Mindre stress, få mer gjort, utveckla andra och nå målen smidigare!

PERSONLIGT LEDARSKAP

COACHANDE LEDARSKAP

ENGAGERANDE
MÅPLPROCESS

3 utbildningsområden som kommer underlätta ditt arbete!

1 Personligt Ledarskap

FÅ MER GJORT PÅ DAGTID OCH MINSKA DIN STRESS!

  • Undrar du var du har gjort när du slutar arbeta för dagen?
  • Är din kalender full av möten så du måste göra dina arbetsuppgifter på kvällar och helger?
  • Får du aldrig tid att planera och ligger ständigt efter?

Genom att lära dig mer om Personligt ledarskap kommer ditt arbete bli mer effektivt, strukturerat och planerat. Dina arbetsuppgifter kommer bli tydligare, du kommer prioritera bättre och skapa en bra balans mellan arbete och fritid.

Time Management
Cachande ledarskap

2 Coachande Ledarskap

ÖKAT ENGAGEMANG OCH MER SJÄLVGÅENDE MEDARBETARE

  • Har du medarbetare som inte presterar tillräckligt?
  • Saknar du dynamik i era möten?
  • Är det samma utvecklingsbehov som diskuteras varje gång på årliga utvecklingssamtal?

Genom att lära dig mer om Coachande ledarskap kommer du veta hur du motiverar, leder och utvecklar andra som ökar deras prestationer.

3 Engagerande Målprocess

NÅ ERA MÅL SMIDIGARE MED ÖKAD DELAKTIGHET

  • Har du problem med att sätta era mål?
  • Saknar du engagemang i målprocessen?
  • Finns det en fungerande målprocess?
  • Har ni tydliga handlingsplaner med delmål?

Genom att lära dig mer om Engagerande Målprocess kommer målarbetet gå mycket smidigare. Ni har en strukturerad målproess som alla känner till. Med delaktighet ökar både engagemang och motivation som ger bättre resultat.

Senaste från Ullas blogg

Våra kunder