Att tänka i nya banor och fundera på sitt liv i ett större perspektiv förknippas ofta med specifika datum eller större händelser. Antingen inför ett nytt år eller i samband med en stor förändring i livet. Till exempel att gifta sig, att bli förälder, ett nytt arbete eller byte av bostad.

Oavsett orsakerna till varför du funderar på livet i ett större perspektiv är det viktigt att ibland ta sig tid för att reflektera. Att ställa sig frågan: hur vill jag leva mitt liv? Vill jag ha någon förändring och i så fall vilken? Det är stora och ibland komplicerade frågor som inte kan besvaras så snabbt. Frågorna behöver få ta sin tid för att bearbetas men ju mer tid du ägnar åt frågorna desto större chans att du också hittar svaren.

En del personer verkar alltid veta vad de vill göra eller förändra och sedan gör de det ”bara”. Det kan både imponera men också orsaka en stress för alla som inte vet lika tydligt vad de vill.

Ett sätt att komma på vad du vill är att du tar reda på dina grundvärderingar. Vad som är viktigt för dig.

 

Ett sätt att komma till insikt med vad du vill är att komma fram till vilka som är dina grundvärderingar. Vad tycker du är viktigt och varför är just det viktigt för dig?

 

Känner du dig själv?

För många år sedan i samband med att jag utbildade mig till coach skulle jag lära känna mig själv bättre och fick då några frågor som har hjälpt mig. De handlade om vad som hade format mig. Vad som hade gjort mig till den jag är idag. Vad som hade påverkat mig och hur det hade förändrat mig. De frågorna hjälpte mig att rannsaka mig själv och samtidigt lära känna mig själv bättre och på ett djupare plan.

En del människor har ett större behov än andra av en äventyrlig livsstil. Om livet för de äventyrliga innehåller för lite äventyr kommer de att trivas sämre och sämre med sitt liv men de förstår kanske inte varför. De kan ha glömt bort sitt behov av äventyr. En del människor föredrar lugna och tysta miljöer. Vistas de ofta i till exempel bullriga och starkt färgsatta miljöer kan det dränera dem på energi men de förstår kanske inte varför. De kan ha glömt bort sitt behov av lugn och stillhet.

Ju mer man känner sig själv desto bättre förstår man sig själv. Man vet mer vad man behöver för att må bra och blir därmed bättre på att omge sig med det man behöver.

En människa, utan att ens kanske själv vara medveten om det, kan sakna för henne viktiga delar (ingredienser) i sitt liv. Då kan hon också få svårt att trivas och må bra med livet. Något saknas men hon förstår inte vad det är och så länge hon inte vet vad hon saknar är det också omöjligt att förändra.

Vem är du?

Vem är du – egentligen?

Jag menar inte vad du heter, vad du arbetar med, var du bor, din familjesituation eller hur du ser ut. Jag menar vem är du egentligen?

Människan sätter ofta likhetstecken med vem hon är enbart genom yttre attribut. Det som andra ser. Men vem är du egentligen?

 

Hur är du när du är ensam med dina tankar? Vad tänker du ofta på, hur tänker du, vad får dig att må dåligt, vad får dig att må bra, vad får dig att skratta och vad får du energi av?

Har du kommit fram till några svar? Vad bra! Om de flesta av dina svar utgick från och handlade om dig själv kan du hoppa kommande stycken. Hade de flesta av dina svar sitt utgångsläge hos personer i din närhet? Då kanske nästa stycke kan hjälpa dig få mer fokus på just dina önskningar och behov.

Försök att endast tänka på dig själv och blanda inte in andra personer när du tänker på vad du ska svara. Anledningen är att dina egna tankar och känslor kan du styra själv. Du kan själv påverka hur du tänker och känner. När du medvetet tänker på vad som får dig att må bra kommer du också på vad du kan göra som är bra för dig.  Ju mer du utövar det som är viktigt för dig desto bättre mår du och mer tillfredsställd blir du.

När du mår bättre kommer din energi att öka vilket i sin tur även gagnar din omgivning. De personer som står dig nära och som du tänker på i dina svar kommer att märka en ännu bättre version av dig nu när du lärt känna dig själv och tar hänsyn till dina behov. Så … nu kommer frågorna en gång till och försök enbart tänka på dig själv när du svarar – inte på någon annan.

Hur är du när du är själv med dina tankar? Vad tänker du ofta på? Hur tänker du? Vad får dig att må dåligt? Vad får dig att må bra? Vad får dig att skratta? Vad får du energi av?

