Utbildning i Time Management

Öka din effektivitet i arbetet med minst 20 %!

På bara fyra veckor kan du komma ur din operativa fälla

Ofta är arbetstempot högt med många deadlines. Men! Du kan göra en hel del själv för att arbeta effektivare. Genom utbildning i Time Management kommer du att öka din effektivitet. Du kommer planera bättre, vilket gör dig både lugnare och mindre stressad.

Två möjligheter att bli effektivare och minska övertiden!

 • Individuell utveckling med en coach på distans (telefon/webmöte
 • Utveckling i grupp på distans (webinars)

Ladda ner informationsblad här!

Datum & anmälan till distansutbildning och individuell utveckling

Mer info & anmälan

Var och När?

Omfattning: Individuellt eller i grupp på distans
Utveckling i grupp: Regelbunden mailuppföljning och support.
Plats utveckling distans: Webinars via din dator
Pris: Från 1 200 kr plus moms

Mer info & anmälan

Vad blir nyttan för mig?

 • Planering som fungerar
 • Konsten att göra rätt saker
 • Effektivisering av kalendern
 • Förbättrad hantering av mail
 • Minskad arbetstid på kvällar och helger
 • Tips på effektivitet som ger resultat
 • [/li_item] [/li_item]

Vad säger tidigare deltagare?

”En stor förändring har varit att visuellt planera arbetsdagar och i den processen reservera tid för de tidstjuvar som annars fyller hela dagen. Jag är tidsoptimist, men genom att visualisera planeringen har jag blivit mer beslutsam att utföra uppgifterna i rätt prioriteringsordning – och inte göra 117 andra saker på vägen mot målet. Med nuvarande underbemanning kunde jag arbeta dygnet runt. Men tack vare bättre planering är jag nu hemma före kl 18. Med mina nya kunskaper och erfarenheter kan jag också utveckla mina medarbetare, så de får nytta av verktygen och själva bli effektivare.”

Mikael Dittmann, CFO, Rosti Group
”Jag är supernöjd med den individuella distansutbildningen. Coachen Ulla Lilliehöök var ”spot on” i sin träffsäkerhet gällande problematiken. Man känner igen sig direkt i sina fel, misstag och tidsfällor. Tyder på mycket egen erfarenhet i ämnet enligt mig. Flexibel att boka om när man inte hunnit med sin läxa. Telefonmöte fungerade över förväntan då Ulla är bra på att leda ett samtal och hålla linjen. Fungerade bra med det underlag som användes (kursmaterial). Utbildningsmaterialet var mycket bra. Lätt att följa och tydliga texter.”

En utbildning för dig som

För dig som vill arbeta effektivare och få mera tid över.

Du som:

 • Ofta arbetar över
 • Undrar vad du har gjort under arbetsdagen när du går hem.
 • Har svårt att säga nej
 • Är tidsoptimist och lovar för mycket
 • Jobbar kvällar och helger för att hinna allt
 • [/li_item] [/li_item]
 • Aldrig får tid att planera
 • Som ständigt ligger efter med dina åtaganden
 • Har för många möten och inte får tid för eget arbetet
 • Känner att mail är en ständig källa till stress
 • [/li_item] [/li_item]

Utbildningen ger mätbara resultat!

0
Minskad övertid
0
Effektivare

Allt detta ingår:

Support
Under utbildningstiden kan du behöva fråga eller diskutera om det vi behandlat under träffarna. Under de fyra veckornas genomförande ingår 0,5 h per deltagare via telefon eller mail. [/toggle]

Vi blandar teorier om personlig effektivitet med exempel från vardagen. Till varje utbildningstillfälle sätts tydliga utvecklingsmål för bästa resultat. Mellan sammankomsterna är det viktigt att du prioriterar att testa de tips, metoder och verktyg du får under utbildningen. Ju mer du testar och hittar egna metoder, desto effektivare kommer du bli. Din träning i vardagen är viktigaste vägen till förändring.
Regelbundna veckomail skickas till dig under utbildningstiden. Syftet är att hjälpa dig prioritera att testa dina nya kunskaper i arbetet. Att lära är både ”färskvara” och en process som tar tid. Används inte det nya kommer det försvinna efter hand. Ju mer du praktiserar ditt lärande i vardagen, desto mer nytta gör den i ditt arbete.
   • Utbildningsmaterial ”Utbildning i Time Managment”
   • Kursintyg skickas till deltagarna senast två veckor efter sista mötet. Minst 75% närvaro krävs.
[/accordian]
Anmäl dig nu

Vill du arbeta smartare och minska din stress och övertid?

Anmäl dig nu

Våra kunder