver för att må så bra som möjligt. Inte vad andra gör, inte vad normerna säger, eller vad som gnager på ditt samvete. Det är inte rimligt att hinna med allt. Däremot är det möjligt komma fram till vad som är absolut viktigast för i första hand dig, för att få livskvalitet, livsglädje och livsenergi.

Samtidigt behöver du ta hänsyn till din nuvarande livsfas. Är det småbarnsliv singelliv, medelåldersliv eller något annat? Försök prioritera det som verkligen är viktigt för dig och hitta tillfällen att göra/uppleva det du vill så ofta det går.

 

 

Ju mer du lever enligt dina värderingar och förstärker dem genom ditt beteende, desto mer energi kommer du få.

 

Själslig energi genom värderingar vs beteende

Människans energinivå för själen beror på om hennes värderingar utgör ett underskott eller överflöd. Enligt denna modell kan människan ha ett överflöd – värderingsdrivande, vilket förstärks genom hennes beteende (värderingsadderande). Finns det underskott – värderingsfritt, försvagas det genom beteendet (värderingsnedbrytande).

Värderingsdrivande för att få mer energi

Källa: “Be excellent at Anything” Schwartz/Gomes

 

Vetenskapen kan få oss att objektivt förstå exakt vad som får våra fysiska, emotionella och mentala energinivåer att öka och vad som dränerar dem. I den spirituella dimensionen – själen – är värderingarna och beteenden som påverkar vår energinivå mer subjektiva, nyanserade och personliga. Var och en behöver komma underfund med sina värderingar för att förstå sig själv på djupet.

Om du känner att det är något i ditt liv som skaver, gnager eller saknas kanske det beror på att du inte riktigt lever efter dina värderingar. Det kan också vara så att du inte riktigt vet vilka dina värderingar är.

 

EXEMPEL – Hur jag får mer energi

Genom åren har märkt ett starkt behov av att skapa. Jag har samlat vänner för kreativa dagar, läst mycket om fotografering, design, bildbehandling men inte skapat något själv. Den senaste tiden har jag kommit igång och med fotograferingsprojekt. Min energi har ökar markant. Dels får jag mer energi under skapandeprocessen, dels är energin så stark att den sprider sig till andra områden.

En av mina värderingar är alltså skapande vilket är en viktig del i mitt liv för att må bra och känna livsglädje. Genom att bejaka skapandet och prioritera tid för det är mitt beteende värderingsdrivande.

 

Tänk om du kommer på något du har glömt att du älskar att göra. Du kommer få mer energi när du tar tillbaka det i ditt liv igen.

Hitta din energikälla – få mer energi

Hitta den energikälla som du hämtar din livsenergi ifrån.

För att gå djupare i livsfrågorna och få veta mer om sig själv är ett sätt att undersöka sina grundläggande värderingar. Är du värderingsdrivande och förstärker ditt beteende dina värderingar (värderingsadderande)? Det vill säga att du drivs av en inre övertygelse om hur du vill leva ditt liv. Att din motivation kommer inifrån dig själv i första hand. Vad du själv behöver för att känna mer energi.

Exempel på värderingar kan vara starkt frihetsbehov, hjälpa andra, leva sunt, värna om miljön ….

Ju mer du förstår dig själv och dina inre behov desto mer hänsyn kan du ta till dem. Ju mer hänsyn du tar desto mer adderar du det till ditt beteende (det andra ser och hör). Du blir mer autentisk – mer av dig själv.

När du bejakar dina inre behov i stor utsträckning blir också din energi starkare. Du kommer närmare och närmare det som är din energikälla. Som i exemplet med mitt behov av att skapa. Ett sätt att komma igång med att hitta din energikälla är att göra mer av det du tycker är roligt, vistas ofta i miljöer du trivs i, umgås mer med de människor som ger dig mer energi, sluta göra saker som tar din energi. Helt enkelt göra och uppleva mer av det du mår riktigt bra av.

Ju oftare du gör saker du mår bra av desto mer inre energi bygger du upp. Den energin kan sedan hjälpa dig att komma vidare och djupare på din väg. Vägen att utforska mer av din själ, dina värderingar och din livsenergi. Då finns det många vägar du kan gå genom att läsa, lyssna eller följa andra som har djup kunskap om själen.

