Positiva känslor är något som påverkar din energinivå. Hur är din energinivå när det gäller dina känslor? Du kommer här i andra artikeln läsa om vikten av positiva känslor för din energi. I fyra fristående artiklar får du veta som påverkar din energi och vad du kan göra för att få mer energi i livet och på arbetet.

12 maj 2017 – Av Ulla Lilliehöök – Executive Coach, Internova & Co AB

 

Inledning

Människan har fyra basbehov som påverkar hennes energi. Kropp, Känslor, Sinne och Själ. Ju bättre dessa fyra basbehov tillgodoses, desto större energinivå. Det bästa med de fyra behoven är att du själv kan göra mycket för att påverka dem.

Du kommer här få en inblick i vad det andra basbehovet innebär för din energi – Känslorna. Kunskapen hjälper dig att få en ökad förståelse vad som är viktigt för att hålla hög energinivå. Dessutom kanske du kommer inse orsaken till varför du ibland känner skiftande energinivåer och negativa respektive positiva känslor inom aktuellt område.

Ju mer medvetna vi är vad vi känner, desto mer kan vi påverka våra känslor.

 

Positiva känslor påverkar din energinivå

För att få en bra energinivå behöver du veta vad som påverkar människors energi samt veta vad som påverkar dig och dina behov. Vad ger dig hög energinivå och vad är det som gör att din energinivå sjunker. Det kan dels vara brister i dina basbehov för energi, dels faktorer i din närhet (människor, miljöer, arbetet). För att få den energinivå som du vill ha är ett första steg att lära sig mer om människans fyra basbehov för energi. Andra basbehovet av fyra i denna artikelserie är Känslor.

 

Vad känner du när du presterar som bäst?

Skriv gärna ner dina känslor (adjektiv) för att lära dig förstå med om dig själv och vilka känslor du känner när du presterar på topp.

 

Vad känner du när du presterar som sämst?

Skriv ner dina känslor i ord för att tydligt se skillnaderna i svaret på dessa två frågor.

Beroende på hur du känner i olika situationer behöver du först själv blir medveten om dina olika känslor. Steg ett är att reflektera över vad du känner, när du känner och vad du kan göra för att påverka dem i den riktning du själv vill. Som det står i citatet ovan ”ju mer medvetna vi är om vad vi känner desto mer kan vi påverka våra känslor”. Det du är omedveten om kan du inte påverka. Därför är det viktigt att sätta ord på dina känslor och hjälpa dig själv att bättre förstå hur du känner i olika situationer.

Våra känslor har ett brett register och de uppträder ibland förväntat och ibland oväntat. Därför begränsas känslorna här till situationer i ditt arbete. Men de insikter du får om dina känslor i arbetet får du också nytta av i ditt övriga liv.

 

Känslornas fyra grunder avseende energi

Människor har fyra grunder avseende känslor kopplat till energi. Energinivån kan vara hög eller låg samt positiva känslor eller negativa känslor.

Källa: Be Excellent at Anything” Schwartz/Gomes

De känslor du upplever beror på var du befinner dig i dagsläget. Känner du att du har låg energinivå till exempel 1 av 10 möjliga är det viktigt att du är realistisk. Är du på 1 kan du förmodligen öka till nivå 3, är du på nivå 5 idag kan du öka till nivå 7.

Du behöver därför ta hänsyn till var på skalan du befinner dig just nu. Annars är risken stor att det blir övermäktigt och att din energinivå blir lägre än vad den var innan du läste denna artikel. Det är absolut inte meningen. Min förhoppning är att denna artikel bidrar till ökad förståelse för vad som ökar respektive minskar energinivåerna. Förutom energinivå är känslor positiva eller negativa.

 

Hitta en balans mellan prestation och återhämtning

Tanken är att det bästa för människan är att hitta en balans och pendla mellan prestation (lugn, optimistisk, engagerad) och återhämtning (bekymmerslös, lättad, receptiv). När den pendlingen kommer i otakt är risken stor att vi först kommer till överlevnad (otålig, irriterad, frustrerad, orolig, bekymrad) och om vi fortfarande inte får möjlighet till återhämtning är risken stor för utbrändhet (tom, deprimerad, ledsen och kanske sjukskrivning).

