Ledarskap för 2000-talet!

Företag och organisationer behöver ständigt vässa sin kompetens för att skapa bättre resultat i dag och för framtiden. Internova utvecklar chefer till ledare där alla toppresterar.

Prestera på topp gör vi när arbetet är roligt, ser en mening med det vi gör och vill därmed åstadkomma fantastiska resultat.

 

Högpresterande ledare kännetecknas av att de når både kort- och långsiktiga mål.  De driver utveckling och förändringar med hjälp av tre huvudområden:  1) Visionen, Strategier och Värderingarna, 2) Delaktiga, självgående och engagerade medarbetare som vill topprestera, 3) Utveckling av medarbetarna är en naturlig del av deras arbetsuppgifter.

Tack vare att anställda förstår och delar visionen, blir delaktiga och agerar enligt företagets värderingar, upplever hög arbetsglädje och är målfokuserade kommer de att vilja topprestera. Det blir vinn – vinn för alla!

 

Vår stora passion är att utveckla chefer till hängivna toppresterande ledare som får medarbetare att åstadkomma underverk. För att lyckas coachar vi chefer genom att de utifrån sina erfarenheter reflekterar, får nya insikter, sätter egna utvecklingsmål och tränar på det nya i verkligheten.

 

Dina möjligheter med ledarskap för 2000-talet!

Internova har sedan 1993 utvecklat 3000 personer och haft uppdrag inom flertalet branscher inom både det privata och offentliga näringslivet. Det är roligt att få nöjet att vara med och hjälpa människor och företag att sina vägar till utveckling. Vi erbjuder följande:

Executive Coaching
VD, ledningsgrupper och andra nyckelpositioner har stor nytta av att utveckla sin kompetens inom strategisk kunskap, helhetssyn och ledarskap Läs mer

Från chef till ledare
Utbildning för chefer i ledarskap. Ger chefer kunskap, verktyg och metoder som får arbetet att bli roligt, alla ser meningen med det som ska göras vill topprestera Läs mer

Time Management
Utbildning för chefer och medarbetare att öka effektiviteten och produktiviteten inom ordinarie arbetstid. Arbeta effektivare, mer strukturerat och minska övertiden Läs mer

Ledarskap som ökar prestationerna
Utbildning för chefer och deras medarbetare där de lär sig en metod för att tillsammans sätta utvecklingsmålen. Kunskap, verktyg, metoder för strukturerat förändringsarbete. Läs mer

Ökad energi och arbetsglädje
Utbildning i hur arbetsplatsen kan bli roligare och därmed ge ökad energi till arbetsuppgifterna. Läs mer

 

Internovas kompendium ledarskap! Klicka på bilden för pdf!Internovas kompendium om ledarskap - Vikten, Nyttan och Dilemmat

 

 

Internovas vision

Utveckla chefer till högpresterande ledare där alla tycker det är roligt att arbeta, ser meningen och vill prestera på topp.

Kunder

Bland våra kunder finns: HTH Kök, Syngenta Seeds, Aleris, Yara, Vossloh Nordic Switch Systems, IKEA, IKEA Industry, JM, Svenska Kyrkan, Haldex Traction, BMW, Öresundskraft, Rosti Group, PartnerTech, Faiveley Transport, Saint-Gobain, Skånska Byggvaror, Lantmännen, Berendsen

Kundloggor

Uppdragens genomförande – Learning by doing!

I alla våra uppdrag har vi företagets förändringsbehov i fokus. Vi är processledare med ansvaret att deltagarna når de uppsatta utvecklingsmål som direkt gagnar företaget. Företags utvecklingsbehov och lärandeprocess går hand i hand.

Lärande blandas genom teorier, dialoger och praktisk träning där deltagarna reflekterar och får nya insikter. Slutmål med utbildningen är alltid som en röd tråd samt att deltagare sätter delmål kontinuerligt. Deltagarna testar delmålen i det egna arbetet till nästa inlärningstillfälle. För att stödja deltagarna i att nå sina delmål sker även mailuppföljning regelbundet. Deltagarna ökar sina prestationer genom lärande och träning i egen arbetsmiljö – Learning by doing & working.