Nå era mål och ännu mer med

COACHANDE LEDARSKAP

Tänk om du kunde utveckla människor att öka deras självgående, produktivitet och välbefinnande? Tänk om du kunde få mer tid för strategiskt arbete och att utveckla din avdelning för att öka bättre resultat?

VAD VI ERBJUDER

Vem bör lära sig coachande ledarskap?

Som chef har du ett ständigt flöde av medarbetare och andra som behöver din uppmärksamhet. Det blir ständigt en kamp och ofta skjuts dina egna uppgifter upp. Risken för övertid är stor. Lösningen kan vara att lära sig använda coachande ledarskap.

Coachande Ledarskap ger dig dels kommunikationsfärdigheter dels en struktur på hur övergripande mål bryts ner i individuella mål genom tydliga mål, befogenheter, ansvar och kontinuerlig uppföljning. Tack vare strukturen och ett coachande kommunkationssätt kommer medarbetarna öka sin självständighet vilket gör att du får mer tid till övergripande uppgifter och når bättre resultat. 

Om du känner igen något av dessa problem är Internovas utbildning i Coachande Ledarskap lösningen:

FÖRDELARNA

KURSER I COACHANDE LEDARSKAP

Frigör din tid och förbättra resultaten genom att lära dig färdigheterna i Coaching Leadership 

Alternativ 1

UTBILDNING I GRUPP

Schemalagda utbildningar online. Utbildare är ICF certifierad executive coach: Ulla Lilliehöök

Price: 350€

Alternativ 2

FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING

Utbildning i Coachande Ledarskap online eller kurs på plats. Utbildare är ICF certifierad executive coach: Ulla Lilliehöök

Skicka en intresseanmälan 

Alternativ 3

INDIVIDUELL UTBILDNING

Utbildning i Coachande Ledarskap online. Utbildare är ICF certifierad executive coach: Ulla Lilliehöök

Begär en offert
Fyll i en icke bindande intresseanmälan

TIDIGARE DELTAGARE I
COACHANDE LEDARSKAP

“Nu samarbetar vi bättre i ledningsgruppen. Chefernas medarbetare har blivit mer självständiga tack vare en coachande ledarstil”. 

Anna-Lill Johnsson, tidigare Head of Accounting & Reporting på Lantmännen 

BOKA DENNA UTBILDNING