För att förverkliga våra drömmar och skapa oss det liv vi vill leva ser vi ofta hinder som vi behöver ta oss förbi för att fortsätta. Vi har kanske glömt det vi tidigare tyckte var det roligaste vi visste, eller så tänker vi att någon gång vill jag göra den stora resan till landet långt borta.

Det behöver inte vara så stora tankar eller drömmar. Det kan också vara något du vill förändra och förbättra här och nu. Till exempel att få vardagen att fungera smidigare, utvecklas i arbetet, träna mer eller vad som nu finns på din önskelista.

En coach hjälper dig att själv komma på vad du vill förändra och hur du vill gå tillväga för att lyckas. Coachen är ett stöd i din förändringsprocess för att du både enklare och snabbare ska uppnå de mål du bestämt.

 

Våra vanor är som gjutna i betong

Något vi människor ofta brottas med är vår inställning till förändringar. Tyvärr ser vi ofta en förändring som ett problem istället för en möjlighet till utveckling.

Våra vanor är som gjutna i betong och de känns nästan orubbliga. Många av våra vanor är bra och de vill ha kvar men det är vanorna vi inte gillar som är den stora utmaningen. Emellanåt försöker vi förändra men orkar inte ända fram, är inte tillräckligt envisa eller har inte tålamod nog för att få till den nya önskade vanan.

Skillnaden på familj, kompisar och coach är att den senare är expert på förändringsprocesser och hur människor kan utvecklas.

 

Eftersom det är svårt att skapa nya önskade vanor, kan det bli betydligt lättare om man tar hjälp. Hjälpen kan bestå i allt från familjen, kompisarna, kollegerna eller chefen men också hjälp genom expertis. Beroende på vilka dina behov är kan din experthjälp till exempel vara personlig tränare (PT), terapeut, psykolog, dietist eller coach.

Ofta när vi vill förändra något, oavsett om det är stort eller smått, är vi överlag dåliga på att konkretisera vad vi vill uppnå. Så länge vi tänker på det vi vill uppnå på ett diffust och otydligt sätt är risken stor att vi inte agerar. Vi bara fortsätter att tänka och drömma om förändringen.

 

Coachen hjälper andra att hitta sin väg till förändring

Skillnaden på din familj, kompisar och coach är att den senare är expert på att hjälpa andra hitta sin väg till önskade förändringar samt hur människor utvecklas. Dessutom har en coach verktyg och metoder som matchas med de behov som den coachade har för att göra bäst nytta.

Då kan en coach vara lämplig eftersom coaching går ut på ett strukturerat sätt hjälpa den som coachas. Förenklat kan man säga att först får den coachade reflektera över vad hon/han vill och eller behöver utveckla. Därefter sätter den som coachas mål på önskade förändringar och kommer på konkreta åtgärder (delmål) på vad som behöver göras för att nå målen.

 

När det är lämpligt att anlita en coach?

Om du känner att du har fastnat och behöver hjälp med att utveckla dig själv, skapa nya vanor, ändra din inställning, få en bättre arbetslivskvalitet eller generellt sett få en högre livskvalitet. Då är valet av coach som expertis lämpligt.

Coachens mål är att hjälpa dig lyckas med dina förändringsmål
Coachen har ett objektivt förhållningssätt och kan mycket om vilka tekniker som är bäst lämpade i varje situation med hänsyn tagen till ditt nuläge och dina behov. Dessutom är en coach bra på frågetekniker som gör att du reflekterar, ifrågasätter och får dig att tänka i nya banor. En coach får dig också att konkretisera dina mål och vilka konkreta åtgärder du behöver göra för att nå målen.

En coach fokuserar mindre på det som varit, en del på nuet men mest på framtiden. Det är från och med nu och framåt du kan förändra det du vill. Coachen hjälper dig att först bli tydlig med vad du vill och sedan är ett stöd på vägen till dina mål.

En coach hjälper dig hitta de vägar som är rätt för dig. Dels får du stöd i att själv sätta konkreta mål på vart du vill, dels ser coachen till att du bestämmer vilken väg som ska ta dig till respektive mål. Coachen är sedan med på din resa och du tar etapperna en och en.

