Organisationsutveckling

Coaching ökar anställdas kompetens motivation och prestation

Coaching fokuserar på hur framtiden kan bli bättre. Företag och anställda fokuserar på det som händer här och nu. För att kunna prestera bättre i framtiden behöver alla i företaget parallellt utveckla beteenden som ökar prestationerna. Om företag inför coaching för anställda kommer de se lärande och förändring som en naturlig del av sitt arbete.
De lär sig hur de själva kan utveckla sin kompetens för att ständigt bli bättre i sitt arbete och öka prestationerna. Inte genom att arbeta fler timmar, utan genom att […]

Ledarskap som främjar lärande och förändring

Ledarskap som främjar lärande och förändring är viktigare än någonsin i dagens företag. Alla i ett företag eller en organisation måste bli bättre på att lära nytt och utvecklas för att företaget ska bli framgångsrikt. Oavsett var de arbetar. Men! De behöver chefer med ett ledarskap som främjar lärande och förändring av företag och anställda. Ett ledarskap som gör förändringsarbete till en naturlig del av anställdas arbetsuppgifter.
Företag vars anställda ständigt förbättrar sitt arbete och ökar sina prestationer har stora fördelar. Här har cheferna en […]

Av |maj 29, 2019|Ledarskap, Organisationsutveckling|0 Kommentarer

Otydliga mål orsakar mer stress

Stress på arbetet kan minska med hjälp av tydliga mål. Otydliga mål orsakar mer stress. Strategiska mål är tydliga, men oftast enbart för företagets ledning. Ju längre bort anställda är från högsta ledningen, desto otydligare blir strategier och långsiktiga mål. Därför måste de långsiktiga målen brytas ner i flera målnivåer för att tydliggöras för alla. Denna artikel vill belysa hur stress minskar när företag har mål som är tydlig för alla anställda.
SEPTEMBER 2017 – av Ulla Lilliehöök – Executive Coach, Internova & Co AB

 

 

När […]

Av |september 27, 2017|Organisationsutveckling|0 Kommentarer

Executives tre utmaningar

Företag och organisationer kan utvecklas och växa eller falla beroende på vilken kompetensnivå som cheferna (executives) i toppen besitter. Här presenteras executives tre utmaningar.

17 februari 2017 – Av Ulla Lilliehöök – Executive Coach, Internova & Co AB

 
En hög position innebär stort ansvar och att topprestera genom att göra rätt saker. Det ställer höga krav på att executives har både hög och adekvat kompetens för att ständigt prestera på topp. Vad är då rätt fokus för executives? Några av deras viktigaste uppgifter är att ha en stark […]

Av |februari 17, 2017|Ledarskap, Organisationsutveckling|2 Kommentarer

Change Management – lyckas med förändringar i fyra steg

Förändringar är något som företag kontinuerligt måste förhålla sig till och kunna verkställa för att utvecklas och bli ännu bättre. Därför är det oerhört viktigt att change management görs på rätt sätt.
Problemen med förändringar är att vi människor är vanedjur och att gemene man inte är särskilt förändringsbenägna. Det gör att stora krav ställs på ledningen och cheferna i företagen. De måste själva vara mycket positiva till förändringar. Samtidigt behöver de förståelse för de svårigheter och utmaningar för de som ska genomföra förändringarna. Annars […]

Av |september 30, 2016|Ledarskap, Organisationsutveckling|0 Kommentarer

Utvärdera era resultat minst en gång per år!

Året börjar gå mot sitt slut och det är lämpligt att redan nu börja utvärdera era resultat och betygsätta er målprocess. Varför då? För att bedöma vad ni har gjort bra/mindre bra samt varför det blev bra/mindre bra. När ni utvärderat resultatet är nästa steg att analysera resultatet.

Genom att utvärdera och analysera era resultat kommer ni att få en tydligare förståelse på vad och varför ni har lyckats respektive misslyckats. Denna lärdom tar ni med er i processen med att sätta nya årsmål och ny […]

Arbeta med kontinuerlig innovation – som Google & Apple

För att företag ska överleva på konkurrens-utsatt marknad krävs kontinuerlig innova­tion. Många företags styrka är produktion och den dagliga verksamheten men svaga på innovationer. Däremot får inte innovation bli på bekostnad av kompetensen i produk­tion. Företag behöver klara av både och. Dels driva och producera i den dagliga verksam­heten, dels utveckla och förnya som leder till innovation.
 
Ett företag är innovativt när det har förmåga att förnya sin affärs- och management­modell samt utveckla och implementera nya produkter som möter uttalade och outtalade kundbehov.
          Annika Steiber, […]

Av |februari 4, 2015|Internova, Organisationsutveckling|0 Kommentarer

Utveckla företaget genom att skapa ett kreativt arbetsklimat

Vill du gynna förnyelse och innovation? Vill du öka produktiviteten och konkurrens­kraften? Vill du höja medarbetarnas engagemang och arbetsglädje? Skapa ett kreativt arbetsklimat!
I vårt kunskapssamhälle är det viktigt att ta vara på och utveckla den kunskap som finns hos alla i företaget. Det innebär att framtidens överlevare är de företag som både fokuserar på att producera efterfrågade produkter/tjänster idag och samtidigt vara kreativa för att utveckla och skapa nytt för framtida lönsamhet och överlevnad. Idag tillåter många företag dagens produktion ta för stor del av arbetet. […]

Av |oktober 27, 2014|Internova, Organisationsutveckling|0 Kommentarer

Hur Google ser på företagskultur och innovation

Företag måste utvecklas för att överleva och de företag som lyckas på den globala marknaden reagerar i tid, har en snabb och flexibel produktionsutveckling. Samtidig klarar de av att omgruppera interna och externa resurser. Ju mer idéer som poppar upp, tas tillvara och utvecklas, desto större chans för företagen att lyckas. Samtidigt måste produktionen fungera och kunna leverera parallellt med innovationerna. De företag som klarar av att hantera båda på ett bra sätt kommer också att bli vinnarna.
”Medarbetarna är viktigare än kunderna!” Richard Branson, […]

Av |oktober 15, 2014|Internova, Organisationsutveckling|0 Kommentarer

Inspiration, kunskap och gratis tips!

Lyckas bättre med mer kunskap! Utvecklas i ditt arbete och som människa.

 

Prenumerera på Internovas nyhetsbrev!

Kommer cirka var 6:e vecka. Vi lämnar aldrig ut e-postadresser till 3:e part.