 

Vilka är dina värderingar?

Värderingar är ett begrepp som vi ofta refererar till men som kan vara svårt att förklara. I Wikipedia står det så här: ”En värdering är en grundläggande uppfattning om önskvärdheten hos ett visst tillstånd, tillvägagångssätt eller resultat. Värderingen indikerar i vilken grad något är bra eller dåligt. Värderingar tenderar att vara generella snarare än specifika. De utgör grundläggande motivationer som går utöver enskilda situationer eller handlingar.”

Människan har grundläggande värderingar och de styr hennes handlingar i stort. Alla människor kan från och till frångå sina värderingar. Värderingar är ofta statiska och styr mer eller mindre människan i hennes val genom livet. Så ju mer en människa lever enligt sina värderingar desto bättre kommer hon också att trivas med livet. Av olika anledningar kan värderingar behöva förändras beroende på diverse omständigheter i livets olika skeden.

Genom att öka din medvetenhet om dig själv kan du också lättare förstå dina värderingar och vad som är viktigt för att du ska må bra

 

För att få en bättre uppfattning om just vilka dina värderingar är kan du ställa dig själv frågor om vad som har format dig i ditt liv (människor, arbete, utbildning, intressen …).

Fundera på följande:

  • Människorna – hur du interagerar med andra människor, vilka du gillar att arbeta med, vilka du vill umgås med, vilken är din personliga stil (attityd och beteende) och så vidare.
  • Miljön (på arbetsplatsen, hemma och i din närmiljö) – vilka huvudsakliga ingredienser har betydelse för hur du trivs på din arbetsplats, hur du bor och för ditt liv som helhet

När du tänker på dina önskningar inför framtiden är det viktigt att du fokuserar på vad som är möjligt att uppnå och inte på det som är helt utanför din kontroll. Vad tycker du fungerar bra nu, vad skulle du vilja förändra och slutligen är det något viktigt i ditt liv som du saknar?

Slutligen kan funderingar på vad du vill med ditt liv från nu och framåt hjälpa dig att lära känna dig själv och därigenom öka chansen att leva det liv du önskar dig.

 

Sammanfattning

Det är viktigt att ta sig tid för att reflektera över vem man är och vad man vill med sitt liv. Ett sätt att få insikt är att hitta sina grundvärderingar. Vad tycker du är viktigt och varför är det viktigt just för dig? Människan har grundläggande värderingar och de styr i stort hennes handlingar och val genom livet. Alla människor kan, av flera orsaker, komma för långt bort från sina värderingar. Ju mer en människa lever enligt sina värderingar desto bättre kommer hon också att trivas med livet.

För att få en bättre uppfattning om vilka dina värderingar är kan du ställa dig själv frågor om vad som har format dig i ditt liv. Till exempel: Hur du interagerar med andra människor. Vilka du gillar att arbeta med. Vilka du vill umgås med och vad som utmärker din personlighet (attityd och beteende). Din miljö (på arbetsplatsen, hemma och i din närmiljö). Vilka huvudsakliga ingredienser har betydelse för hur du trivs på din arbetsplats, hur du bor och för ditt liv som helhet

Ett sätt att lära känna dig själv är att ställa dig frågorna: Hur är du när du är själv med dina tankar? Vad tänker du ofta på? Hur tänker du? Vad får dig att må dåligt? Vad får dig att må bra? Vad får dig att skratta? Vad får du energi av?

När du mår bra kommer din energi att öka vilket också gagnar din omgivning. Personer som står dig nära kommer att märka en ännu bättre version av dig nu när du lärt känna dig själv och tar hänsyn till dina behov. Funderingar på vad du vill med ditt liv från nu och framåt kan hjälpa dig att öka chansen att leva det liv du önskar dig.

Det skulle vara väldigt roligt om du vill dela med dig av dina erfarenheter. Skicka gärna ett mail till mig här!

 

Vill du få hjälp med att hitta dina värderingar som ökar din energi och livskvalitet?

Anlita en personlig coach! Kom igång kostnadsfritt och helt förutsättningslöst Läs mer här!

 

Tyckte du artikeln var intressant? Då kanske du också vill läsa:

bloggbild-ar-du-chef-over-ditt-liv-och-dina-drommar-cbloggbild-alla-ar-olika-du-ocksa-c

 

 

 

 

 

 

bloggbild-tips-pa-bocker-for-ditt-valbefinnande-2-c

Varför känner så få engagemang i sitt arbete