Få mer energi genom att lära dig om hur dina sinnen påverkar ditt fokus och din koncentration. I fyra fristående artiklar kan du lära dig hur du skapar mer energi. Dels vad som påverkar din energi, dels vad du kan göra för att öka din energinivå på arbetet. Det är dags för artikel tre och du kommer läsa hur din energi ökar när du “minimerar” dina sinnen för att få bättre fokus och koncentration.

31 maj 2017 – Av Ulla Lilliehöök – Executive Coach, Internova & Co AB

 

 

Inledning

Människan har fyra basbehov som påverkar hennes energi. Kropp, Känslor, Sinne och Själ. Ju bättre dessa fyra basbehov tillgodoses, desto mer energi får vi. Det bästa med de fyra behoven är att du själv kan göra mycket för att påverka dem.

Du kommer här få en inblick i vad det tredje basbehovet innebär för din energi – Sinnena och hur de positivt och negativt påverkar ditt fokus. Ju sämre fokus desto lägre energinivå. Kunskapen hjälper dig att få en förståelse vad som är viktigt för att hålla hög energinivå. Dessutom kanske du kommer inse orsaken till varför du ibland känner energiläckage inom aktuellt område.

Ökar du din kunskap om hur dina sinnen negativt påverkar ditt fokus, desto kan du agera för att uppnå mer energi och få mer gjort.

 

Din energinivå

För att få en bra energinivå behöver du veta vad som påverkar människors energi samt veta mycket om dina behov. Vad det är som ger dig hög energinivå och vad som gör att din energinivå sjunker? Det kan dels vara brister i dina basbehov för energi, dels faktorer i din närhet (människor, miljöer, arbetet).

I den första artikeln om energi handlade om KROPPEN. Den tog upp vikten av avkoppling och att ta hänsyn till kroppens behov av återhämtning. Andra artikeln handlade om KÄNSLOR och Emotionell medvetenhet. För att inte störa ditt fokus just nu, hittar du länkarna till artiklarna längst ner.

 

Våra fem sinnen

Människan har fem sinnen (syn, hörsel, lukt, smak och känsel) men är mer eller mindre medvetna om dem. Eftersom det är viktigt att på jobbet arbeta med rätt saker, vara effektiv och produktiv kan våra sinnen både vara tillgångar. Tyvärr kan sinnena vara hinder för de arbetsuppgifter som kräver 100 % fokus. Då är risken stor att våra sinnen splittrar koncentrationen och därmed våra tankar.

En del har mycket ljud omkring sig, vilket kan ta energi. För andra kan ljud ge energi när de upplevs som positiva. Vi är olika känsliga för sinnesintryck. Det bra att reflektera på hur du påverkas negativt av dina sinnen i ditt arbete. Se mer i modellen nedan.

Vi är för upptagna för att märka, att vi inte har tid att fokusera på det faktum att sättet vi arbetar på inte fungerar. Schwartz/Gomes

 

Sinnets fyra grunder som påverkar fokus och därmed vår energi

Människor har fyra grunder avseende sinnet som kopplas till hur bra vi är på att fokusera. Fokus kan vara smalt eller brett och/eller ditt fokus kan vara distraherad eller absorberad.

 

Källa: “Be Excellent at Anything” av Schwartz/Gomes

När vi är stressade ökar risken för att bli distraherad. Då hamnar vi antingen i den Reaktivt/Smalt eller Splittrade/Brett i figuren ovan. Det gäller att vara medveten och uppmärksam när du blir distraherad och att ta dig till den absorberade sidan så fort det går.

Det är viktigt att hitta metoder som gör att du stannar på den absorberade sidan och växlar mellan Taktisk/Smalt och Strategisk/Brett. När du är på den absorberade sidan behöver du hitta en lämplig balans mellan taktisk och strategisk. Risken är väldigt stor att fastna i den taktiska eftersom arbetsuppgifterna i det fältet är konkreta och därmed enklare att utföra.

Ju mer absorberad du är när du arbetar, desto mer får du gjort. Ju mer distraherad du är desto sämre presterar du. Nedan kommer du få tips som kan hjälpa dig att bli mer absorberad.

 

 

Det är många som undrar vad de egentligen har åstadkommit när de slutar för dagen.

