Genom att reflektera regelbundet och systematiskt kommer du göra bättre val i framtiden. Dina beslut kommer hålla högre kvalitet om du ständigt lär dig vad som är bra, samt drar viktiga lärdomar om det som har gått mindre bra. Läs här om vad reflektion innebär och tips på hur du kan reflektera regelbundet och systematiskt som leder till bättre beslut och ännu större framgång.

Av Ulla Lilliehöök Executive Coach, Internova & Co AB  NOVEMBER 2018

 

Inledning

Att reflektera innebär att välja en specifik tidsperiod eller specifik händelse/situation och fundera på hur det gick. Reflektion innebär att tänka tillbaka på vad om gick bra/dåligt och varför. Då blir det lättare att lära sig av de erfarenheter du har skaffat dig. Oberoende på om du är nöjd eller inte analyserar du varför. Därefter fundera på hur du ska tänka i framtiden när en liknande situation uppstår. Dina reflektioner får dig att dra nytta av dina nya erfarenheter på ett konstruktivt sätt. Dina lärdomar kommer göra att du tar bättre beslut i framtiden och agerar smartare.

 

 

Reflektion får dig att utvecklas


Du eller företaget har kanske redan ett system för reflektion, eller så kanske du behöver något. Ett sätt är att sätta olika färger på de situationer du vill reflektera över. Grönt innebär riktigt bra, orange för sådär och rött för det som har gått sämre. När det finns ett färgsystem använder du det i direkt anslutning till att något viktigt har inträffat och markerar lämplig färg. Då blir analysen av händelsen enklare nästa reflektionsgenomgång.

När du reflekterar hanteras det negativa som har inträffat på ett konstruktivt sätt. Det handlar absolut inte om att leta fel för att hitta syndabockar. Reflektion hjälper oss att lära av misstagen vi gör. Det är väldigt lätt att i efterhand undra hur något kunde bli så tokigt. Reflektion innebär att analysera situationer på ett djupare plan. Antingen vet du vad du skulle ha gjort, eller så behöver du komma på vad du kunde gjort annorlunda och bättre.

Du konstaterar att något negativt inträffat, därefter analyserar du genom att komma på åtgärder som gör att problemet inte inträffar igen. Om problemet är olösbart kan du kanske göra något för att minska risken med att det inträffar. Du lär dig av dina misstag och det gör att du utvecklas. Misstag gör alla men de flesta pratar inte om dem. Att reflektera är en positiv aktiv analys av det förflutna, eftersom du tänker ut åtgärder för att utveckla dig själv och minimera samma misstag i framtiden.

 

Att reflektera regelbundet gör att du lär dig av dina misstag. Kvaliteten på framtida beslut ökar markant.

 

 

Öppna frågor, rutiner och en bättre framtid

Ställ frågor till dig själv

Det är viktigt att både reflektera över det som blev väldigt bra (grönt), varför det bara blev sådär (orange) eller varför något inte gick bra (rött). Att ställa öppna frågor hjälper dig att gå djupare för att få fram de verkliga orsakerna, oavsett färg.

Öppna frågor är de som kräver uttömmande svar. De frågor som inte går att svara ja eller nej på. Vad har hänt den senaste tiden som har varit väldigt bra? Vad var det som gjorde att det blev så bra? Hur kan jag göra för att fortsätta påverka det i positiv riktning? Reflektera också över det som inte blev så bra och ställ även frågan varför blev det inte så bra. Var är orsaken?

När du vet vad som hände och varför det inte blev så bra är nästa steg att fundera hur det skulle kunna bli bättre nästa gång det inträffar. Vad kan du förändra/påverka för att undvika att samma problem i träffar? Om du inte kan undvika det, hur kan du göra för att lösa situationen på ett bättre sätt? Det kan också ha varit omständigheter utanför din kontroll. Fundera på om det är möjligt eller omöjligt att göra något åt problemet. Är det möjligt, vad kan du i så fall göra? Genom att skriva upp dina frågor och svar skapas en tydlighet på vad som är bra/mindre bra i ditt liv/ditt arbete beroende på vilket perspektiv du utgår ifrån. Läs mer om reflektion här.

