Coachande Ledare gör förändringar till succé!

Företag och organisationer behöver ständigt vässa sin kompetens för att skapa bättre resultat i dag och för framtiden. Internova utvecklar chefer och andra förändringsansvariga till coachande ledare. Då lyckas företag bättre med sina förändringar.

 

Coachande ledare kännetecknas av att de når både kort- och långsiktiga mål. De driver utveckling och förändringar med hjälp av fyra huvudområden:  1) Leder genom Visionen, Strategier och Värderingarna, 2) Mål inom ledarens ansvarsområde bestäms tillsammans med medarbetarna 3) Främjar delaktighet, främjar självstyrande och engagerade medarbetare som vill topprestera, 4) Systematisk medarbetarutveckling är en av deras huvudarbetsuppgifter.

Tack vare att anställda förstår och delar visionen, blir delaktiga och agerar enligt företagets värderingar, upplever hög arbetsglädje och är målfokuserade kommer de att vilja topprestera. Det blir vinn – vinn för alla!

 

Internovas stora passion är att hjälpa företag lyckas med sina förändringar. Det kräver vassa förändringsledare som får med sig anställda från start. Vi utvecklar chefer och andra förändringsledare i coachande ledarskap. Fördelarna blir självstyrande medarbetare som känner och tar ansvar för att utvecklas och lyckas. Inte för att de måste utan för att de vill.

 

Dina möjligheter för att lyckas bättre med era förändringar!

Internova har sedan 1993 utvecklat 4000 personer och haft uppdrag inom flertalet branscher inom både det privata och offentliga näringslivet. Det är fantastiskt roligt att hjälpa människor och företag att hitta sina vägar till framgångsrika förändringar. Vi erbjuder bland annat:

Skräddarsydd kunskap och kompetens
Vi hjälper företag skräddarsy den kunskap och kompetens som du behöver för att ta bättre beslut och lyckas med förändringar Läs mer

Executive Coaching
VD, ledningsgrupper och andra nyckelpositioner har stor nytta av att utveckla sin kompetens inom strategisk kunskap, helhetssyn och ledarskap Läs mer

Coachande ledare
Utbildning för chefer och andra förändringsansvariga i coachande ledarskap. Ger deltagare kunskap, verktyg och metoder som skapar högmotiverade anställda. Anställda vill öka sina prestationer, mer motivation och vara med på förändringsresan Läs mer

Time Management
Utbildning för chefer och medarbetare att öka effektiviteten och produktiviteten inom ordinarie arbetstid. Arbeta effektivare, mer strukturerat och minska övertiden Läs mer

Ledarskap som ökar prestationerna
Utbildning för chefer och deras medarbetare där de lär sig en metod för att tillsammans sätta utvecklingsmålen. Kunskap, verktyg, metoder för strukturerat förändringsarbete. Läs mer

Ökad energi och arbetsglädje
Utbildning i hur arbetsplatsen kan bli roligare och därmed ge ökad energi till arbetsuppgifterna. Läs mer

 

Internovas kompendium ledarskap! Klicka på bilden för pdf!Internovas kompendium om ledarskap - Vikten, Nyttan och Dilemmat

 

 

Internovas vision

Internova hjälper företag lyckas med förändring och utveckling. Det gör vi genom att öka chefers och andra förändringsansvariga ledarskaps- och förändringskompetens.

 

Kunder

Bland våra kunder finns: HTH Kök, Syngenta Seeds, Aleris, Yara, Vossloh Nordic Switch Systems, IKEA, JM, Svenska Kyrkan, Haldex Traction, BMW, Öresundskraft, Rosti Group, PartnerTech, Faiveley Transport, Saint-Gobain, Skånska Byggvaror, Lantmännen, Berendsen

 

Kundloggor

Uppdragens genomförande – Learning by doing!

I alla våra uppdrag har vi företagets förändringsbehov i fokus. Vi är processledare med ansvaret att deltagarna når de uppsatta utvecklingsmål som direkt gagnar företaget. Företags utvecklingsbehov och lärandeprocess går hand i hand.

Lärande blandas genom teorier, dialoger och praktisk träning där deltagarna reflekterar och får nya insikter. Slutmål med utbildningen är alltid som en röd tråd samt att deltagare sätter delmål kontinuerligt. Deltagarna testar delmålen i det egna arbetet till nästa inlärningstillfälle. För att stödja deltagarna i att nå sina delmål sker även mailuppföljning regelbundet. Deltagarna ökar sina prestationer genom lärande och träning i egen arbetsmiljö – Learning by doing & working.