Den första artikeln om energi handlade om kroppen. Där tog jag upp vikten av avkoppling och att ta hänsyn till kroppens behov av återhämtning. Klicka här för att komma till artikeln.

 

Emotionell medvetenhet

Människan har många känslor parallellt men vi är mer eller mindre medvetna om dem. Däremot visar vårt kroppsspråk mer än vad vi tror. Oavsett om vi är medvetna eller inte om vad vi visar andra blir andra påverkade. Så länge vi visar positiva känslor är det bra. När vi känner att vi har övervägande negativa känslor är risken stor att det syns i vårt beteende (vad andra ser och hör). Det som är allvarligt med ett negativt beteende är att det smittar. Ju större ansvarsområde du själv har i ett företag desto fler kommer du att “smitta” eller åtminstone påverka negativt.

Det är lätt att hamna i en negativ spiral. Det är stressigt och många hinder på vägen kan göra att vi blir irriterade, frustrerade eller till och med riktigt arga. Vi kan också bli ledsna, uppgivna och sårade. När vi drabbas av negativa känslor sjunker ofta energinivån.

Våra känslor påverkar vårt beteende vilket berör de vi kommunicerar och arbetar med. Därför är det viktigt att vi lär oss att bättre förstå vilka känslor som uppstår för att bli mer medvetna och kunna styra vårt beteende för bästa möjliga resultat.

 

Du kan påverka dina känslor

En del personer visar oftast stor positivitet och har hög energinivå, andra är oftast arga och vissa ger intryck av att vara ledsna. Oavsett vad du själv känner oftast kan du själv gör en hel del för att påverka dem. När du känner att det blir för stressigt kanske du kan hitta sätt som gör att du får möjlighet till återhämtning. Om det inte går på arbetet så kanske när du är ledig.

När du har fått tillräcklig återhämtning har du samtidigt ökad energinivå. Då kan det vara ett lämpligt tillfälle att medvetet fokusera mer på de känslor som ger dig energi. Ju mer du tränar på att fokusera på dem, desto mer kommer din energinivå öka. Därför behöver du också lära dig mer om varför din energinivå ibland sjunker och varför negativa känslor uppstår.

 

Emotionell medvetenhet innebär att du känner igen dina egna känslor och vilka effekter de kan ha på andra människor.

 

Daniel Goleman (Ted Talks)Daniel Goleman - Positiva känslor är känd för sina böcker om emotionell intelligens bl a i boken ”Känslans intelligens och arbetet”. Enligt Goleman innebär emotionell medvetenhet att känna igen sina egna känslor och deras effekter. Emotionell medvetenhet har du när du:

  • vet vilka känslor du har och varför
  • förstår sambanden mellan dina känslor och vad du tänker, gör och säger
  • förstår hur dina känslor påverkar dina prestationer
  • har en vägledande medvetenhet om dina värderingar och mål

 

Negativa känslor kan ge bränsle till agerande, men de inspirerar inte människor.

 

Emotionellt Medvetna Chefer Sökes

Eftersom chefer har personalansvar är det ännu viktigare att de är emotionellt medvetna. Därför är det så viktigt att chefer har hög kunskap om sambandet mellan allas känslor, energinivå och prestationer. Dels behöver många chefer inse hur deras känslotillstånd påverkar medarbetarna, dels känslotillståndet mellan medarbetarna. En chef som visar positiva känslor och hög energinivå ger utrymme för medarbetare som presterar stordåd. Ännu viktigare att chefer också inser hur fel det kan gå om de själva har låg energinivå och visar negativa känslor.

Exempel – Chefen med Emotionell Omedvetenhet

Mattias har arbetat sent på natten för att bli klar med en rapport som medarbetaren Sven lämnat in för sent. Mattias fick rapporten i går eftermiddag och upptäckte inte förrän sent på kvällen att där fanns många fel. När klockan ringer är Mattias helt slut. Han masar sig upp lite för sent, tar en kopp kaffe samtidigt som han klär på sig.