 

Öka ditt fokus för bättre koncentration och få mer energi

För att bli mer absorberad och pendla mellan taktiska och strategiska arbetsuppgifter finns det några saker du kan göra som hjälper dig på vägen. Här kommer fem tips:

  1. Gör en uppgift i taget
  2. Planera dagen i förväg
  3. ”Minimera” dina sinnen
  4. Gör det viktigaste först
  5. Boka e-postmöten med dig själv

 

1 GÖR EN UPPGIFT I TAGET

Genom att tro att vi är supereffektiva arbetar vi ibland med flera uppgifter samtidigt. Det resulterar i att vi dels splittrar oss själva och blir distraherade, dels tar varje uppgift längre tid. Vi blir inte klara med någonting. Det ger oss inte mer energi – vi dränerar energinivå i stället.

2 PLANERA DAGEN I FÖRVÄG

När det är stressigt är det risk att vi inte tar oss tid att planera vad vi ska göra och när vilket förvärrar stressen. Vi blir både splittrade och reaktiva (se figur ovan). Ofta tar det inte mer än några minuter att skriva ner det viktigaste du behöver göra samma dag. Om du vill hjälpa dig själv ännu mer till mindre stress så planera även in det viktigaste i kalendern så de blir synliga där. Ju synligare för dig desto lättare att komma ihåg. Ju mer du kommer ihåg något desto lättare får du det gjort.

När du är van vid att planera din dag öka då till att planera din vecka, månad osv. Varje gång du lyfter tidsaspekten kommer du få bättre kontroll över ditt arbete och det gör att din stressnivå sjunker samtidigt som du lättare hamnar i ditt fokus blir bättre och energinivån ökar.

 

3 ”MINIMERA” DINA SINNEN

För att bli riktigt absorberad när dina uppgifter som kräver stor koncentration hjälper du dig själv med att minska risken för störning. Det vill säga att du både själv kan störa din koncentration men också andra. De som brukar vara riskmomenten är syn och hörsel. Synen – att någon ser dig eller du ser någon du borde prata med. Gör dig oanträffbar på ditt rum med stängd dörr eller i ett konferensrum. Hörseln – om du hör någon eller något är risken stor att du vill agera direkt. Stäng av alla riskmoment (e-post program, koppla telefonen på möte och sätt den på ljudlös) för att eliminera alla ljud för ett tag.

Den ostörda tid du skapar kommer innebära att du blir väldigt effektiv tack vare att du maximerar din koncentration (absorberad enligt modellen ovan). Skulle du göra samma krävande uppgift utan dessa åtgärder, är risken stor att störningar inträffar. Samma uppgift skulle ta tre till fyra gånger längre tid att slutföra.

 

Planera dina möten i kalendern
För att komma igång med planerad ostördhet är ett första steg att boka tider i din kalender för de uppgifter som kräver stor koncentration samt en lämplig plats att vara på. Du kanske till och med behöver planera ostördhet flera gånger i veckan. Är din kalender fullbokad de närmaste två-tre veckorna? Boka tider längre fram och gör dem återkommande. Din kalender får balans mellan enklare uppgifter och de som behöver mer koncentration.

 

4 GÖR DET VIKTIGASTE FÖRST

Eftersom e-post tenderar att ta hur mycket tid som helst är det viktigt att vara restriktiv med hur mycket tid du lägger på e-post. Därför rekommenderar jag att du avvaktar med att kolla dina e-post det första du gör på morgnarna och i stället gör de uppgifter som är allra viktigast först.

Annars är risken stor att du fastnar i “e-posthögen” och det tar alldeles för lång tid att komma ur den. Dagen fylls med annat och när du slutar för dagen inser du att du fortfarande inte har gjort det som egentligen var allra viktigast. Det kanske inte skulle ta så lång tid men det ”blev” aldrig tillfälle.

5 BOKA “E-POSTMÖTEN” MED DIG SJÄLV

För att få struktur på din e-post och hur mycket tid du ska tillåta dig själv att ägna dig åt dem hjälper det att du begränsar din tid för dem. Om du inte begränsar din e-post tid utan bara håller på och fixar med dem konstant kommer de också ta alldeles för mycket tid i anspråk till vad som är dina viktigaste arbetsuppgifter. Ju mer du begränsar din e-post tid desto mer effektiv kommer du bli med hur du hanterar din e-post. E-post är heller ingen arbetsuppgift – det är ett kommunikationssätt.

