”Är det redan dags, igen? De årliga medarbetarsamtalen ska hållas och det är redan stressigt. Först ska man läsa genom förra årets anteckningar och uppsatta mål (från förra året), sedan ska mallen för utvecklingssamtal gås igenom, alla samtal ska hinnas med och man vet heller inte hur lång tid varje samtal tar. Som tur är går vissa fort men en del brukar ta mer än två timmar. Hur ska jag hinna prata med 23 personer innan deadline om tre veckor, samtidigt som det är så mycket annat?”

 

Chef med medarbetare i kö - WEBKänner du igen dig?

Varför upplevs de årliga medarbetarsamtalen som så jobbiga?

Till stor del för att det är en arbetsuppgift som görs sällan, vanligtvis endast en gång per år, och ofta med en snäv tidsram. Det som känns jobbigt för de flesta är att det blir ännu en arbetsuppgift utöver alla andra. Något som endast görs en gång per år blir varken du eller medarbetarna bra på att göra.

 

Vad händer efter medarbetarsamtalen?

När den tuffa perioden av medarbetarsamtal är över blir det äntligen tid till allt som har lagts på hög. Du arbetar hårt och efter några veckor är du ikapp. Det börjar bli dags för semesterplaneringen och mycket ska vara klart innan både din och medarbetarnas semester kan börja. Tiden flyger iväg. Semestern närmar sig och alla kämpar för att bli klara med sina deadlines innan ni kan pusta ut och få energipåfyllning under de efterlängtade semesterveckorna.

Semesterperioden är nu över och alla är i full gång inför höstens utmaningar. Ni arbetar som vanligt i mycket högt tempo. Snart är det dags för budgetprocessen med allt vad det innebär i merarbete.

Chefen får frågan: Hur följer du upp medarbetarsamtalen?

Va? Följa upp? Varför frågar du det nu i oktober? Det gör jag i samband med att vi har nästa medarbetarsamtal i början av nästa år. Det är långt dit.

 

Vilken nytta gör medarbetarsamtalen?

Hur mycket händer med de utvecklingsidéer och mål med mera som sattes på medarbetarsamtalet om de inte är på någons agenda under de resterande elva månaderna? För att medarbetare ska ha en möjlighet att utvecklas och prestera ännu bättre behövs strukturerat stöd och uppföljning från chefen. Utan strukturerad uppföljning blir kanske medarbetarsamtalet bortkastad tid  – för er båda?

Förbättra medarbetarsamtalen och öka medarbetarnas prestationer

För att kunna integrera årliga medarbetarsamtal med medarbetarnas arbetsvardag och utvecklingsbe­hov behövs en struktur för regelbundna individuella möten. Det årliga medarbetarsamtalet är utgångsläget baserat på årsnivå.

De individuella mötena du har mellan de årliga medarbetarsamtalen är för att hjälpa medarbetarna att agera och utvecklas mot de mål ni satte på årsnivå. I dessa möten är du ett stöd för medarbetarna i deras process att utveckla det ni bestämde på medarbetarsamtalet. Ett individuellt möte per månad kan vara lämpligt. Vissa medarbetare behöver stöd mer sällan, vissa kanske oftare, det beror på medarbetarens egen förmåga att utvecklas.

Men det viktigaste av allt – dina medarbetare kommer att bli mer självständiga, utvecklas mer och därigenom öka sina prestationer. Det ger dig möjlighet att delegera mer vilket frigör tid för dina uppgifter och åtaganden. Ditt ansvarsområde får stora möjligheter att förbättra sitt resultat eftersom alla förbättrar sina prestationer!

Med regelbundna förbokade utvecklingssamtal i kombination med årliga medarbetarsamtal där medarbetarna tar ansvar för sin utveckling och du agerar stödjande processledare kommer era resultat att förbättras enormt.

Genom att följa upp det årliga medarbetarsamtalet med regelbundna och strukturerade individuella samtal under året får det flera positiva fördelar både för dig som chef, dina medarbetare och företaget. Läs mer om fördelarna nedan.