Han är irriterad på Svens felaktiga rapport som Mattias har tagit tre timmar att rätta. Han är också irriterad på att Sven aldrig blir klar i tid. På vägen till jobbet är det lång kö p g a av ett vägarbete. Det visste egentligen Mattias men han hade glömt det eftersom han var koncentrerad på att fundera på ett viktigt möte han ska ha samma dag. När han kommer till arbetet och är på väg sitt rum ska han ringa ett samtal. Jäklar! Han har glömt telefonen hemma!!! Hur kunde det gå till? Irritationen stegras! Medarbetaren Anna sticker in huvudet och frågar en sak. Mattias fräser ett svar och Anna undrar vad hon gjorde för att göra Mattias så arg.

Om en halvtimme ska Mattias ha månadsmöte med sin avdelning som består av 8 medarbetare. De är chefer och har själva personalansvar. Mattias är fortfarande på dåligt humör vilket han fortsätter sprida och mötet är väldigt negativt och allas energi sjunker. Vad händer om Mattias medarbetare själva ska hålla i sina avdelningsmöten samma dag. Risken är att de påverkas av Mattias negativa energi så att de också påverkar sina medarbetare. Den dagen är risken stor att 50 medarbetare presterar 80 % av sin kapacitet.

 

 Exempel – Chefen med Emotionell Medvetenhet

Ove har arbetat sent på natten för att bli klar med en rapport som medarbetaren Sven lämnat in för sent. Ove fick rapporten i går eftermiddag och upptäckte inte förrän sent på kvällen att där fanns många fel. När klockan ringer är Ove helt slut och kommer upp lite för sent ur sängen, tar en kopp kaffe samtidigt som han klär på sig.

Ove är irriterad på Svens felaktiga rapport som har tagit tre timmar att rätta. Han är också irriterad på att Sven aldrig blir klar i tid och bestämmer sig för att boka möte med Sven. Dels ta reda på om och i få fall hur han kan hjälpa Sven få rätsida på sin planeringsförmåga, dels undersöka orsaken till att det blir fel siffror.

När han startar bilen känner han att han behöver positiv energi så han sätter på sin favoritlåt för tillfället ”Human” av Rag’n Bone Man. Den handlar om att vi endast är mänskliga och Ove sjunger med.

But I’m only human after all, I’m only human after all, Don’t put your blame on me…

Han kommer plötsligt ihåg vägarbetet så han väljer en annan väg till arbetet. När han kommer till arbetet och är på väg sitt rum ska han ringa ett samtal. Jäklar! Han har glömt telefonen hemma!!! Hur kunde det gå till? Han har fortfarande låten i huvudet och tänker: I ’m only human…. Inget att göra åt det nu! Medarbetaren Anna sticker in huvudet och frågar en sak. Ove svarar glatt och Anna ler tillbaka. Hon fick svar på sin fråga och Oves energi smittade av sig. Annas energinivå ökade ett snäpp.

 

Konklusion – Vikten av emotionell medvetenhet

Du kan säkert se Oves månadsmöte framför dig. Han har skakat av sig problemen med Sven eftersom han har en strategi för hur han ska tackla problemet. Dessutom är han medveten om sina negativa känslor och vet vad han kan göra för att skaka av sig dem för att bli på gott humör. Ett av hans sätt är musik. Vilka sätt hjälper dig?

Det viktigaste är att ha fungerande metoder för att snabbt ställa om negativa känslor och inte låter dem påverka andra saker eller andra människor. Alternativt att du träffar personen ifråga men det inte är lämpligt tillfälle. Boka då ett tillfälle som passar båda – mötet hålls enskilt mellan fyra ögon.

Vill du lära dig mer om emotionell medvetenhet och få hjälp med att öka din energi?

 

Tyckte du artikeln var intressant? Då kanske du också vill läsa:

Öka din energi med en sund kropp

Ullas Blogg - 5 tips på hur du ökar din motivation

 

 

 

 

 

 

Lev enligt dina värderingar och får mer energi

Öka din inre energi med mer fokus

 

 

 

 

 

 

Fem tips för att öka din inre energi