Förändring

Tips på hur du leder gränslöst arbete!

Gränslöst arbete innebär att många kan arbeta när och var som helst. Hur ska chefer och andra som leder anställda hantera den förändring som digitalisering har möjliggjort och som ständigt utvecklas? Flexibiliteten ställer stora krav på anställdas förmåga att själva planera och strukturera sitt arbete för att topprestera. Här kan du läsa om 10 tips om hur du som chef lyckas med att leda medarbetare i så kallat gränslöst arbete.

Av Ulla Lilliehöök Executive Coach, Internova & Co AB  AUGUSTI 2018

Inledning

”Gränslöst arbete är en metafor som betecknar att […]

Av |augusti 14, 2018|Förändring, Ledarskap|0 Kommentarer

Från händelsestyrt arbetssätt till systematisk målstyrning

I kunskapsföretag med flertalet tjänstemän och alla datorprogram som an­vänds dagligen, är risken stor att många arbetar händelsestyrt. Många uppgifter ska bli färdiga och nya tillkommer. Vi försöker fånga alla upp­giftsbollar i cyber­space och på arbetsplatsen – samtidigt. Multitasking har blivit nytt arbetssätt och en dålig vana.
Multitasking är inte effektivt. Konsekvensen blir att vi arbetar händelse­­styr­t, vilket ökar vår arbetstid och vår stress. Ju fler bollar vi försöker fånga, desto större risk att vi inte hinner med. Är det rätt bollar? Är de viktigaste […]

Av |oktober 24, 2017|Effektivitet, Förändring|0 Kommentarer

7 tips på hur du lyckas med egna förändringar i arbetet

All egen förändring startar med ett behov eller en önskan. Här får du sju tips på hur du lyckas med egna förändringar i arbetet. Att göra något på ett nytt sätt eller att lära sig något helt nytt. Så länge förändringen endast är en tanke känns förändringen väldigt enkel.
Det är när du ska gå från tanke till handling som det blir svårare. Vid minsta hinder på vägen är risken stor att förändringsprocessen stannar upp. Då är det lätt att tänka att jag börjar i […]

Av |mars 20, 2017|Förändring, Personlig Utveckling|0 Kommentarer

Nytänk, omtänk eller tänk om! Dina värderingar

Att tänka i nya banor och fundera på sitt liv i ett större perspektiv förknippas ofta med specifika datum eller större händelser. Antingen inför ett nytt år eller i samband med en stor förändring i livet. Till exempel att gifta sig, att bli förälder, ett nytt arbete eller byte av bostad.
Oavsett orsakerna till varför du funderar på livet i ett större perspektiv är det viktigt att ibland ta sig tid för att reflektera. Att ställa sig frågan: hur vill jag leva mitt liv? Vill […]

Av |januari 10, 2017|Förändring|0 Kommentarer

Inspiration, kunskap och gratis tips!

Lyckas bättre med mer kunskap! Utvecklas i ditt arbete och som människa.

 

Prenumerera på Internovas nyhetsbrev!

Kommer cirka var 6:e vecka. Vi lämnar aldrig ut e-postadresser till 3:e part.