9 FÖRDELAR:

  1. Du lär känna dina medarbetares styrkor och svagheter.
  2. Dina medarbetare lär känna dig bättre, vilket främjar er relation.
  3. Du får ett strukturerat sätt att utveckla dina medarbetare till bättre prestationer.
  4. Dina medarbetare blir mer självständiga vilket frigör tid för ditt eget arbete.
  5. Dina medarbetare får stöd i att hitta sin väg till utveckling och kommer fortare att nå de mål som sattes vid det årliga medarbetarsamtalet.
  6. När du och dina medarbetare träffas mellan fyra ögon ökar både tillit och förtroende er emellan.
  7. Tiden mellan era möten blir effektivare för båda parter eftersom ni har skapat ett forum för att träffas regelbundet.
  8. Du får en bättre helhetsbild på hur dina medarbetare mår (påverkar prestationen), vilka problem de brottas med och hur de vill lösa problemen (utveckla och förbättra).
  9. Det årliga medarbetarsamtalet kommer att gå mycket smidigare, snabbare och enklare.

 

Tummen upp webFramöver kommer era årliga medarbetarsamtal att bli avsevärt mycket bättre och effektivare eftersom ni har ett års-perspektiv på samtalen. Du och dina medarbetare kommer att vara mycket mer samspelta, känna varandra bättre och tycka att medarbetarsamtalen är mycket mer givande!

 

Lycka till med din resa att få maximal nytta av era årliga medarbetarsamtal och att under året hjälpa medarbetarna att hitta sin väg till ökade prestationer. Hör gärna av dig om dina erfarenheter! Maila mig här!

 

Omslag_boktryck_125x125

Vill du lära dig mer om hur du kan gå tillväga med strukturerade samtal mellan det årliga medarbetarsamtalet?

I boken ”Skapa Toppresterare” får du ökad förståelse för vikten av att som närmaste chef hjälpa dina medarbetare att utvecklas. Du får också konkreta verktyg och metoder som hjälper dig att lyckas.

Klicka här eller på bilden bredvid för att få mer information om boken och hur du kan beställa den.

 

Vill du gå en utbildning i Coachande ledarstil och skapa medarbetare som toppresterar? Klicka här för mer information

 

Tyckte du artikeln var intressant? Då kanske du också vill läsa:

 

Blick mot framtiden - InternovaLedarskap – en avgörande faktor för succé!

Paradigmskifte – från vanlig chef till högpresterande ledare! När företag konstant vässar sin kompetens och ständigt letar nya sätt att nå framgång måste alla anställda topprestera för att företagen ska lyckas. Anställda behöver regelbunden kompetenshöjning genom att varje vecka, månad och kvartal få möjlighet att utvecklas för att förbättra sina prestationer. Inte genom att arbeta mer utan att istället arbeta effektivare, smartare och på nya bättre sätt.

 

Krokodiler har stor mun - InternovaMitt råd är att inte ge råd – använd coaching!

När någon, till exempel på jobbet, kommer med ett problem blir mitt råd att inte ge råd. Hos Till personen med problem svarar du förmodligen med att antingen ge en lösning eller ett råd på hur personen kan göra. Det är något du gör automatiskt. Ibland är det bättre att avvakta med dina idéer eller råd. Mitt råd är att inte ge råd – använd coaching!


Ledarskap - web4 tips på hur du kan bli bättre på ledarskap

Företags konstanta behov av förändring och utveckling gör att alla anställda ständigt måste arbeta smartare och öka sina prestationer. Att kontinuerligt och ansvarsfullt förbättra ledarskapet som leder till utveckling av medarbetare behöver bli en naturlig del i alla chefers vardag.

 

Chefer vill bli bättre på ledarskap men företagen misslyckas!Vill du som chef få mer tid och öka resultatet?

Dina medarbetare vet exakt vilka mål de ska nå, hur och vad de ska göra för att nå dem och de gör rätt saker till era uppföljningsmöten som ni har en gång i månaden. De presterar väldigt bra – inte för att de måste utan för att de tycker det är roligt och de älskar sitt arbete. Detta stämmer kanske inte med din verklighet idag men är absolut möjligt att uppnå.