Fartblindhet gör att vi inte ser hur fel vi arbetar