Testa en vecka och bestäm dig för hur många e-postmöten du måste ha med dig varje dag. I början kanske du väljer tre gånger per dag (t ex kl 9.00-09.15, kl 11.30-12.00 och kl 16.00-16.30). På sikt kan det räcka med två gånger per dag. Sätt både start och sluttid. Tack vare din tydliga tidsbegränsning kommer du bli mycket mer effektiv. Du kommer prioritera mycket striktare, du kommer slänga snabbare och du kommer FÅ MER TID TILL DINA ARBETSUPPGIFTER.

För att komma igång med planerad ostördhet är ett första steg att boka tider i din kalender för de uppgifter som kräver stor koncentration samt en lämplig plats att vara på. Du kanske till och med behöver planera ostördhet flera gånger i veckan. Är din kalender fullbokad de närmaste två-tre veckorna? Boka tider längre fram och gör dem återkommande. Din kalender får balans mellan enklare uppgifter och de som behöver mer koncentration.

 

Du kommer få en härlig känsla när du slutar för dagen. Du har prioriterat, planerat och fått gjort det viktigaste.

 

Sammanfattning

Människan har fyra basbehov som påverkar hennes energi. Kropp, Känslor, Sinne och Själ. Du kommer här få en inblick i vad det tredje basbehovet innebär för din energi – Sinne och hur det positivt och negativt påverkar ditt fokus. Ju sämre fokus desto lägre energinivå.

 

Våra fem sinnen

Människan har fem sinnen (syn, hörsel, lukt, smak och känsel) men är mer eller mindre medvetna om dem. Eftersom det är viktigt att på jobbet arbeta med rätt saker, vara effektiv och produktiv kan våra sinnen både vara en tillgång men även hindra oss i arbetet. Vi är olika känsliga för sinnesintryck. Dels är det viktigt att du funderar på hur du påverkas, dels att du hittar sätt att minska det som påverkar ditt arbete negativt.

 

Sinnets fyra grunder som påverkar vårt fokus och energi

Människor har fyra grunder avseende sinnet som kopplas till hur bra vi är på att fokusera. Fokus kan vara smalt eller brett och/eller ditt fokus kan vara distraherad eller absorberad. Det gäller att vara medveten och uppmärksam när du blir distraherad. Tack vare din ökade medvetenhet har du möjlighet att ta dig till den absorberade sidan så fort det går.

Det är viktigt att hitta metoder som gör att du stannar på den absorberade sidan och växlar mellan Taktisk/Smalt och Strategisk/Brett. Risken är väldigt stor att fastna i den taktiska. Arbetsuppgifterna i det fältet är konkreta och därmed enklare att utföra. Ju mer absorberad du är när du arbetar, desto mer får du gjort. Ju mer distraherad du är desto sämre presterar du.

 

Öka din koncentration och få mer gjort

För att bli mer absorberad och pendla mellan taktiska och strategiska arbetsuppgifter, finns det några saker du kan göra som hjälper dig på vägen.

Fem tips: 1) Gör en uppgift i taget, 2) Planera dagen i förväg, 3) ”Minimera” dina sinnen, 4) Gör det viktigaste först, 5) Boka mailmöten med dig själv

 

Det skulle vara väldigt roligt om du vill dela med dig av dina erfarenheter. Skicka gärna ett mail till mig här!

 

Vill du veta mer om hur du kan utvecklas och få mer energi?

  • Vi hjälper dig analysera dina utvecklingsbehov. Det är helt kostnadsfritt och utan förpliktelser! Klicka här för mer information! 

  • Boka en personlig coach – Kom igång helt kostnadsfritt! Läs mer här

  • Vill du utvecklas som person genom att läsa en bok? “Få mer energi som ökar din livskvalitet” av Ulla Lilliehöök Klicka här!

 

 

Tyckte du artikeln var intressant? Då kanske du också vill läsa:

 

Öka din energi med en sund kropp

Positiva känslor ger dig mer ENERGI

 

 

 

 

 

 

Lev enligt dina värderingar och får mer energi

Tre tips på hur du kan öka ditt fokus

 

 

 

 

 

 

Fem tips för att öka din inre energi