Engagemang verkar vara en bristvara i många företag. Att människor är oengagerade kan ha många orsaker. Jag kommer att tänka på en lärare i engelska jag hade på gymnasiet. Han var väldigt oengagerad. Han visade det genom att verka ointresserad, passiv och energilös. Hans lektioner var tråkiga och minuterna kröp fram. Tyvärr är många chefer också mycket oengagerade vilket kan få tråkiga konsekvenser för både medarbetare och företags resultat.

 

Endast 32 % av de anställda i USA är engagerade i sitt arbete!

I de årliga undersökningarna som Gallup gör blir resultatet ungefär detsamma år efter år. Av 80 844 personer i USA svarade 32 % att de var engagerade i sitt arbete. Employee Engagement in U.S. Stagnant in 2015

 

Förändringars dilemma

När företagsledningen bestämt att förändringar ska ske vill de att implementeringen ska gå snabbt och smärtfritt. De i ledningen är redan på väg in i nästa förändringskarusell. Det är nu dags för andra nivåer i organisationen att ta över och ansvara för implementeringen. De chefer vars medarbetare är mellanchefer behöver vara riktigt bra på överlämningar. Annars är risken att varje överlämning blir sämre och sämre ju längre ut i organisationen förändringen ska hanteras.

Det är varje chefs ansvar att hantera förändringen och förmedla den till sina medarbetare på ett lämpligt sätt. Nästan all förändring kräver stora arbetsinsatser i början samtidigt som alla ska arbeta med sina ordinarie arbetsuppgifter. Det blir ofta ett knivigt dilemma för chefen att få sitt team att hinna med både förändringsarbeten och de dagliga arbetsuppgifterna. Förr eller senare blir medarbetarna involverade i arbetet med att genomföra förändringar och därför är det så viktigt att involvera dem i tidigt skede. Deras engagemang blir mycket större om de får vara med att påverka planeringen av hur förändringen ska gå till i stället för att endast få beskedet: ”Nu ska ni göra X och Y och det ska vara klart om två veckor. Så här ska ni göra!”

Chefen gör sig själv en björntjänst genom att slarva med hanteringen av förändringen inför implementeringen. Medarbetarna behöver involveras, vara delaktiga och få vara med och påverka på ett relevant och adekvat sätt innan förändringsarbetet ska starta. Om inte så sker uteblir också engagemanget från medarbetarna.

Endast 30 % av medarbetarna i Sverige rådfrågas inför alla förändringar

Global Employee and Leadership Index – Sverige 2016 av Ennova

 

Involvera medarbetarna i förändringsarbetet

Chefer behöver ökad förståelse för hur nivån på medarbetares engagemang påverkar deras prestationer och därmed deras resultat. Ett sätt att öka medarbetarnas engagemang är att involvera dem i förändringsarbetet.

Om medarbetare varken får veta varför en förändring ska ske eller ser fördelarna med förändringen blir också engagemanget lågt. Ju mindre engagemang desto sämre prestationer, lägre arbetsglädje och ett dåligt förändringsresultat.

När chefer blir bättre på att hantera förändringsprocesser tillsammans med sina medarbetare kommer varje förändring gå smidigare, nyttan med förändringen blir tydligare och alla känner en stolthet för att ha lyckats ”ro den i hamn”. Framgången gör också alla mer positiva till framtida förändringsarbeten.

De medarbetare som blir tillfrågade om råd innan förändringar genomförs är de som har störst arbetsglädje, är mest lojala och mest positiva till arbete, ledningen och arbetsplatsen.

Global Employee and Leadership Index – Sverige 2016 av Ennova

 

Oavsett vad förändringen handlar om (bortsett från varsel och andra stora negativa konsekvenser), kan chefer tillsammans med sina medarbetare ta fram ett strukturerat arbetssätt som kan användas i förändringsarbetet (change management). Då kommer förändringsarbetet gå mycket smidigare och det blir en naturlig del av både chefers och medarbetares arbete. Klicka här för att läsa mer om Change Management

 

Det skulle vara väldigt roligt om du vill dela med dig av dina erfarenheter. Skicka gärna ett mail till mig här!

 

Vill du lära dig mer om hur du kan öka medarbetares engagemang? Du har flera möjligheter!

  • Gratis webinar om ledarskap och ledarprogrammet ”Skapa Toppresterare” Läs mer här!
  • Utvecklas i arbetet! Beställ Internovas böcker. ”Skapa Toppresterare” och ”9+1 tips – Roligare på jobbet!” Läs mer här!

 

Anlita en personlig coach! Anlita en personlig coach

Ta tag i dina utvecklingsbehov med hjälp av en coach! En coach hjälper dig tydliggöra vad du vill, konkretisera dina mål och är ett stort stöd hela vägen till målen.
Kom igång kostnadsfritt och helt förutsättningslöst Läs mer här!

 

Tyckte du artikeln var intressant? Då kanske du också vill läsa:

Öka medarbetarnas prestationerchefers nyckel till lyckade förändringar

 

 

 

 

 

Lyckas med förändringar - inför arbetsplatslärandeBloggbild - Har du rätt ledarskap för 2000 talet