 

Två stora fördelar med att anlita en coach i arbetet

Ibland känns tiden på arbetet och arbetsuppgifterna tyngre än vanligt. Det är flera deadlines samtidigt, många är stressade och arbetstimmarna blir fler och arbetsdagarna längre. I takt med att arbetstimmarna ökar blir man tröttare. Större risk för sämre tålamod och kortare stubin. Inte alltid så hälsosamt varken för egen del eller för omgivningen.

Genom att anlita en coach kan du dels lära dig förändringsmetoder och dels nå dina förändringsmål lättare – se nedan.

1 Du kommer att lära dig metoder för förändring

Vad en coach kan göra är att hjälpa dig fokusera på rätt saker, få dig att lyfta blicken och se helheten i din yrkesroll. Dessutom kan en coach även hjälpa dig att få bättre balans mellan arbete och fritid. När du blir effektivare i ditt arbete kommer dina arbetstimmar minska och din fritid att öka.

Ditt arbete kanske består av vissa delar som du vill bli bättre på. Då kan en coach hjälpa dig hitta din väg till önskade förbättringar. Det kan till exempel vara: fokusera mer på rätt uppgifter, bli mer strukturerad, kommunicera bättre, lyssna mer aktivt, öka kvaliteten på dina presentationer, hålla deadlines, öka din förmåga till planering…

2 Dina förändringsmål kommer att bli enklare att nå

Fördelen med att anlita en coach är att hen hjälper dig utveckla de delar både du och din chef vill att du utvecklar. I samråd med din chef och din coach sätts dina utvecklingsmål. Därefter får du stöd för att hitta din väg för att nå dina mål. En coach har tystnadsplikt och det enda som förs vidare till din chef är det som du och din coach är överens om.

Coachens uppdrag är att se till att du är motiverad, fokuserad och vara ett stöd för dig under hela vägen till dina mål.

 

Hur ett samarbete med en coach kan se ut

Ett samarbete med en coach innebär att ni kommer överens om ett upplägg. Till exempel träffas ni fyra till åtta gånger under cirka fyra till tio månader. Inför ett samarbete träffas du och coachen för att besluta om vad som ska förändras och vilka slutmål som ska uppnås i uppdraget. Till varje möte sätter du delmål baserade på de huvudmål ni tidigare bestämt. Era möten kan helt eller delvis ske på distans.

Coachens uppdrag är att se till att du är motiverad, fokuserad och vara ett stöd för dig hela vägen till dina mål. Mellan era möten kan du också ringa eller maila din coach för extra support. Det är ju mellan mötena som du kommer att testa de delmål du har satt upp. Då kanske du stöter på problem som du vill ta upp med din coach för att snabbare komma vidare i processen.

 

Sammanfattning

Tänk om det kunde bli lättare att åstadkomma de förändringar du vill och uppnå det du drömmer om. Det finns flera vägar till det du vill förändra och om du känner att du vill ha stöd på vägen, hjälp med att konkretisera dina förändringar och nå dem enklare och snabbare. Ja, då kan en coach vara lämplig att anlita.

En coachs uppdrag är att hjälpa dig att hitta dina vägar till utveckling. Inte genom att berätta hur du ska göra utan hjälpa dig sätta ord på dina tankar, önskemål, idéer, drömmar. Därefter ser coachen till att du sätter konkreta mål på vad du vill uppnå. Du får en tydlig process på vad du behöver göra för att nå din mål.

 

Det skulle vara väldigt roligt om du vill dela med dig av dina erfarenheter. Skicka gärna ett mail till mig här!

 

Vill du veta mer om hur du kan utvecklas?

Vi hjälper dig analysera dina utvecklingsbehov. Det är helt kostnadsfritt och utan förpliktelser! Klicka här för mer information!

Vill du utvecklas som person genom att läsa en bok? ”Få mer energi som ökar din livskvalitet” av Ulla Lilliehöök Klicka här!

 

Tyckte du artikeln var intressant? Då kanske du också vill läsa:

 

 

8 fördelar med en personlig coach - internova

Alla är olika - du också!

 

 

 

 

 

 

 

En Hur en coach hjälper dig utvecklas

Öka din energi med en sund kropp