Dina medarbetare vet exakt vilka mål de ska nå, hur och vad de ska göra för att nå dem och de gör rätt saker till era uppföljningsmöten som ni har en gång i månaden. De presterar väldigt bra – inte för att de måste utan för att de tycker det är roligt och de älskar sitt arbete.

Detta stämmer kanske inte med din verklighet men är absolut möjligt att uppnå. Hur du som chef leder dina medarbetare har mycket stor påverkan på hur de presterar och i slutänden hur ni når era mål. Tänk om ni kunde nå ett bättre resultat och öka era prestationer med de resurser ni redan har! Vilket dreamteam ni skulle kunna bli! Mer än du tror handlar om ditt ledarskap! Som chef är du ansvarig för att dina medarbetare ska topprestera!

Ju mer medarbetare själva vet, desto mindre tid behöver chefer ägna sig åt medarbetarnas arbetsuppgifter.

Egen erfarenhet och flertalet studier visar att chefer lägger ner för mycket tid på fel saker (se artikel Chefer gör inte vad de tror att de gör). Många chefer lägger för stor del av sin tid på att berätta för medarbetarna vad de ska göra, när de ska göra det och hur de ska göra. Ju mer medarbetare själva vet (som i scenariot ovan) desto mindre tid behöver chefer ägna sig åt medarbetarnas arbetsuppgifter. Då frigörs tid att ägna sig åt de arbets-uppgifter de egentligen är ansvariga för. Det långsiktiga arbetet som resulterar i utveckling och förbättringar blir gjort eftersom cheferna ägnar sig åt rätt saker.

Vem planerar för framtiden?

När cheferna inte hinner planera och arbeta för framtida succéer är det heller ingen annan i företaget som gör det. Risken blir att alla – inklusive chefen – arbetar med frågor som enbart handlar om nuet, till exempel lösa akuta problem, fixa, svara på medarbetares frågor, curla och ibland till och med göra medarbetares jobb (för att det går snabbare eller för att medarbetarna inte blev klara i tid).

Vem bevakar omvärlden, utvecklar och tänker nytt i företagen när inte cheferna hinner?

Så länge chefen lägger för stor del av sin tid i det dagliga arbetet behöver inte medarbetarna utvecklas och öka sina prestationer eftersom chefen gör det åt dem. Chefen curlar genom att fixa och lösa de problem som medarbetarna skulle kunna klara av att hantera själva, inte kanske direkt men på sikt, bara de får lära sig hur. Det blir ett moment 22 när chefer inte lämnar ansvaret av de dagliga arbetsuppgifterna till medarbetarna som de är anställda för att göra. Chefer får inte tid att utveckla och förbättra processer och rutiner som är ineffektiva tar onödigt lång tid. Chefer hinner heller inte utveckla och hitta på nytt inom sitt ansvarsområde. Vad händer i omvärlden, marknaden, branschen? Vem bevakar, utvecklar och tänker nytt kontinuerligt i företaget?

När blir det bättre?

Alla arbetar på som vanligt. Dagar blir veckor, veckor blir månader och snart har ännu ett år gått. Alla undrar när det kommer att bli bättre. När når vi bättre resultat, när ökar vi kvaliteten i allt som görs, när hinner vi göra våra arbetsuppgifter i tid och när ser vi utveckling som en del av vår vardag? Under tiden finns det andra aktörer på marknaden som är mer strukturerade, mer utvecklande och som hittar på nya produkter och tjänster. Ganska snart blir ”de andra” marknadsledande och andra företag kan få svårt att överleva på sikt.

De företag som inte gör rätt saker, inte ständigt utvecklar medarbetare till självständiga toppresterare, inte har koll på både dagens behov och samtidigt förändrar för en bättre framtid, riskerar att hamna på efterkälken. Plötsligt har en konkurrent tagit över kunderna. De som inte har haft sitt ena öga i företaget och sitt andra öga ständigt bevakande av omvärlden tittar förvånat upp och är chockad. Hur kunde detta hända?

Tyckte du artikeln var intressant? Då kanske du också vill läsa:

Mitt råd är att inte ge råd – använd coaching!
4 tips på hur du kan bli bättre på ledarskap
Chefer måste bli bättre på ledarskap
Bra ledarskap är en kritisk faktor till företags succé
Vanliga chefsreaktioner kan försämra prestationerna

 

Vill du sprida artikeln till andra? Välj plattform nedan