 

Hitta en gemensam vision för att få mer energi

När du vet mer om vad du själv vill med ditt liv kan nästa steg vara att ta reda på vad de som står dig närmast vill. Vad de behöver i sina liv för att känna stark livsenergi. Att gemensamt prata ihop er om livsfrågor gör att ni lär känna varandra mer på djupet och vet vad var och en värdesätter mest. Dessutom kan ni diskutera om hur ni vill att er gemensamma framtid ska bli. Ni får en samsyn vilket blir er gemensamma vision.

Min man och jag skapade tillsammans en vision för många år sedan. Att leva enligt den gemensamma visionen har gjort oss båda lyckligare och gett oss större livskvalitet, härlig livsglädje och ökad livsenergi. Läs här hur vi gjorde för att uppnå vår gemensamma vision.

 

 

Sammanfattning – Mer energi genom att leva enligt dina värderingar

Du har fått en inblick i vad det fjärde basbehovet innebär för din energi – själen. När du ökar din kunskap om själens behov kan du bejaka det som berikar dig. Du kan också upptäcka vad som dränerar din energi och komma underfund med vad du behöver för att få mer energi.

 

Din själ kan ingen ta ifrån dig

Själen är grunden i vår existens. Det handlar om vem vi är och varför vi är här. Vad som ger vårt liv mening. Ju mer du lever i samklang med ett meningsfullt liv för dig desto mer energi får du. Du kan bli av med ditt arbete, ditt boende eller få sämre hälsa. Men! Ingen kan ta ifrån dig din själ, dina tankar eller dina känslor utan ditt tillstånd.

 

Vem är du egentligen?

Det är nog inte så enkelt att svara på den frågan som du tror. Spontana svaret blir ofta mest en massa fakta som ditt namn, familjesituation, yrke, boende…. osv. Men det säger ju egentligen inte så mycket om dig som människa och individ. Det blir mer en sammanfattning av hur ditt liv ser ut just nu.

Vem du är handlar mer om att komma fram till vad som är viktigast för dig för att känna livskvalitet, livsglädje och livsenergi. Samtidigt behöver du ta hänsyn till din nuvarande livsfas. Är det småbarnsliv singelliv, medelåldersliv eller något annat? Beroende på vilken fas du är kanske du ändå kan hitta något du har velat göra länge men prioriterat bort.

 

Själslig energi genom värderingar vs beteende

Människans energinivå för själen beror på om hennes värderingar utgör ett underskott eller överflöd. Enligt modellen som visas kan människan ha ett överflöd – värderingsdrivande, vilket förstärks genom hennes beteende (värderingsadderande). Finns det underskott – värderingsfritt, försvagas det genom beteendet (värderingsnedbrytande).

Om du känner att det är något i ditt liv som skaver, gnager eller saknas kanske det beror på att du inte riktigt lever efter dina värderingar. Det kan också vara så att du inte riktigt vet vilka dina värderingar är.

 

Hitta din energikälla – få mer energi

För att gå djupare i livsfrågorna och få veta mer om sig själv är ett sätt att undersöka sina grundläggande värderingar. Är du värderingsdrivande och förstärker ditt beteende dina värderingar (värderingsadderande)? Det vill säga att du drivs av en inre övertygelse om hur du vill leva ditt liv. Att din motivation kommer inifrån dig själv i första hand. Vad du själv behöver för att känna mer energi.

När du vet mer om vad du själv vill med ditt liv är nästa steg att ta reda på vad de som står dig närmast vill. Vad de behöver i sina liv för att känna stark livsenergi. Att gemensamt prata ihop er om livsfrågor gör att ni lär känna varandra mer på djupet och vet vad var och en värdesätter mest. Dessutom kan ni diskutera om hur ni vill att er gemensamma framtid ska bli. Ni får en samsyn som blir er vision.

 

 

Det skulle vara mycket givande om du vill dela med dig av dina erfarenheter. Skicka gärna ett mail till mig här!

Vill du veta mer om hur du kan utvecklas och få mer energi?

  • Vi hjälper dig analysera dina utvecklingsbehov. Det är helt kostnadsfritt och utan förpliktelser! Klicka här för mer information! 
  • Boka en personlig coach – Kom igång helt kostnadsfritt! Läs mer här
  • Vill du utvecklas som person genom att läsa en bok? “Få mer energi som ökar din livskvalitet” av Ulla Lilliehöök Klicka här!

 

Tyckte du artikeln var intressant? Då kanske du också vill läsa:

Öka din energi med en sund kropp

Positiva känslor ger dig mer ENERGI

 

 

 

 

 

 

Fartblindhet gör att vi inte ser hur fel vi arbetar

 

 

 

 

 

 

Fem tips för att öka din inre energi