Change Management

8 fördelar! Sätt målen tillsammans med medarbetarna!

Sätt målen tillsammans med de som ska realisera dem! Mål som kommer från din chef är förmodligen kopplade till långsiktiga mål och strategier. Här är fokus på de mål som ska uppnås under året – de operativa. För att öka engagemanget hos dina medarbetare är det viktigt att lyssna på deras önskemål. Vad vill de förändra och förbättra, till exempel i sina arbeten.
Som mellanchef är det viktigt att kunna förena uppifrån kommande mål med det som medarbetarna brinner för. Här kan du läsa om […]

Av |januari 25, 2019|Change Management, Ledarskap|0 Kommentarer

Lyckas med era förändringar – inför arbetsplatslärande

Arbetsplatslärande underlättar företagens förändringsbehov. De flesta företag har långsiktiga mål för bättre lönsamhet, utveckling och förbättringsarbete. Målen kan vara att matcha ökad konkurrens, att utveckla standarder för kvalitet eller miljö, tillväxtmål eller ökade lönsamhetsmål.
Oavsett vilka de önskade målen är så gäller det att få alla anställda engagerade för att nå målen. Är endast ett fåtal medarbetare engagerade är risken mycket stor att förändringstakten avtar i takt med att tiden går och målen får skjutas på framtiden.
8 november 2016 – Av Ulla Lilliehöök – Executive Coach, […]

Av |november 8, 2017|Change Management|0 Kommentarer

3 av 4 svenska chefer saknar utvecklingsplan

Endast var fjärde svensk chef har en utvecklingsplan enligt årets undersökning av Ennova (Global Employee and leadership index). Det är skrämmande med tanke på vilken stor nytta en utvecklingsplan innebär för chefer, medarbetare och företag. Du kommer här läsa om varför en utvecklingsplan är så viktig och fem fördelar. Bland annat kan en plan hjälpa dig till betydligt färre arbetstimmar.
AUGUSTI 2017 – Av Ulla Lilliehöök – Executive Coach, Internova & Co AB

 
När en chef saknar tydlig plan för hur han/hon ska arbeta får det […]

Av |augusti 17, 2017|Change Management, Ledarskap|0 Kommentarer

Varför känner så få engagemang i sitt arbete?

Engagemang verkar vara en bristvara i många företag. Att människor är oengagerade kan ha många orsaker. Jag kommer att tänka på en lärare i engelska jag hade på gymnasiet. Han var väldigt oengagerad. Han visade det genom att verka ointresserad, passiv och energilös. Hans lektioner var tråkiga och minuterna kröp fram. Tyvärr är många chefer också mycket oengagerade vilket kan få tråkiga konsekvenser för både medarbetare och företags resultat.
 
Endast 32 % av de anställda i USA är engagerade i sitt arbete!
I de årliga undersökningarna […]

Av |december 12, 2016|Change Management, Internova, Ledarskap, Prestation|0 Kommentarer

Chefers nyckel till lyckade förändringar

Varje gång ett företag, en filial, en division eller avdelning har tagit beslut om förändringar och/eller satt övergripande mål börjar den viktiga processen med att verkställa. Det är chefer och medarbetare som ska se till att mål och förändringar genomförs, på ett effektivt sätt och i rätt tid.
Därför är det så viktigt att chefers nyckel är rätt för medarbetarna om företag ska lyckas riktigt bra med önskade förändringar.

11 november 2016 – Av Ulla Lilliehöök – Executive Coach, Internova & Co AB

 
Inledning
Men om chefer är dåliga på […]

Av |november 11, 2016|Change Management|0 Kommentarer

Change Management – lyckas med förändringar i fyra steg

Förändringar är något som företag kontinuerligt måste förhålla sig till och kunna verkställa för att utvecklas och bli ännu bättre. Därför är det oerhört viktigt att change management görs på rätt sätt.
Problemen med förändringar är att vi människor är vanedjur och att gemene man inte är särskilt förändringsbenägna. Det gör att stora krav ställs på ledningen och cheferna i företagen. De måste själva vara mycket positiva till förändringar. Samtidigt behöver de förståelse för de svårigheter och utmaningar för de som ska genomföra förändringarna. Annars […]

Av |september 30, 2016|Change Management, Effektivitet, Internova, Ledarskap|0 Kommentarer

Det årliga utvecklingssamtalet skapar inga toppresterare!

Många företag har sedan länge bestämt att årligt utvecklingssamtal ska genomföras. Det innebär att chefer och medarbetare har ett möte för att prata om medarbetarens resultat, trivsel, utveckling och karriärmöjligheter.
Ursprungstanken med det årliga utvecklingssamtalet är bra. Det vill säga att chef och medarbetare får en pratstund i lugn och ro för att prata om året som har gått, resultaten, nuläget och framtiden. Men ett utvecklingssamtal är inte tillräckligt! Orsaken är att det är mycket svårt för människor att utvecklas och förändra sig på egen hand.
Om inte chefen […]

Av |september 18, 2014|Change Management, Internova, Ledarskap, Prestation|0 Kommentarer

Inspiration, kunskap och gratis tips!

Lyckas bättre med mer kunskap! Utvecklas i ditt arbete och som människa.

 

Prenumerera på Internovas nyhetsbrev!

Kommer cirka en gång i månaden. Vi lämnar aldrig ut e-postadresser till 3:e part.