Coachande ledarskap för ökat engagemang och resultat!

 

Känner du igen dig?

Har du många som behöver din uppmärksamhet?
Är det svårt att få tid med egna arbetsuppgifter?
Skulle du önska att dina medarbetare var mer självgående?

 

Utveckla ett Coachande Ledarskap

 • Med tydliga mål, befogenhet och ansvar minskar dagliga frågor
 • Skapar självgående medarbetare och utveckling sker strukturerat
 • Du får mer tid för övergripande arbetsuppgifter

 • Mer delaktighet ökar motivationen hos medarbetarna
Coachande ledarskap

Få mer tid till utveckling och förändring!

Tre vägar att utbilda dig online i Coachande Ledarskap:

 1. Företagsanpassad Ledarutveckling i grupp
 2. Individuell Ledarutveckling
 3. Schemalagd Ledarutveckling i grupp

Intresseanmälan

Företagsanpassad Ledarutveckling

Omfattning: Enligt överenskommelse.
Uppföljning ingår: Regelbunden mailuppföljning och support.
Max antal deltagare: Enligt överenskommelse.
Genomförande: Distans via webmöten
Pris per deltagare: Enligt offert
Ledarutvecklare: Ulla Lilliehöök
Intresseanmälan
Intresseanmälan

Individuell Ledarutveckling online

Omfattning: Anpassas efter överenskommelse
Tid: Enligt överenskommelse
Plats: På distans med videomöten
Uppföljning: Regelbunden mailuppföljning och support vid behov
Pris: Enligt offert.
Intresseanmälan

Vad tycker tidigare deltagare om coachande ledarskap?

”Tryggare och snabbare start tack vare individuell ledarutveckling!”

I coachningen utgick vi hela tiden från mina problem och utmaningar. Det fanns ingen färdig agenda eller färdiga lösningar.
Ulla var bra på att pusha mig och fick mig att tänka i nya banor. Hon fick mig att själv leverera svaren och på så vis komma fram till bra lösningar. Utan stödet hade jag inte kunna vara lika tydlig i min nya roll redan från början, och allt hade tagit längre tid.”
Liselotte Adilstam, JM Bygg

”Mer coachande ledarskap minskade frustrationen och personalomsättningen!”

 

”Vi har skapat en mer självgående organisationen, där medarbetarna vet sina roller och utvecklingsmöjligheter. Allt behöver inte längre gå via mig. Jag vågar släppa kontrollen över detaljer och får mera tid till utvecklingsarbete och att träffa kunder.
Ullas energi och förmåga att driva på har starkt bidragit till att vi lyckats genomföra förändringarna.
Patrik Nyholm f d Director of Sourcing, PartnerTech

Schemalagd Ledarutveckling i grupp online

COACHANDE LEDARSKAP – introduktion

Aktuella datum och anmälan se nedan!

Omfattning: 4 tillfällen á 1,5 timme kl 10.30-12.00

I denna distansutbildning kommer du få grunderna i coachande ledarskap samt konkreta tips på vad du kan göra för att bli mer coachande.

Vi går igenom följande:

 • Hur du frigör tid för att hinna utveckla dina medarbetare
 • Hur du får medarbetare att öka sina prestationer
 • Hur du får medarbetare engagerade och självgående

Genom teorier om coachande ledarskap, exempel på hur andra har gjort samt egen träning kommer du lära dig mer om hur du kan göra för att bli en coachande ledare.

Anmälan till utbildning i COACHANDE LEDARSKAP, introduktion

Här anmäler du dig till shcemalagd distansutbildning i COACHANDE LEDARSKAP. Anmälan är bindande. När vi mottagit din anmälan skickas en bekräftelse med information om uppkoppling. Anmälan senast två veckor före utbildningens start. Fakturering sker i samband med utbildningens start.

TID: Kl. 10.30-12.00, KOSTNAD 2 300 kr/deltagare + moms

Skriv din fråga här. Fyll i dina uppgifter nedan och klicka nedan på skicka. Vi svarar inom två arbetsdagar.

Genom att tacka ja, blir du medlem i vår utskickslista och du kommer löpande få intressanta artiklar, medlemserbjudanden och information via våra digitala e-post utskick.

Var god vänta...

En utbildning i coachande ledarskap för dig som

 • Har medarbetare som inte gör rätt saker
 • Arbetar för operativt och hinner inte med det strategiska
 • Lägger tid på saker som medarbetare borde göra
 • Har möten där du pratar mest och dina medarbetare är passiva
 • Har medarbetare som stör i onödan och som ställer frågor om allt möjligt
 • Aldrig får tid att planera
 • Får inte gjort något av egna arbetsuppgifter på dagtid
 • Vill minska övertidsarbetet på kvällar och helger

”Nu samarbetar vi bättre i ledningsgrupen. Chefernas medarbetare

har blivit mer självgående tack vare en coachande ledarstil”

Anna-Lill Johnsson, f d Head of Accounting & Reporting på Lantmännen

Coachande ledarskap

Våra kunder