 

Hitta rutiner för reflektion

Försök att hitta rutiner för att reflektera regelbundet. Om du är ovan blir det lättare med kortare tidsperioder. När du blivit van vid att reflektera regelbundet t ex varje månad kanske du vill öka tidsperioden till varannan månad. Det är också viktigt att skriva ner reflektionerna eftersom de annars glöms bort. Resultatet av dina reflektioner blir en grund för vad du ska bestämma att du vill förändra för att forma en bättre framtid.

 

Planera för en bättre framtid

När du är klar med dina reflektioner av en viss tidsperiod eller viss händelse är nästa steg att fundera på framtiden. Med dina reflektioner som underlag ställer du frågor som hur du vill att nästa år, halvår, kvartal eller månad ska bli? Vad behöver du vara uppmärksam på för att lösa tidigare problem på ett bättre sätt än senast? Vilka beslut behöver tas för att resultatet ska bli bättre för att inte upprepa tidigare misstag?

Många frågeställningar som är viktiga men också både kan vara lite jobbiga. Fördelarna blir att du kommer ta bättre och bättre beslut. Det leder till högre kvalitet på dina beslut eftersom du ständigt lär och utvecklas av dina erfarenheter.

 

Reflektera är en aktiv handling. Du lär av positiva och negativa erfarenheter tack vare nya bättre lösningar. Det utvecklar dig och kvaliteten på dina beslut bli bättre – du agerar ännu smartare.

 

 

Gråt inte över spilld mjölk

Att reflektera är en aktiv handling som ökar din energi. Älta är ett annat sätt att tänka på tidigare händelser, men som är passivt och energidränerande. Att älta innebär att fastna i sina problem/misstag och tillkortakommanden. Inga insatser görs för att hitta lösningar och sedan åtgärda dem.

Jag menar inte att man inte ska prata om problem. Men i stället för att reflektera och därefter agera för att lösa problem gör en som ältar ingenting åt problemen. Alla problem är ständigt i fokus vilket resulterar i att samtalsämnen handlar mest om att prata om sina problem. Då ältar man.

 

Allvarliga problem behöver professionella insatser
Väldigt negativa händelser som hänt i våra liv kan påverka oss starkt och prägla oss. Om det är något du har varit med om, som fortfarande påverkar dig och ditt liv negativt, kanske du behöver professionell hjälp, t ex en psykolog. Vad jag i detta sammanhang menar med att älta är saker är problem av mindre allvarlig karaktär.

 

Det var bilens fel…Reflektera regelbundet

Det finns också en risk för de som ältar att vara reaktiva. Det innebär att de ser sig själva som offer genom att skylla sina problem på annat eller andra. Till exempel: När jag var 10 år hände det och det vilket har fördärvat mitt liv, det var mammas fel att jag inte blev det jag egentligen ville bli, det var bilens fel att bensinslangen liksom följde med…

Vi ser oss själva som offer utan eget ansvar eller valmöjligheter. När vi ältar tycker vi ofta synd om oss själva. Ältandet gör att bergochdalbanan fortsätter nedåt och vi laddar ständigt ur vårt eget energibatteri.

 

Försök torka upp mjölken och kom vidare för att kunna njuta mer av livets alla möjligheter.

 

Du är chefen i ditt liv
Du som känner att du har en benägenhet att älta kanske kan reflektera mer. Försök att se dig som chef över ditt liv. Du har ansvaret för att se till att ditt liv blir så bra som möjligt. Alla har problem, vissa går att lösa och vissa måste accepteras eftersom de inte går att lösa. Kom ihåg! Ingen är perfekt!

 

Att reflektera är aktivt eftersom problem hanteras via lärdomar, lösningar och åtgärder. Att älta är passivt eftersom man fastnar i problem och gör inga försök att ta sig därifrån.

 

Det skulle vara väldigt roligt om du vill dela med dig av dina erfarenheter. Skicka gärna ett mail till mig här!

 

Vill du lära dig mer om att reflektera som gör nytta?

Ta hjälp av en personlig ledarskapscoach Läs mer här

 

 

Tyckte du artikeln var intressant? Då kanske du också vill läsa:

 

Fartblindhet gör att vi inte ser hur fel vi arbetar

 

 

 

 

 

 

Använda hjärnan bättre i arbetetMotivation som gäller för dagens arbeten